Propojujeme téma Fairtrade, životní prostředí a klima

Vzhledem k aktuální pandemii covid -19 může být snadné odsunout stranou témata, jako je životní prostředí a klimatické změny. Je ovšem naprosto zásadní, aby zůstaly i nadále naší prioritou a přemýšleli jsme o jejich dopadech. Stále intenzivnější a častější významné klimatické události ještě více zdůrazňují nutnost přemýšlet o problematice klimatu i v souvislosti s lidskými právy a spravedlivým obchodováním. Tady musí svou roli sehrát každý z nás.

Představte si, že jste si právě koupili svou první fairtradovou čokoládu. Zjistili jste, že usilujeme o lepší životy pro pěstitele, například pomocí dosažení důstojného příjmu. Ale věděli jste, že také zvyšujeme odolnost pěstitelů vůči změnám životního prostředí a klimatu?  Existuje řada aktivit, které v této oblasti ve spolupráci s mnoha partnery podnikáme na globální úrovni. Od využívání agrolesnictví při pěstování kakaa přes založení Akademie leadershipu v době klimatických změn až po založení fondů pro zlepšení odolnosti vůči změnám klimatu.

1. SÍLA KAŽDODENNÍCH ZMĚN

Předsedkyně představenstva Fairtrade Africa Mary Kinyua zdůraznila na Summitu klimatických ambic 2020 roli pěstitelů ve zmírňování dopadů klimatických změn, protože mohou volit technologie příznivější k životnímu prostředí a přecházet na nízkouhlíkovou produkci. Je ale naprosto zásadní, aby pěstitelé měli při tomto přechodu podporu v oblasti nákladů. Nebylo by spravedlivé, aby všechny tyto náklady nesli pěstitelé, kteří často ani nedosáhnou na důstojný příjem.

To platí i pro každodenní aktivity v jejich komunitách a to, jak je můžeme podporovat. Pokud jde o naši práci, tak například v rámci spolupráce klimatického standardu s organizací Golden Standard nyní používá 180 000 domácností k vaření sporáky. To má pozitivní dopad na život 190 000 lidí a přispělo to ke snížení emisí CO2 o 120 000 tun.

Zjistěte zde více o podobných projektech – například o tom, jak volí pěstitelé v Keni v každodenním životě nové zdroje energie přívětivé k životnímu prostředí.

2. FOND PRO KLIMATICKÉ UDÁLOSTI A KATASTROFY

Kromě pandemie onemocnění covid-19 v loňském roce drobní pěstitelé z organizací v Latinské Americe a Karibiku čelili hurikánům Iota a Eta. Oba způsobily významné škody v zemích, které už tak čelí v různých částech roku následkům sucha nebo silných dešťů.

Do budoucna se předpokládá, že by s sebou mohla klimatická změna přinést drastičtější výkyvy teplot, srážek i extrémních jevů ovlivňujících výnosy ze sklizně i zemědělské postupy.

3. PŘÍPRAVA KLIMATICKÝCH LÍDRŮ

Napříč Latinskou Amerikou a Karibikem se 112 mladých lidí ze 41 organizací s certifikaci Fairtrade zúčastnilo Akademie leadershipu v době klimatických změn. Jednalo se o zástupce z Bolívie, Nikaragui, Guatemaly a Ekvádoru a školu absolvovali v rámci Regionálního projektu pro prosazování zájmů v oblasti klimatických změn.

Merling Preza, viceprezidentka představenstva latinskoamerické a karibské sítě drobných fairtradových pěstitelů (CLAC), věří, že školy zabývající se problematikou vedení v rámci klimatické změny vytváří nové typy lídrů, kteří jsou uvědomělí v otázce životního prostředí a přispívají k rozvoji místních ekonomik.

Covid-19 tyto aktivity nezastavil. V roce 2020 se Akademie přesunula do online prostředí. Například v Ekvádoru se školení konala prostřednictvím online vzdělávací platformy, kde mohli pěstitelé studovat různá témata a zároveň vypracovávat praktická cvičení související s vedením, prosazováním zájmů a klimatickými změnami.

„Prošla jsem školením pro vedoucí pracovníky čelící klimatickým změnám, je to pro nás velmi důležité téma. A jako mladí lidé jsme se zavázali pečovat o životní prostředí,“ říká Irene Huarachi Arcayne, zástupkyně Národní asociace pěstitelů quinoi (ANAPQUI) a zástupkyně mládeže v Síti pro quinou v Bolívii.

Zjistěte více

150 90 Propojujeme téma Fairtrade, životní prostředí a klima 2021-04-21