Spolky, knihovny nebo úřady se nyní mohou stát Fairtradovými fanoušky

Do podpory systému Fairtrade se v České republice zapojuje velké množství organizací, které svými akcemi zvyšují povědomí o životech pěstitelů a jeho dopadech. Právě i díky jejich úsilí se mohou podmínky pěstitelů globálního Jihu postupně zlepšovat. Právě tyto organizace se nyní mohou stát nově oficiálně Fairtradovými fanoušky, motivovat ostatní a jít příkladem dalším organizacím v České republice.

Ve Fairtrade Česko a Slovensko jsme vytvořili novou příležitost pro  organizace, jak vyjádřit svůj zájem o pěstitele a pěstitelky v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Organizace se mohou přihlásit do sítě fanoušků, propojit se inspirovat a mít větší přehled o možnostech podpory. Společně se můžeme lépe zasazovat za zlepšení životních podmínek, vysvětluje účel aktivity Stanislav Komínek, vedoucí kampaní ve Fairtrade Česko a Slovensko.

Pěstitelé a pěstitelky kávy, kakaa nebo banánů se musí vyrovnávat s dopady klimatické změny a nespravedlivým nastavením mezinárodního obchodu. Kvůli nízkým výkupním cenám nedostávají za své plodiny dostatečně zaplaceno a žijí v chudobě. Právě připojení do systému Fairtrade je jednou z mála možností, jak svou životní situaci mohou zlepšit. „Fairtrade není jen certifkační systém nabízející garanci minimání výkupní ceny a fairtradový příplatek. Je to i globální hnutí. Do toho se zapojujeme i my, lidé v České republice, jako spotřebitelé a aktivní občané. Pěstitele můžeme podporovat nejen nákupem výrobků s certifikační známkou FAIRTRADE, ale i zvyšováním povědomí o globálních souvislostech ať už osvětovými akcemi nebo vzděláváním, potvrzuje Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko.

Jedním z prvních zájemců o zapojení je vsetínský spolek LÍSKA, který se věnuje oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: V LÍSCE je pro nás důležité přispívat ke globální spravedlnosti. Zajímáme se o všechny, kdo pro nás produkují potraviny, oblečení, zboží a výrobky, ať už na farmě v obci, nebo například v Jižní Americe. Propojujeme školy, neziskové organizace, společnosti a úřady, děti, studenty i dospělé. V každodenním konání se snažíme motivovat, inspirovat, ukazovat a nabízet šetrné a skromnější způsoby života, vysvětluje projektová manažerka spolku Iva Koutná. 

Pro připojení mezi Fairtradové fanoušky je třeba vyplnit přihlášku na webu kampaně www.fairtrade.cz/fanousci. Přihlásit se mohou pouze organizace a organizované skupiny, například rodinná centra, muzea, knihovny, skautské oddíly, úřady nebo školy. Kampaň je deklarativního charakteru.  Je potřeba podepsat vyjádření podpory a dále spolupracovat na podpoře pěstitelů a pěstitelek ve světě. K dalšímu rozvoji slouží například i nový sebeevaluační nástroj, který poskytuje příležitost inspirovat se a nad svou podporou v rámci své organizace se pravidelně zamyslet. 

Více ke kampani a možnost připojení najdete na www.fairtrade.cz/fanousci

150 52 Spolky, knihovny nebo úřady se nyní mohou stát Fairtradovými fanoušky 2021-06-25