Středoameričtí pěstitelé kávy a kakaa, již nyní zasažení pandemií Covid-19 a změnou klimatu, hlásí další ztráty kvůli nebývalým hurikánům

Fairtradoví středoameričtí pěstitelé, jejichž káva a kakao byly na začátku listopadu poškozeny hurikánem Eta, jsou vystaveni riziku dalších těžkých ztrát. V Nikaragui se nedávno zastavila poslední bouře, hurikán Iota, který donutil desítky tisíc lidí opustit jejich domovy. Hrozí, že další bouře způsobí další devastaci komunit.

Již hurikán Eta zapříčinil bleskové povodně a sesuvy půdy, které připravily o život desítky osob a způsobily rozsáhlé škody na domech a půdě a podle odhadů OSN postihly až 2,5 milionu Středoameričanů.

V důsledku hurikánu o síle stupně číslo 4 hlásí fairtradoví pěstitelé v regionu ztráty plodin a poškozenou infrastrukturu. Fairtrade je znepokojen tím, že škody způsobené ještě dalšími bouřemi zhorší situaci pěstitelů a jejich rodin. CLAC, síť malých fairtradových pěstitelů a pracovníků v Latinské Americe a Karibiku, hodnotí dopad nedávných hurikánů a popisuje situaci jako kritickou.

Xiomara J. Paredes, výkonná ředitelka sítě CLAC, uvedla: „Hurikány Iota a Eta způsobily vážné škody v infrastruktuře a v zemědělském sektoru ve Střední Americe, na jihu Mexika a Kolumbie. V síti CLAC v současné době posuzujeme výši škod. Víme, že u několika organizací fairtradových pěstitelů došlo k poškození úrody a budou potřebovat podporu. Intenzivní deště a záplavy zasáhly všechny země v regionu. Nejvíce postiženy však byly Honduras, Guatemala a Nikaragua. V těchto zemích je situace kritická.“

V Hondurasu, Guatemale, Nikaragui, Salvadoru a Kostarice hlásí fairtradoví pěstitelé ztráty kávových nebo kakaových plodin poškozených intenzivními srážkami, přívalovými povodněmi a vyvrácením stromů způsobených hurikánem Eta.

V Nikaragui odhaduje CLAC, že 30 % plodin kávy bylo zasaženo hurikánem Eta; kakaové plodiny v zemi byly rovněž těžce zasaženy. V Salvadoru ohrozil nepřetržitý déšť mezi sklizní 2019-2020 mezi 15 % a 20 % produkce kávy.

Vzhledem k tomu že sezóna hurikánů ještě neskončila, Fairtrade klade velký důraz na výběr fairtradového zboží při nákupu jako na důležitý zdroj příjmů pro tyto pěstitele. To je ještě důležitější v době, kdy mnozí z těchto pěstitelů již bojují s ekonomickými dopady pandemie Covid-19 a zápasí s dopady klimatické krize.

Změna klimatu totiž zvyšuje nepředvídatelnost, frekvenci a intenzitu bouří. Letošní atlantická hurikánová sezóna byla nejintenzivnější v historii s rekordním počtem bouří. Na zemědělské komunity dopadají nepřiměřeně důsledky klimatické krize: drobní zemědělci čelí rostoucím problémům způsobeným suchem, povodněmi a nepředvídatelně se měnícím počasím, jakož i vzniku nových škůdců.

Výběr produktů označených známkou Fairtrade je důležitý způsob, jak podpořit pěstitele v klimatickém boji. Ochrana životního prostředí je v systému Fairtrade hluboce zakořeněna a všechny výrobky nesoucí toto označení splňují náročné environmentální standardy.

150 100 Středoameričtí pěstitelé kávy a kakaa, již nyní zasažení pandemií Covid-19 a změnou klimatu, hlásí další ztráty kvůli nebývalým hurikánům 2021-02-26