Přinášíme do škol novou mapu světa v souvislostech

V týmu Fairtrade Česko a Slovensko jsme vytvořili zcela ojedinělý vzdělávací materiál, mapu Svět v souvislostech. Studenti ZŠ a SŠ díky ní nahlédnou do komplikovaného uspořádání a fungování dnešního světa. Mapa upozorňuje na aktuální problémy ve světě, jejich příčiny a dopady na lidi i přírodu, a zároveň ukazuje několik pozitivních příkladů ze světa včetně fungování systému Fairtrade. 

Materiál pomocí šedesáti jevů zařazených do šesti tematických celků nastiňuje, proč lidé na naší planetě čelí chudobě, sociálním nerovnostem nebo klimatické krizi. Jevy v mapě popisují témata klimatické změny, pracovních podmínek, koloniální historie, propojenosti světa, aktivních hnutí za změnu a Fairtrade. Všech 60 jevů je na mapě popsaných jednou větou, kterou však doplňuje obsáhlé vysvětlení na adrese www.fairtrade.cz/mapa.

Chceme, aby žáci mohli nahlížet na složité uspořádání světa, lépe se v něm vyznat a cítit za něj odpovědnost i svou aktivní roli. Principy a hodnoty globálního vzdělávání a globální témata včetně Fairtrade pomáhají nahlédnout do fungování naší společnosti a planety jako celku. Díky tomuto novému materiálu mohou vzdělavatelé lépe poukázat na aktuální problémy, jejich příčiny i dopady na lidi a přírodu, původ nespravedlností a nerovností včetně historických kontextů kolonialismu nebo levné produkce,” popisuje zaměření mapy Stanislav Komínek, vedoucí kampaní Fairtrade Česko a Slovensko. 

„Spolu s pedagogy se snažíme studenty vést k tomu, aby přemýšleli o souvislostech, našli si svou vlastní aktivní roli a mohli se zapojit do řešení,”  říká Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko, a doplňuje: „Naším cílem je tímto materiálem podpořit odpovědnost za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. V rámci celku také vysvětlujeme, proč je tady vlastně systém Fairtrade, na co reaguje, jak funguje a jaké jsou jeho dopady na životy pěstitelů i na planetu.”

Na přípravě mapy jsme pracovali necelý rok a k vytipování jednotlivých jevů jsme oslovili lektory Adama Čajku a Lukáše Pokorného z neziskové organizace NaZemi. Díky ilustracím od Dalibora Krcha jsou globální témata lépe přístupná studentům. Samotnou mapu doplňuje plakát o Fairtrade a připravované vzdělávací lekce. „Metodické lekce podpoří vzdělavatele v práci s mapou a doprovodnými texty na webových stránkách. Plánujeme úvodní lekci, ale i další k jednotlivým tématům – dvě ke klimatické změně a jednu k dopadům Fairtrade a dalších hnutí ve světě. Lekce budeme postupně zveřejňovat během roku 2024,“ doplňuje Stanislav Komínek

150 68 Přinášíme do škol novou mapu světa v souvislostech 2024-01-03