Rostoucí náklady, nízké příjmy, klimatická změna a riziko dětské práce: Světový den pro fair trade připomíná problémy pěstitelů

Už od roku 2002 si každý rok druhou květnovou sobotu připomínáme Světový den pro fair trade, který je věnován podpoře spravedlivého obchodu. Jeho smyslem je poukázat na tíživou situaci pěstitelů z Afriky, Asie a Latinské Ameriky, kteří se v dnešní době potýkají například s inflací, prudce rostoucími výrobními náklady nebo naopak s poklesem úrody v důsledku klimatické změny. Chudoba přitom vede často k využívání dětské práce. Ta byla například při výrobě kávy hlášena v 17 zemích.

 Světový den pro fair trade nám dává příležitost upozornit na věci, které jsou očím většiny lidí běžně skryté: na to, že ti, kdo pěstují a vyrábějí zboží naší každodenní spotřeby, žijí často ve velmi nuzných, nedůstojných podmínkách. V dodavatelském řetězci, na jehož konci jsme my, zákazníci, mají pěstitelé ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky velmi slabou pozici. My se snažíme upozorňovat na to, že jako spotřebitelé nemůžeme ignorovat rizika, která jsou s takovým nastavením světového obchodu spojená, jako je například porušování lidských práv nebo ničení životního prostředí,“ říká Lubomír Kadaně, ředitel neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

V současnosti jsou pěstitelé ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky pod zvýšeným tlakem v důsledku dopadů celosvětové ekonomické krize po pandemii covid, ale i kvůli aktuální geopolitické situaci. Ta se výrazně promítla do životních nákladů nejen u nás. Údaje shromážděné organizací Fairtrade International ukazují, že náklady na pěstování a vývoz plodin ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky od roku 2021 výrazně vzrostly: hnojiva o 70 %, pohonné hmoty o 39 % a palety a plastové obaly o více než 20 %. Pěstitelé se potýkají s inflací, prudce rostoucími výrobními náklady a naopak s poklesem úrody v důsledku klimatické změny. Mnozí pěstitelé v důsledku toho opouštějí své farmy a hledají obživu jinde. „Mladí lidé v komunitách, kde se pěstuje například káva, dnes v jejím pěstování nevidí budoucnost. Skutečnost, že se lidé nedokáží v zemědělství uživit, je pro toto odvětví tragická a představuje riziko pro budoucnost celosvětového kávového sektoru,“ uvádí Monika Firl, manažerka pro kávu z Fairtrade International.

Podle dostupných údajů produkují drobní pěstitelé 60 % světové produkce kávy, avšak téměř polovina z nich žije v chudobě, téměř čtvrtina v extrémní chudobě. A přestože ceny kávy na burze  v roce 2022 byly relativně vysoké, zisky z jejího prodeje se nakonec kvůli nízkým výkupním cenám nepodařilo dostat k samotným pěstitelům. Studie ukázaly, že pěstitelům obvykle zůstává přibližně 1 % z maloobchodní ceny kávy, což u šálku kávy za 4 USD představuje přibližně 0,04 USD na šálek (tedy cca 1 Kč).Chudoba vede často k využívání dětské práce, ta byla hlášena při výrobě kávy v 17 zemích. Výdělky pěstitelů kávy se od počátku 80. let reálně snížily na polovinu.

„Nejde ale pouze o kávu, ale i drobní pěstitelé dalších plodin jako jsou třeba banány nebo kakao jsou v podobné situaci. Realita je také taková, že celá domácnost pěstitele kakaa v Pobřeží slonoviny si nyní za den vydělá průměrně jen 160 Kč, takže například čokoládu by si sami mohli dopřát jen velmi těžko“ připomíná také Lubomír Kadaně. Chudoba je jednou z příčin toho, že  celosvětově je podle údajů Mezinárodní organizace práce (ILO) nuceno víc než 160 milionů dětí pracovat místo toho, aby chodily do školy. Z tohoto množství se v 70 % případech jedná o děti pracující právě v zemědělství. Odhaduje se , že na kakaových plantážích v západní Africe je takto nuceno pracovat přes 2 miliony dětí.

Světový den pro fair trade se ve světě slaví od roku 2002. V Česku se tento den připomínal poprvé v roce 2004. Od roku 2011 se vrcholem oslav v ČR stal každoroční piknikový happening Férová snídaně. Běžně má podobu komunitního pikniku, který letos pořádají dobrovolníci a dobrovolnice na více než 150 místech republiky a schází se na něm přes 5000 lidí. Jde tak o největší českou akci na podporu odpovědné spotřeby.

150 69 Rostoucí náklady, nízké příjmy, klimatická změna a riziko dětské práce: Světový den pro fair trade připomíná problémy pěstitelů 2023-07-12