Udělali jsme první velký krok k zavedení důstojného příjmu pro pěstitele banánů

Organizace Fairtrade International stanovila novou základní mzdu pro všechny pracovníky banánových plantáží s certifikací Fairtrade. Takto nově upravený standard je milníkem v cestě za důstojným příjem, který pomůže tisícům pracovníků.

Nová základní fairtradová mzda pro pěstitele banánů je stanovena jako 70 % čisté mzdy nezbytné pro důstojný příjem a bude vyplácená od 1. července 2021. Vztahuje se na všechny země a je v rámci certifikačních schémat jedinečná, protože představuje konkrétní krok k dosažení důstojného příjmu. Tedy příjmu, který zaměstnancům na plantážích poskytuje dostatek prostředků na zajištění potravin, zdravotní péče, školného a dalších základních potřeb jejich rodin včetně částky na drobné spoření. Pracovníci na banánových fairtradových plantážích budou dostávat minimálně základní fairtradovou mzdu i v případě, že zákonná minimální mzda bude nižší. A pokud už dostávají více, nebude možné mzdu snížit.

Zajištění důstojného příjmu pro pracovníky na banánových plantážích zůstává při pěstování banánů jednou z nejpalčivějších nedořešených výzev. Zaměstnanci v mnoha pěstitelských zemích dostávají zákonnou minimální mzdu, která je ale ve většině případů stále pod hranicí důstojného příjmu. Pandemie onemocnění covid-19 navíc zvýšila nejistotu a zranitelnost milionů pracovníků v zemědělství po celém světě. Tato nová základní fairtradová mzda znamená vyšší mzdy pro tisíce pracovníků.

K posunu k důstojnému příjmu pomůže i fairtradový příplatek a kolektivní vyjednávání

Kromě základní fairtradové mzdy určuje zrevidovaný standard, aby až 30 % fairtradového příplatku bylo vyplaceno v hotovosti jako bonus. Jedná se o dočasné opatření na podporu příjmů pracovníků, které v případě potřeby pomůže pomoci dosáhnout důstojného příjmu. Jde o částku navíc ke stávajícím 20 % fairtradového příplatku, který dělníci, pokud chtějí, mohou dostat vyplacený v hotovosti. V závislosti na místních daňových zákonech se mohou pracovníci rozhodnout, zda si bonus z fairtradového příplatku nechají vyplatit místo v hotovosti v podobě poukázek. 

Fairtrade je jediným standardem udržitelnosti, který zaručuje fixní příplatek za banány a  zaměstnanci mohou sami rozhodnout, jak s ním naloží.  

Fairtradový standard pro nájemnou pracovní sílu už nyní požaduje postupné zvyšování mezd a také to, aby plantáže se zástupci svých zaměstnanců vyjednaly plán na dosažení důstojného příjmu. Po zavedení základní fairtradové mzdy budou zaměstnavatelé muset s odborovými svazy nebo zvolenými zástupci zaměstnanců dojednat kroky a termíny pro překlenutí mezery mezi aktuálními mzdami a důstojným příjmem. 

Organizace Fairtrade bude dopad zavedení základní mzdy každoročně monitorovat. 

Fairtrade vyzývá všechny partnery, aby usilovali o dosažení důstojného příjmu

Aby se pro pěstitele banánů stal důstojný příjem realitou, je třeba ještě spousta práce. Úplné překlenutí rozdílu mezi skutečným a důstojným příjmem bude záviset na spolupráci mezi jednotlivými partnery napříč dodavatelským řetězcem – od majitelů plantáží přes nákupčí po maloobchodníky a spotřebitele. Aby mohli producenti banánů vyplácet důstojné příjmy, musí od nich být banány odebírány za férovou cenu vycházející z nákladů na udržitelnou produkci, a k tomu je nutné prodávat dostatek banánů za podmínek Fairtrade. Přesto se producenti nyní více než jindy ocitají ve válce o maloobchodní ceny a jsou pod tlakem, aby přistoupili na nižší ceny. 

„Pro Fairtrade je naprosto zásadní, aby byl důstojný příjem uznán jako jedno z lidských práv a za normální součást obchodování,“ vysvětluje Wilbert Flinterman, vrchní poradce Fairtrade International pro práva zaměstnanců a vztahy s odborovými svazy. „Fairtrade vybízí maloobchodníky a nákupčí, aby se zavázali k férovým cenám a zajistili tak konzistentní vztah mezi svými závazky o udržitelnosti a postupy při zajišťování dodávek.“ 

  • Banánových plantáží s certifikaci Fairtrade je po celém světě více než 130 a pracuje na nich přes 16 700 dělníků. Nejvýznamnějšími zeměmi produkujícími banány je Dominikánská republika, Kolumbie, Peru a Ekvádor. 
  • Fairtradový příplatek je doplňující finanční obnos vyplácený navíc k minimální fairtradové ceně a pěstitelé či zaměstnanci plantáží ho mohou investovat dle vlastního uvážení. U banánů je jeho výše 1 USD za každou krabici prodaných banánů. Fairtradový příplatek obecně představuje ekonomickou podporu pro miliony pěstitelů a zaměstnanců v podobě hrazení lékařské péče, školného a výplat v hotovosti. Pěstitelé fairtradových banánů obdrželi v roce 2019 na příplatku celkem 36,8 milionu eur a více než 40 % z této částky putovalo v hotovosti přímo k zaměstnancům na banánových plantážích, zbytek byl využit na výše zmíněné komunitní projekty.

150 47 Udělali jsme první velký krok k zavedení důstojného příjmu pro pěstitele banánů 2021-03-08