Strastiplná cesta pandemií Covid-19 a zamyšlení nad nejbližší budoucností – rozhovor s Mary Kinyua, keňskou pěstitelkou květin

Mary Kinyua je prezidentkou Fairtrade Africa a manažerkou lidských zdrojů v keňské květinové farmě Oserian, která zaměstnává více než 4000 pracovníků. Pandemie nákazy Covid-19 byla pro pěstitele květin ve východní Africe nejnáročnější zkouškou, jakou dosud zažili. Mary Kinyua v rozhovoru vypráví o neocenitelném programu podpory, soudržnosti se zaměstnanci v těžkých dobách a o naději na lepší zítřky.

Fairtrade: V jaké situaci se ocitli fairtradoví pěstitelé květin ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2020?

Mary: Vypuknutí pandemie způsobilo po celém světě omezení pohybu a následně i omezení dopravy vyhlášené národními vládami téměř všech zemí. To narušilo dodavatelské řetězce napříč planetou a závažně v mnoha ohledech poškodilo květinové odvětví v Keni. Farmy musely přijmout tvrdá opatření, aby toto náročné období přežily.

Jak se situace zlepšila a jaká je nyní?

S tím, jak se v mnoha zemích opět otevírají podniky a obchody a ruší se omezení dopravy, začíná se obchod s květinami pomalu vracet k normálu. Některá opatření přijatá pěstiteli za účelem snížení nákladů ovlivnila pěstitelský cyklus a tvrdě dopadla na kvalitu květin. Na farmách pracovalo méně lidí, rostliny se méně často zalévaly a hnojily. To je oslabilo, takže jsou méně odolné vůči škůdcům a chorobám. Aktuální deštivé a mokré počasí situaci ještě ztížilo a zhoršilo kvalitu některých květin. Nyní nabídka květin v porovnání s aktuální poptávkou zaostává. 

Poskytla certifikace Fairtrade pěstitelům v uplynulých měsících pomoc, a pokud ano, co pomohlo nejvíce?

Organizace Fairtrade podpořila pěstitele tím, že umožnila flexibilní použití fairtradového příplatku. Mnozí květinoví pěstitelé díky tomu využili fairtradový příplatek na potravinové balíčky, hygienické potřeby, jako je mýdlo, roušky nebo dezinfekce, které chrání pracovníky a jejich rodiny před nemocí covid-19. V květnu šla organizace Fairtrade ještě dál a představila v reakci na pandemii Fairtradový fond na podporu pěstitelů. Peněz fondu využilo 46 květinových farem ve východní a střední Africe a jeho pomoc přišla právě včas, aby vytrhla trn z paty farmám, které potřebovaly doplnit hygienické pomůcky, jako jsou roušky, mýdla, dezinfekce nebo bezkontaktní teploměry.

Je něco, o čem si v současnosti myslíte, že měla organizace Fairtrade ještě udělat?

Organizace Fairtrade mohla udělat více v oblasti lobování za lepší strategie a podmínky u zainteresovaných subjektů, obzvláště u vlád. Během této pandemie například producenti potřebovali aktivní hlas, který by se věnoval tématům, jako je rychlejší vyřízení vládních dotací a podpory, povolení nákladní přepravy, aby mohli obchodníci bez přerušení dál fungovat, a nižší DPH na vstupy a náhradní díly pro pěstitele. 

Můžete říci něco konkrétního o květinové farmě Oserian? Jak farma v těchto obtížných dobách podpořila zaměstnance a jak organizace Fairtrade tomuto procesu napomohla?

Protože farma Oserian snížila na 40 % své kapacity, čelila několika obtížím. Tou nejzávažnější bylo omezení produkce. Museli jsme kvůli tomu zavést opatření na snížení nákladů, ke kterým patřilo třeba neplacené volno pracovníků nebo odložení vyplacení poloviny mzdy aktivních zaměstnanců na později.

Navzdory výše uvedeným výzvám měla společnost Oserian štěstí a obdržela z Fairtradového podpůrného fondu částku 5000 eur, která nám pomohla spustit projekt na výrobu roušek. Dohromady jsme vyrobili 5860 roušek, rozdělili jsme je mezi naše zaměstnance a ostatní členy jejich domácností, aby se snížilo riziko vystavení viru. Distribuovali jsme také prostředky na dezinfekci rukou, bezkontaktní teploměry a v rámci doplňujících preventivních opatření jsme pořídili obličejové štíty.

Kromě toho jsme měli štěstí a od partnerů z našeho dodavatelského řetězce jsme obdrželi další finanční zdroje. Společné fondy nám v uplynulých 6 měsících umožnily spustit několik projektů na podporu našich pracovníků.  

Mezi ně patří i zeleninový projekt, který jsme spustili, abychom zmírnili dopady, které mají na naše dělníky zvyšující se ceny potravin. Pěstováním plodin, jako jsou brambory, kadeřavá kapusta, špenát, fazole, cibule nebo rajčata, jsme dokázali podpořit 4000 svých zaměstnanců, pro které byly tyto potraviny dostupné za dotovanou cenu.

Dále jsme také přepracovali program školních jídel, který byl s příchodem pandemie pozastaven. V rámci potravinového programu jsme díky tomu mohli denně v poledne poskytnout vařené jídlo 1800 aktivním zaměstnancům a více než 2000 členům jejich domácností. Jako součást dalších intervencí darovala společnost Oserian každému postiženému zaměstnanci potravinový koš v hodnotě 5000 Ksh (1 000 CZK pozn. redakce). Takových osob zaměstnává naše společnost více než 60. Farma společně s firemní fairtradovou radou také oslovila dospívající dívky žijící na pozemcích patřících společnosti a poskytla jim zdarma vložky a přednášky o sexuální výchově. To považujeme za velmi důležité, protože během období omezení pohybu v Keni znepokojivě vzrostl počet těhotných nezletilých dívek.

Jaká je situace nyní?

Se snižujícím se počtem osob nakažených nemocí covid-19 v Keni a s rozvolňováním přísných opatření se ekonomika pomalu vzpamatovává. To nám dává naději, protože se zvyšuje počet objednávek na květiny. Společnost doufá, že pokud přetrvá pozitivní vývoj, během prosince se její chod vrátí do normálu.

Je něco, co byste ráda sdělila obchodním partnerům?

Aby zůstal dodavatelský řetězec aktivní, musí se nad vodou udržet všichni hráči. Jen tak můžeme toto období přežít. Proto je potřeba, aby nyní obchodní partneři podporovali pěstitele více než kdy dříve. Může se jednat třeba o flexibilnější obchodní strategie, například zkrácení doby splatnosti. To pěstitelům zvýší cash flow. Zvládnout tuto náročnou dobu pomůže i dodatečná podpora a partnerství při řešení dopadů pandemie. 

Pokud se zamyslíte nad příštím rokem (2021), jak bude vypadat pro fairtradové pěstitele květin ve východní Africe?

Letošní sezona byla pro květinový průmysl v našem regionu naprosto bezprecedentní. Předpokládáme, že její dopady budou mít na pěstitele i ekonomiku i nadále vliv. Pěstitelé potřebují vypracovat strategie k přežití, které jim pomohou udržet se nad vodou v dohledné budoucnosti. 

Rok 2021 bude pro zotavení květinových pěstitelů kritický, obzvláště v hlavních obdobích sezóny. Budou muset vše zvládnout velmi dobře, aby byli schopni dodat na trh požadovaný produkt v očekávané kvalitě. Některé farmy budou mít s dosažením uspokojivé kvality problém, protože jak už jsem říkala, květiny jsou nyní ovlivněny nižší dávkou zavlažování a hnojiv.

150 61 Strastiplná cesta pandemií Covid-19 a zamyšlení nad nejbližší budoucností – rozhovor s Mary Kinyua, keňskou pěstitelkou květin 2021-02-26