V rámci Giving Tuesday darujeme prostřednictvím fairtradové kávy energii zdravotníkům do Cesty domů

Giving Tuesday je celosvětový svátek, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat druhým. Ve Fairtrade Česko a Slovensko jsme se letos připojili již po páté a to obdarováním lékářů a sester domácího hospicu a poradny Cesty domu, kterým jsme věnovali 40 kilogramů jemné fairtradové kávy.  

“Ve Fairtrade Česko a Slovensko je naši hlavní náplní přispívat k lepším podmínkám ve světě pomocí spravedlivého obchodu. Giving Tuesday nám ale umožňuje aktivně přispět k dobrým a potřebným aktivitám i v našem domácím prostředí, proto se moc rádi zapojujeme. Je to pro nás skoro již tradice spojená s koncem roku. Letos jsme se rozhodli věnovat fairtradovou kávu od pěstitelů z Latinské Ameriky a Afriky pracovníkům z organizace Cesty domů. Velmi si vážíme, že svou práci a čas věnují druhým a že se je snaží citlivě provést těžkými životními momenty,” popisuje Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko. 

„Dar velmi oceňujeme a jsme velmi poctěni, že se jste se rozhodli ve Fairtrade Česko a Slovensko podpořit zrovna nás. U nás se kávy vypije hodně. Vypijeme přibližně kilogram kávy za den na celou organizaci. Máme jeden kávovar v hale, u kterého se scházíme všichni napříč službami (terénní i ambulantní sestry, lékaři, sociální pracovníci i terapeuti),” popisuje Eva Van Wagenen z fundraisingu Cesty domů.

Cesta domů je nezisková organizace, která se již 21 let snaží, aby lidé, kteří si to přejí, mohli zemřít doma. Podporuje jejich rodiny, aby péči zvládly. Provozuje domácí hospic, mobilní paliativní ambulanci, poradnu, podpůrné psychosociální služby, pozůstalostní péči, odlehčovací pečovatelské služby a půjčovnu pomůcek. Pečuje i o samotné téma závěru života v české společnosti a vrací ho do veřejného prostoru. Díky tomu, že rodiny mohou být se svým blízkým do konce života, mají možnost spolu prožít velmi cenné a intenzivní chvíle a na závěr života mohou mít i krásné vzpomínky. Je v tom smutek a bolest ze ztráty, ale často i krása, hloubka a naplnění. Pojem paliativní péče společnost stále leká, protože ji spojuje se smrtí, kterou svým blízkým ani svým pacientům nepřejeme. Nicméně, cílem paliativní péče není smrt, byť se jí intimně dotýká, ale život. Tak, aby byl i s nevyléčitelnou nemocí naplněný až do konce,“ popisuje MUDr. Katarína Vlčková, lékařka Cesty domů. 

150 60 V rámci Giving Tuesday darujeme prostřednictvím fairtradové kávy energii zdravotníkům do Cesty domů 2022-11-21