Proč kupovat právě fairtradovou čokoládu?

Myslíte, že všechny čokolády jsou stejné? A co ta mnohá označení s informacemi o udržitelnosti, která vidíte na obalech v supermarketech?

Pokud milujete čokoládu a chcete, aby vaše nákupní rozhodnutí přispělo k pozitivní změně v životech pěstitelů, přečtěte si více o dopadech systému Fairtrade v tomto článku. Zaměříme se v něm na to, jak Fairtrade pomáhá  zvyšovat příjmy pěstitelů a prohlubovat jejich znalosti.

1) Fairtrade zaručuje pěstitelům finanční bezpečnost i v případě poklesu globálních cen kakaa.

Jsme jednou z hlavních certifikačních organizací, která pěstitelům zaručuje vyplácení cen pokrývajících náklady na udržitelnou produkci. Nedávno jsme zvýšili fairtradovou minimální výkupní cenu o 20 %. Pěstitelé také mohou vyjednávat, a když jsou tržní ceny vyšší, mohou si vydělat ještě více.

Na Pobřeží slonoviny si díky fairtradové minimální ceně jen za období od října do prosince 2019 pěstitelé vydělali o 15,1 milionu dolarů více, než by si vydělali standardními cenami.

2) Fairtradová družstva dostávají fairtradový příplatek a rozhodují, jak s ním naložit.

Stanovený fairtradový příplatek za kakao se minulý rok také zvýšil o 20 % a stal se z něj nejvyšší pevně stanovený příplatek ze všech certifikačních označení. Družstvům je tak kromě minimální fairtradové ceny vyplácen dodatečný příplatek a členové sami rozhodují, jak jej investovat. V roce 2018 získala fairtradová kakaová družstva na těchto příplatcích více než 44 milionů eur.

Na jaké typy projektů družstva příplatek používají? Pomocí fairtradového příplatku mohou družstva rozšiřovat své podnikání v nových směrech a rozvíjet své komunity. Kávové družstvo v Hondurasu použilo svůj příplatek na diverzifikaci plodin – začali se zabývat i kakaem a vybudovali svou vlastní továrnu na čokoládu. Organizace pěstitelů kakaa na Pobřeží slonoviny mohla díky příplatkům nainstalovat hydraulická čerpadla a vybudovat ve svých obcích nové školní třídy. Za nejdůležitější přitom považujeme to, že o projektech rozhodují sami pěstitelé. 

3) Fairtradoví pěstitelé vytváří demokratické organizace a tím zvyšují svou udržitelnost.

Pro systém Fairtrade je klíčové vytváření družstev, která vlastní sami pěstitelé. Když se drobní pěstitelé spojí a vytvoří demokratické organizace, mají více zdrojů a větší sílu v oblasti kupních vztahů, což jim v důsledku přinese vyšší příjmy.

Západoafrický fairtradový program pro kakao poskytuje kakaovým družstvům školení a další služby, aby z nich byly silnější zodpovědné členské organizace a stabilnější obchodní partneři. Družstva a jejich členové z řad pěstitelů si mohou zvolit školení na různá témata včetně vedení, finančního managementu, správných zemědělských postupů, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, genderových práv, diverzifikace příjmů nebo plodin a podobně. Téměř 9 z 10 družstev uvedlo, že v návaznosti na tato školení zorganizovali další vlastní akce – například iniciovali školení pro své členy, vytvořili strategický plán nebo posílili své vedení. Přečtěte si více v naší nedávné zprávě hodnocení programu.

4) Roste počet žen-pěstitelek na pozici majitelek a vedoucích.

Na Fairtradové ženské škole manažerských dovedností na Pobřeží slonoviny už brzy dokončí studium druhá skupina pěstitelek kakaa, které zde rozvíjí své dovednosti v oblasti vedení lidí ve svých organizacích a poznávají vlastní ekonomické dovednosti. Jednoletý program poskytuje praktické školení v oblasti financí, vyjednávání, rozhodování a budování komunit založených na soudržnosti a podpoře.

Fairtradové standardy vyžadují rovné zacházení s muži i ženami a podporují vytváření sdružení, jako jsou ženské výbory v rámci družstev, které upozorňují na problémy, jimž ženy–farmářky čelí, a snaží se je řešit. Lucia Mansaray, členka kakaového družstva Ngoleagorbu v Sierra Leone, už zaznamenala změnu: „Ženy nyní více zastávají vedoucí role a mají více zodpovědností. To se nikdy dříve nedělo.“ Ona sama je předsedkyní Komise pro fairtradový příplatek ve svém družstvu.

5) Pěstitelé mohu dosáhnout důstojného příjmu.

V západní Africe stále žije většina kakaových pěstitelů v chudobě. Je to způsobené mnoha faktory – od malé rozlohy farem přes nízkou produktivitu až po nízké výkupní ceny. Toto se týká i řady našich, fairtradových pěstitelů, obzvláště proto, že mnohá družstva prodávají za fairtradových podmínek a za minimální fairtradové ceny a příplatek pouze část své úrody. Proto usilujeme o dosažení důstojných příjmů. V Ghaně a na Pobřeží slonoviny jsme stanovili referenční ceny pro dosažení důstojného fairtradového příjmu, které jsou vyšší než naše minimální ceny, a některé společnosti je vyplácí dobrovolně v rámci pilotních projektů pro dosažení důstojného příjmu. Spolupracujeme také s dalšími partnery, kteří nám pomáhají přesvědčovat vlády, aby po společnostech požadovaly kroky k dosažení důstojných příjmů. Například vyplácením dostačujících cen za vypěstované plodiny. Přečtěte si více v naší zprávě o pokroku v oblasti důstojných příjmů.

Letos realizujeme studii zabývající se domácnostmi pěstitelů kakaa z Pobřeží slonoviny, a to tři roky od první studie. Jejím cílem je zjistit, jak se pěstitelům v současnosti daří a jaké kroky je třeba podniknout, aby se v této oblasti dosáhlo změn. Společně se samotnými pěstiteli, výrobci čokolády a dalšími partnery usilujícími o udržitelnost chceme vytvořit z důstojného příjmu normu platnou pro všechny.

6) Existuje spousta lahodných dobrot, ze kterých můžete vybírat!

Pěstitelé čokolády s certifikací Fairtrade se nachází ve více než 20 zemích, především pak v západní Africe, ale také v Dominikánské republice, Peru, Ekvádoru a dalších. Většina pěstitelů fairtradového kakaa pochází z Pobřeží slonoviny (asi 80 %) a většina pěstitelů bio fairtradového kakaa pochází z Latinské Ameriky. Takže bez ohledu na to, zda sháníte čokoládu na vaření, kakaový prášek nebo místní speciality, nabídka více než 320 000 pěstitelů kakaa ze systému Fairtrade vás potěší.

Čokoláda je lahodná. Férová a udržitelná čokoláda není lepší v chuti nebo vůni. Je lepší v tom, že jejím prostřednictvím můžete přispět k pozitivním změnám, ke zlepšení života lidí na druhém konci světa. A přitom je to tak snadné – a v případě čokolády navíc tak příjemné!

150 100 Proč kupovat právě fairtradovou čokoládu? 2021-02-26