Solidarita v rámci covid-19: Fairtrade pomáhá pěstitelům z globálního Jihu. Přinášíme vám konkrétní příklady pomoci

Organizace Fairtrade International v reakci na pandemii onemocnění covid-19 vyzvala bezprostředně v březnu členské organizace a partnery k přispění do dvou fondů na podporu pěstitelů. V rámci spojeného partnerství Fairtrade se sešlo pěstitelům v rámci financování obnovy téměř 400 milionů korun. Fairtrade Česko a Slovensko přispěla do podpůrného fondu částkou deset tisíc eur, tedy zhruba 270 tisíc korun.

  • Fond pro podporu fairtradových pěstitelů bezprostředně pomohl pěstitelům postiženým pandemií covid-19
  • V rámci Fairtrade partnerství se sešlo pěstitelům v rámci financování obnovy 400 milionů korun.
  • Fairtrade prodlužuje možnost použít flexibilně fairtradový příplatek na pomoc v boji s covidem-19

Drobní pěstitelé se zasluhují téměř o 35 % celkové světové produkce potravin. Na tyto pěstitele masivně stále dopadá pandemie covidu-19. Drobní pěstitelé kávy v Indonésii hlásí pokles prodeje o 70 až 90 % v porovnání s prodejními smlouvami z minulého roku. Když na začátku roku udeřila první vlna pandemie, byla sklizeň čaje v Indii v plném proudu. U bavlny se podle Konference OSN o obchodu a rozvoji letos očekává globální pokles prodeje o 22 %. Světový potravinový program uvádí, že v Latinské Americe je kvůli ekonomické krizi, období hurikánů a pandemii covid-19 ohroženo 16 milionů lidé nedostatkem jídla.

„Aktuální krize dopadla na ekonomiku země jako celku včetně naší organizace,“ uvádí Sigfredo Benitez z fairtradového kávového družstva z El Salvadoru. „Museli jsme také některé dělníky poslat domů. S pomocí fairtradového příplatku jsme byli schopni doplatit jim zbývající výplaty.“

S Fairtrade International, národními organizacemi a sítěmi fairtradových pěstitelů se spojily Německé ministerstvo ekonomické spolupráce a rozvoje (BMZ), Švýcarský státní sekretariát pro ekonomické záležitosti (SECO), Britská kancelář pro země společenství národů a pro rozvoj (FCDO) a dalšími v rámci programu Fairtrade Partnerství. Sešlo se zde pěstitelům v rámci financování obnovy téměř 400 milionů korun.

Tyto finance jsou určeny na období dvou let a budou poskytnuty na různá krátkodobá i dlouhodobá opatření boje s dopady pandemie v Asii, Africe, Latinské Americe a v Karibiku.  Pomohou drobným pěstitelům zahájit a realizovat programy zaměřené na prevenci šíření onemocnění covid-19, zajištění potravin, zabezpečení a zvyšování příjmů prostřednictvím diverzifikovaného zaměření na různé plodiny a trhy, na boj s ohrožováním lidských práv v dodavatelském řetězci a na zlepšení digitálních technologií, aby byla možná obnova a v budoucnosti i obchodní odolnost.

Fond pro podporu fairtradových pěstitelů bezprostředně pomohl pěstitelům postiženým pandemií covid-19

Fond pomohl od jara již tisícům farmářů a dělníků i jejich komunitám vypořádat se s bezprostředními následky krize. Napříč Afrikou, asijsko-pacifickým regionem i americkým kontinentem patřilo ke klíčovým aktivitám následující: distribuce osobních ochranných pomůcek a základních potravin napříč producentskými sítěmi, testování, hygiena a osvěta ohledně prevence šíření viru, ochrana zdrojů, aby bylo možné zvládat zvyšující se výrobní náklady, dočasné vyplácení mezd zaměstnancům postaveným mimo službu – v některých regionech.

Fairtrade Česko a Slovensko přispělo do podpůrného fondu částkou deset tisíc eur, tedy zhruba 270 tisíc korun. „Jedná se o peníze, které pocházejí z licenčních poplatků za fairtradové zboží prodané v České republice a na Slovensku,“ vysvětluje Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko.

Další konkrétní příběhy pomoci z Fondu pro podporu fairtadových pěstitelů naleznete zde.

Fairtrade také prodlužuje možnost použít flexibilní příplatek na pomoc v boji s covidem-19

Od března umožnilo Fairtrade flexibilnější rozhodování o využití fairtradového příplatku a o jeho rozdělování. Jedná se o peníze na vzdělávání, rozvoj infrastruktury a hlavně zdravotní péči. Díky tomu mohli pěstitelé jednat rychleji a chránit zdraví a živobytí farmářů a dělníků i jejich komunit. Tento prvotní krok ke změně se týkal všech typů fairtradových pěstitelů – od malých pěstitelských družstev až po velké farmy s najímanou pracovní silou.  Pro organizace s najímanou pracovní silou Fairtrade tuto možnost v září prodloužilo. V praxi to znamená, že komise pro fairtradový příplatek vedené dělníky mohou i nadále rozdělit až 100 % příplatku v hotovosti.

150 75 Solidarita v rámci covid-19: Fairtrade pomáhá pěstitelům z globálního Jihu. Přinášíme vám konkrétní příklady pomoci 2021-02-26