Světový den boje proti dětské práci: Chudoba nutí nově víc než 160 milionů dětí pracovat místo toho, aby chodily do školy

Praha, 11. června – 12. červen si z iniciativy OSN a ILO (Mezinárodní organizace práce) připomínáme jako Světový den boje proti dětské práci. Po celém světě, převážně však v zemích Afriky a Asie, je dle nejnovějších  údajů ILO 160 milionů dětí, které jsou nuceny pracovat. Poprvé za posledních 20 let se na světě tak zvýšil počet pracujících dětí, kterých bylo v roce 2020 o 8,4 milionu více než o čtyři roky dříve. Nejedná se přitom například o výpomoc rodině, která je běžná i u nás (child work), ale o soustavnou výdělečnou práci (child labour), která dětem často brání v dosažení alespoň základního vzdělání.

Mezinárodní společenství vyhlásilo letošek Mezinárodním rokem pro odstranění dětské práce, podle nejnovějších údajů ILO  dětskou prací ale stále trpí 160 milionů dětí. Téměř v 70 % případů jde o děti pracující v zemědělství, 20 % představuje práce ve službách a 10 % v průmyslu.  „Je třeba zdůraznit, že dětská práce je výsledkem systémových nerovností, zejména tzv. endemické, tedy zakořeněné chudoby, a nespravedlivých obchodních podmínek. Dokud zranitelné rodiny nebudou schopny dosáhnout důstojného příjmu, bude skoncování s dětskou prací obtížné. Lepší příjmy, kvalitní školní docházka, řešení diskriminace, vykořisťování a zneužívání, povědomí o právech dítěte, právní zásahy a sociální změny – to vše jsou nezbytné faktory v boji proti dětské práci,“ zdůraznila tuto středu na tiskové konferenci Fairtrade Česko a Slovensko Nyagoy Nyong´o, výkonná ředitelka Fairtrade International.

 „Obáváme se, že v důsledku pandemie  a ekonomických potíží se situace pěstitelů na globálním Jihu může zhoršovat a počet pracujících dětí tak může ještě dále růst,“ říká Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko a doplňuje:  „Fairtrade na řešení problémů pracuje. Podporujeme školy, posilujeme pozici žen v komunitách pěstitelů, soustavně pracujeme na odstranění diskriminace. Pokud jde o boj proti chudobě, navrhujeme a realizujeme projekty, které vedou ke zvýšení příjmů pro pěstitele – kromě nástrojů, jako jsou minimální zaručená výkupní cena a fairtradový příplatek, usilujeme u také o zavedení důstojného příjmu, pod který by příjem domácnosti pěstitelů neměl klesnout. A spolupracujeme s vládami a nadnárodními firmami, abychom posílili hlasy pěstitelů včetně těch nejzranitelnějších: pracujících žen a mladých lidí.“

Studentka během hodiny na římskokatolické škole San Narciso, Corozal, Belize.

Fairtrade přispěl ke konci dětské práce v Belize

Jedním z konkrétních příkladů je Asociace pěstitelů cukrové třtiny v Belize (BSCFA), která  dosáhla v boji proti dětské práci obrovského pokroku, jejich práce dokonce vedla ke změnám na celostátní úrovni. S podporou organizace Fairtrade International a její sítě výrobců v Latinské Americe a Karibiku (CLAC) vedlo a financovalo sdružení BSCFA ambiciózní program, jehož cílem bylo najít děti, které vykonávaly nepřijatelnou práci, a zabránit dětské práci v belizském cukrovarnickém průmyslu. Ministerstvo práce Belize v reakci na to oznámilo založení Národního výboru pro dětskou práci, což byl důležitý krok k bezpečnému odhalování případů dětské práce v zemi a k její nápravě, a to nejen při pěstování třtiny. Ačkoli Belize dosud nedefinovalo, jaký druh práce lze vykonávat v minimálním legálním věku pro výkon práce (14 let), a schválený seznam nebezpečných forem dětské práce dosud nebyl dokončen, představují tyto nové orgány naději, že země se bude snažit identifikovat a napravovat případy dětské práce na celostátní úrovni.

150 58 Světový den boje proti dětské práci: Chudoba nutí nově víc než 160 milionů dětí pracovat místo toho, aby chodily do školy 2021-06-11