Sedm věcí, které pravděpodobně nevíte o fairtradové kávě a báli jste se na ně zeptat

1. Můžete si být jisti, že fairtradová káva je přesně taková, jakou ji kupujete.

Známka FAIRTRADE na výrobku znamená, že fairtradové složky v tomto výrobku byly ověřeny společností FLOCERT, nezávislým certifikačním orgánem. FLOCERT může pozastavit nebo v některých případech dokonce zrušit certifikaci fairtradových organizací, pokud jeho audit prokáže, že standardy Fairtrade v nich nejsou dodržovány.

2. Fairtrade aktivně podporuje pěstitele kávy, aby zlepšovali své produkty.

Kromě ceny, kterou dostávají za svou kávu, získávají fairtradoví pěstitelé také fairtradový příplatek, který mohou investovat do projektů, jež budou prospěšné pro jejich podnik nebo komunitu. Aby jej pěstitelé získali, musí 25 % příplatku investovat zpět do aktivit zaměřených na zlepšení kvality a produktivity, což je základní způsob, jak zvýšit příjmy farmářů.

3. Fairtradová káva pomáhá chránit životní prostředí.

Standardy Fairtrade, které musí dodržovat všichni pěstitelé s touto certifikací, podporují ochranu životního prostředí tím, že regulují používání chemických látek a obsahují opatření, která se týkají úrodnosti půdy, kvality vody a nakládání s ní, odlesňování, biologické rozmanitosti a odpadů. Fairtrade poskytuje bezplatné školení a finanční podporu, která umožňuje pěstovat odolnější plodiny a pomáhá pěstitelům přizpůsobit se dopadům klimatické změny, zmírnit je a zvýšit vlastní odolnost proti nim. Navíc 63 % fairtradové kávy je certifikováno zároveň jako bio. Žádná jiná etická certifikace nemá podíl bio kávy vyšší než 25 %.

4. Fairtradová káva podporuje genderovou rovnoprávnost.

Studie ukazují, že ačkoli podíl  žen v zemědělství v průběhu času roste, mají horší přístup ke zdrojům, jako je půda, informace, úvěry nebo vzdělávání. Standardy Fairtrade jsou navrženy tak, aby zvýšily podíl žen na rozhodování a podpořily přístup většího počtu žen a dívek k fairtradovým výhodám. 

Standardy Fairtrade zahrnují požadavky, mezi něž patří zákaz diskriminace na základě pohlaví nebo rodinného stavu, nulová tolerance zneužívání nebo vykořisťování, vypracování genderové politiky a programy na podporu znevýhodněných a menšinových skupin.  

Sítě výrobců zavádějí ženské školy managementu, které umožňují ženám osvojit si obchodní, vyjednávací a finanční dovednosti. Mnohé z těchto žen pak zastávají vedoucí pozice a funkce ve výborech svých družstev a komunit.

5. Fairtradová káva pomáhá potírat dětskou a nucenou práci

Organizace Fairtrade se zavázala bojovat proti základním příčinám dětské práce a předcházet zneužívání a vykořisťování dětí. Hlavní příčinou dětské práce je chudoba; fairtradová minimální cena a fairtradový příplatek poskytují pěstitelům důležité dodatečné finanční prostředky. Standardy Fairtrade zakazují dětskou práci podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO). Prostřednictvím fairtradové sítě pěstitelů a auditora Flocert identifikujeme rizikové oblasti a podporujeme výrobce při vytváření akčních plánů a programů na potírání dětské práce. Fairtrade zaručuje, že pokud zjistíme porušení našich požadavků na zamezení dětské práci, přijmeme okamžitá opatření na ochranu postiženého dítěte nebo dětí.

6. Fairtradoví pěstitelé kávy se učí žít s klimatickou krizí.

Na obchodu s kávou, kterou pijeme, je závislých přibližně 125 milionů lidí na celém světě. Vypěstovat úrodu na nejstrmějších zemědělských plochách ale není nic jednoduchého. A to není všechno. Káva je komodita, která se prodává na nestabilním trhu s velmi kolísavými cenami. Nejenže je cena v posledních letech trvale nízká, ale pěstování kávy je také stále obtížnější, protože měnící se klima přináší extrémní a nepředvídatelné počasí, více škůdců a rychleji se šířící choroby. Odborníci se domnívají, že do roku 2050 může být až 50 % celosvětové plochy, která se v současnosti využívá pro pěstování kávy, pro tento účel nevhodná. 

Klimatická krize tak bezprostředně a stále více ohrožuje živobytí pěstitelů na celém světě.

Když se rozhodnete pro fairtradovou kávu, podpoříte pěstitele, aby se spojili, sdíleli dovednosti a znalosti a mohli tak bojovat proti výzvám, které jim klimatická krize staví do cesty. Ale přestože ve znalostech je síla, hlavní příčinou neschopnosti mnoha pěstitelů přizpůsobit se změně klimatu a zmírnit ji je nedostatek peněz.

7. Každý nemůže na svou kávu nalepit známku FAIRTRADE a nazývat ji etickou.

Naše známka je registrované certifikační označení pro kávu pocházející od pěstitelů ze zemí Latinské Ameriky, Asie a Afriky s nízkými příjmy. Káva, která se naši známkou pyšní, musí splňovat standardy Fairtrade, které zahrnují sociální, ekonomická environmentální kritéria. Lidé si myslí, že farmáři, kteří pěstují fairtradovou kávu, dostávají určité procento z maloobchodní ceny kávy. Takhle ale Fairtrade nefunguje. Cenu kupované kávy určuje maloobchodník. Kávová družstva dostávají fairtradovou cenu v okamžiku, kdy ji prodávají další osobě v dodavatelském řetězci (obvykle vývozci nebo dovozci). Cílem je zajistit, aby pěstitelé mohli pokrýt své náklady bez ohledu na to, jak nízko klesne světová cena jejich komodity.

Vaše rozhodnutí koupit si fairtradovou kávu znamená pro pěstitele ochranu minimální ceny, sílu dodatečného příplatku a pevně dané ekologické standardy. 

150 69 Sedm věcí, které pravděpodobně nevíte o fairtradové kávě a báli jste se na ně zeptat 2023-09-27