Pěstitelé jsou stále více ohroženi klimatickou změnou, uvádí nová znepokojující studie

Naznačuje, že do roku 2050 by mohla být nepoužitelná až polovina půdy, která se v současné době na různých místech světa používá k pěstování kávy. 

Nová studie odhalila, že stále intenzivnější dopady klimatické změny představují závažné riziko pro celosvětovou zemědělskou produkci a přímo ohrožují živobytí milionů fairtradových pěstitelů po celém světě. Studie navíc uvádí, že je nezbytné investovat více do adaptace na klimatickou změnu a do opatření, jak zvýšit odolnost pěstitelů.   

Zpráva nazvaná Fairtrade a klimatická změna, která vyšla nyní před Klimatickou konferencí OSN 2021 (známou také jako COP26) a kterou realizovaly amsterodamská Vrije Universtiy a bernská University of Applied Sciences, popisuje neutěšenou budoucnost několika nejoblíbenějších komodit na světě, včetně banánů, kávy a kakaa. 

Výsledky zprávy jsou extrémně znepokojující. „Je třeba podniknout okamžité kroky v oblasti klimatické změny,“ potvrzuje Nyagoy Nyong’o, výkonná ředitelka Fairtrade International. „Ohrožení budoucnosti mnoha dodavatelských řetězců je reálné a  pěstitelé v zemědělství po celé planetě jsou v první linii této klimatické krize. Musíme udělat vše, co můžeme, abychom zajistili, že v této problematice nebudou opomíjeni a budou součásti řešení.“

Podle zjištění studie dramatické změny počasí způsobené klimatickou změnou s velkou pravděpodobností tvrdě zasáhnou zemědělskou produkci v klíčových regionech po celém světě, od Latinské Ameriky po Asijsko-pacifickou oblast. Pěstitelé banánů v oblasti Karibiku a Střední Ameriky například mohou očekávat menší objemy srážek a extrémnější teploty, a naopak těm v jihovýchodní Asii a Oceánii hrozí vyšší riziko tropických cyklónů. Co se týče pěstitelů kávy v Brazílii, Střední Americe a jižní Indii, mohli by se brzy setkat s teplotními rekordy v kombinaci se suchem, což by mělo přímý dopad na produkci fairtradové kávy. Zatímco v Dominikánské republice, Peru a v částech západní Afriky budou pěstitelé kakaa pravděpodobně zažívat častější období horka a sucha, jejich kolegové ve východní Ghaně a na severu Pobřeží slonoviny se mohou setkat s prudkými lijáky.

A ohroženy podle studie jsou i další fairtradové produkty. Pěstitelé cukrové třtiny v jihovýchodní Asii mohou čelit větším suchům a horkům. Podobné podmínky by mohly brzy postihnout i produkci čaje v Asii i Africe. Předpokládá se při tom, že nejvíce postiženi budou těmito změnami producenti napříč Asií, v Malawi a v Tanzanii.  

„Přestože se dopady klimatických změn liší místně a plodina od plodiny, ukazuje zpráva, že většina regionů bude zažívat povážlivě více extrémně horkých dní,“ vysvětluje Žiga Malek, odborný asistent v oboru využívání půdy a dynamiky ekosystémů na amsterodamské Vrije University. V některých oblastech proto bude v blízké budoucnosti pěstování plodin velmi obtížné nebo nemožné a farmáři a ostatní pracovníci v zemědělství tak budou pod dalším tlakem.“ 

Dopad klimatu na zemědělskou výrobu a budoucnost potravin je u komodit, jako je káva,  známý a hovoří se o něm už dlouhou dobu. Studie dokonce naznačuje, že do roku 2050 by mohla být nepoužitelná až polovina půdy, která se v současné době na různých místech světa používá k pěstování kávy. Jen zřídkakdy se spojitost mezi klimatickou změnou a živobytím milionů pěstitelů v zemědělství líčí takto detailně.  

Prostřednictvím rozhovorů provedla studie také hloubkovou analýzu pohledu a kroků pěstitelů kávy, čaje a koření v Indii a pěstitelů kakaa v Ghaně, čímž významně přispěla ke klimatické diskusi, protože do svého obsahu zahrnula i názory a priority pěstitelů a jejich zkušenosti s klimatickou změnou přímo v jejich komunitách. 

„Způsob, jakým klimatická změna ovlivňuje planetu, je výjimečně komplexní. Tato zpráva nabízí ohromné množství klimatických údajů a předpovědí, které ilustrují realitu zemí, kde pěstitelé pěstují plodiny za fairtradových podmínek, a hromadí se dopady, kterým čelí a budou čelit, pokud mezinárodní komunity nezačnou tuto otázku řešit,“ uvádí Juan Pablo Solís, poradce Fairtrade pro klima a životní prostředí. 

Organizace Fairtrade se v posledních letech ve větší míře zaměřila na otázky životního prostředí a klimatu prostřednictvím Fairtradových klimatických akademií a projektů realizovaných společně s fairtradovými pěstiteli. Solís nicméně podotkl, že rozsah klimatické krize si žádá „častější a rozsáhlejší partnerství, které poskytne pěstitelům podporu a nabídne společné řešení rozsáhlých výzev, které před sebou mají.“   

„Mezinárodní komunita se musí v zájmu pěstitelů sjednotit a přímo se zapojit do řešení klimatické krize,“ pokračuje Solís. „Aby toho mohlo být dosaženo, musíme podporovat adaptaci na ni. Jen tak zajistíme zároveň ochranu živobytí pěstitelů i ochranu životního prostředí.“ 

Zpráva Fairtrade a klimatická změna poukazuje na potřebu, aby mezinárodní komunita finančně podpořila pěstitele v adaptaci na klimatickou změnu prostřednictvím různých přístupů– od agrolesnictví a zlepšeného zastínění pomocí stromů až po mulčování a diverzifikaci plodin.   

Ovšem podle Juana Pabla Solíse vyžadují adaptace a opatření na podporu odolnosti rozsáhlé investice. Zatížení pěstitelů takovými náklady je „další nespravedlností, kterou by tito lidé neměli nést, obzvláště proto, že zemědělské komunity fairtradových pěstitelů přispívají ke klimatické změně ze všech nejméně. 

Klimatická konference COP26 se koná od 31. října do 12. listopadu ve skotském Glasgow a sejdou se na ní globální lídři a vedoucí zainteresované strany, aby diskutovali o mezinárodních klimatických ambicích a cestě k opětovnému nastolení udržitelnosti, které negativně narušila pandemie covid-19. 
Fairtrade International a Světové fairtradové hnutí (World Fair Trade Movement) budou v Glasgow také a budou hájit práva pěstitelů prostřednictvím série iniciativ včetně celosvětové petice požadující pro farmáře finanční podporu na boj s klimatickou změnou a prostřednictvím kampaně Fairtrade Youth Ambassador, která hájí zájmy u světových lídrů a jejich delegací.

Fairtrade and climate change: Systematic review, hotspot analysis and survey

150 100 Pěstitelé jsou stále více ohroženi klimatickou změnou, uvádí nová znepokojující studie 2021-10-27