Svatý Valentýn zvyšuje prodeje řezaných květin, na českém trhu stále chybí ty fairtradové

Praha, 11. 2. 2020 – Květiny jsou vedle cukrovinek nejtypičtějším „valentinským“ dárkem. Romantický zvyk obdarovávat milovanou osobu květinou může ale mít i odvrácenou stránku: pěstování květin na konvenčních farmách především ve východní Africe nebo v Latinské Americe s sebou nese řadu etických a ekologických problémů, od nevhodných nebo dokonce zdraví poškozujících pracovních podmínek přes nedostatečnou odměnu za práci až po plýtvání pitnou vodou a poškozování životního prostředí.

„Mezi nejčastější problémy při pěstování květin patří to, že zaměstnanci plantáží mají špatné pracovní podmínky a dostávají nízkou mzdu. Nemají odborné znalosti potřebné pro zacházení s toxickými prostředky, které se používají na ochranu rostlin. Vysoké využívání toxických chemikálií a chybějící ochranné oděvy mohou mít pro pracovníky dlouhodobé zdravotní následky,“ popisuje Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko.

Těmto negativním jevům pomáhá předcházet Fairtrade. Na květinových plantážích s touto certifikací Fairtrade jsou květiny pěstovány podle jasně definovaných sociálních a ekologických standardů. Fairtradové květinové plantáže se nacházejí v Keni, Etiopii, Tanzanii, Ugandě, Zimbabwe, Ekvádoru, El Salvadoru, Kostarice a na Srí Lance. „Na českém trhu, na rozdíl například od sousedního rakouského či německého, jsou však fairtradové květiny stále téměř nedostupné. Nabízí je pouze jediná společnost ve svém e-shopu, v kamenných květinářstvích nebo v řetězcích, jako je tomu jinde v Evropě, na ně zatím nenarazíte,“ dodává H. Malíková

Fakta o fairtradových květinách:

  • První fairtradová květina byla prodána v roce 2001 ve Švýcarsku.
  • 99 % všech fairtradových květin pochází z východní Afriky.
  • Na světě existuje aktuálně 73 certifikovaných fairtradových farem, tato družstva v roce 2017 získala na fairtradovém příplatku celkem 7,85 milionů USD (tyto prostředky byly využity na vzdělávání, bydlení, mikropůjčky, opravy škol apod.). Fairtradový příplatek, který dovozce zaplatí navíc, činí deset procent z vývozní ceny a je určen přímo zaměstnancům. O využití těchto peněz rozhoduje jimi volený výbor.
  • Ročně se prodá ve světě přes 825 milionů fairtradových květin (hlavně v Německu, Belgii a Finsku). K dispozici jsou hlavně řezané růže, ale v evropské nabídce jsou také lilie, karafiáty nebo další květiny.
  • V ČR nabízí fairtradové květiny společnost Florea, která je odebírá z keňské farmy Oserian. Tato farma funguje od r. 1969, certifikaci Fairtrade má od roku 2003, zaměstnávají 5 tisíc lidí, produkují 350 milionů stonků květin ročně. 30 % prémií investují do stipendií pro zaměstnance a členy jejich rodin – to přispělo k výraznému zvýšení gramotnosti lidí v regionu. Z fairtradového příplatku zaměstnavatel hradí také svým zaměstnancům výdaje na zdravotní péči a také zde funguje non-stop zdravotní pohotovost.
  • Fairtradové květiny mají sedmkrát nižší uhlíkovou stopu než výpěstky z evropských skleníků, a to včetně letecké dopravy. Důvodem je velmi příznivé podnebí ve východní Africe, které umožňuje pěstování během celého roku bez nutnosti vyhřívaných skleníků, které jsou využívány v Evropě.
  • Asi polovinu zaměstnanců na květinových plantážích tvoří ženy. Pracují jako sběračky nebo v balicích halách. Mnohé z nich jsou samoživitelky a mají zpravidla nízké vzdělání. Často neznají svá zaměstnanecká práva a jejich situaci zhoršují nízké mzdy a nedostatečná bezpečnost práce.
  • Fairtradové plantáže musí splňovat také přísná kritéria ochrany životního prostředí. Součástí standardů certifikace Fairtrade je úsporné zavlažování, čištění odpadních vod a nakládání s kompostem a odpady.

 

150 67 Svatý Valentýn zvyšuje prodeje řezaných květin, na českém trhu stále chybí ty fairtradové 2021-02-26