Tržby za prodej fairtradových výrobků vzrostly celosvětově o 9 procent, poprvé překročily hranici 8 miliard eur

Nezisková organizace Fairtrade International zveřejnila výroční zprávu za rok 2017. Vyplývá z ní mimo jiné, že tržby za prodej fairtradových výrobků celosvětově vzrostly o 9 procent a dosáhly téměř 8,5 miliardy eur (více než 215 miliard Kč). Díky těmto prodejům dostala družstva pěstitelů v zemích globálního Jihu – kromě stanovené výkupní ceny za své produkty – také fairtradový příplatek určený k rozvoji jejich podnikání i jejich komunit, jehož celková výše se odhaduje na 178 milionů eur (více než 4,5 miliardy Kč). To je o 19 procent více než v předchozím roce.

Výroční zpráva nazvaná Společně za férový a udržitelný obchod mimo jiné vyzdvihuje to, jak systém Fairtrade přispívá k zajištění důstojného živobytí pro pěstitele v době, kdy ceny kávy na světovém trhu klesly na dvanáctileté minimum.

Zpráva rovněž připomíná, jakými způsoby se Fairtrade snaží o dosažení spravedlivějšího obchodování: vytváří strategie směřující k zajištění důstojného příjmu, podporuje změny v komunitách prostřednictvím posilování role žen a mladých lidí, pomáhá pěstitelům vyrovnávat se se změnami, které přináší globální oteplování, a ve spolupráci s partnery na mezinárodní úrovni usiluje o dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDG) vytyčených OSN pro období 2015-2030.

V roce 2017 bylo do systému Fairtrade zapojeno více než 1,6 milionu pěstitelů a dělníků v 75 zemích světa. Na 150 světových trzích bylo k dispozici zhruba 30 tisíc různých výrobků se známku FAIRTRADE. Pokud jde o objem tržeb, největším světovým trhem s fairtradovými výrobky byla i loni Velká Británie následována Německem a Spojenými státy americkými. Tržby na většině ostatních trhů vykazovaly dvojciferný růst.

Významně loni vzrostlo i množství prodaných fairtradových výrobků. Prodej kakaa se zvýšil o 57 procent, prodej fairtradového cukru rostl o 30 procent (a to po předchozím propadu způsobeném rozhodnutím EU z roku 2015 zrušit kvóty na výrobu konkurenčního řepného cukru). Prodej fairtradové kávy stoupl o 15 procent, banánů se prodalo o 11 procent více než v roce 2016.

O objemech fairtradových komodit prodaných na českém trhu informovala nezisková organizace Fairtrade Česko a Slovensko tiskovou zprávou ze dne 12. 9.

Další informace najdete přímo ve výroční zprávě Working together for fair and sustainable trade.

150 96 Tržby za prodej fairtradových výrobků vzrostly celosvětově o 9 procent, poprvé překročily hranici 8 miliard eur 2021-02-26