Osm příkladů jak fairtradoví pěstitelé chrání životní prostředí

Na celém světě jsou miliony pěstitelů, kteří jsou na zemědělství finančně závislí. Pro ně je nyní klimatická změna tou nejzásadnější hrozbou, které čelí.

Ochrana životního prostředí je jedním ze základních principů systému Fairtrade. Aby mohli pěstitelé prodávat své produkty s označením Fairtrade, musí dbát na ochranu půdy a vody, bojovat se škůdci, nepoužívat škodlivé chemikálie, nakládat správně s odpady, snižovat produkci skleníkových plynů a chránit biodiverzitu. Tady je osm příkladů toho, čím Fairtrade pomáhá pěstitelům překonat klimatickou hrozbu a snižovat uhlíkovou stopu.

1 OBNOVOVÁNÍ LESŮ

Mnoho fairtradových družstev se rozhodlo investovat fairtradový příplatek do projektů na obnovu lesů. Osázení odlesněné a zničené půdy novými stromy zabraňuje erozi půdy. Stromy v sobě navíc ukládají oxid uhličitý, přispívají k zachování biodiverzity, chrání půdu a jsou přirozeným prostředím pro místní druhy rostlin a živočichů.

Například pěstitelská organizace Sireet OEP vysadila během jediného roku ve východní Africe 150 tisíc stromů.

2 ZÁKAZ ŠKODLIVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH CHEMIKÁLIÍ

Fairtrade zakazuje používání některých pesticidů, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a obecně pěstitele vede k tomu, aby používání pesticidů snižovali.

Vietnam je celosvětově známým vývozcem velkého množství kávy a pěstitelé se často střetávají s negativními dopady pesticidů na životním prostředí. Družstvo Eakiet, které bylo jedním z prvních fairtradových družstev ve Vietnamu, působí v regionu s bohatými zásobami přírodních zdrojů a s několika národními parky. Díky proškolení přestalo družstvo pesticidy a herbicidy používat. Pokud se zde začne ve velkém vyskytovat škodlivý hmyz, používají nyní k jeho vypuzení místo pesticidů zalévání vodou pod vysokým tlakem. Během období dešťů, kdy se riziko škůdců a onemocnění rostlin zvyšují, zde pěstitelé prořezávají stromy a odplevelují půdu.

3 PĚSTOVÁNÍ STROMŮ I PLODIN ZÁROVEŇ

Pěstování stromů a několika druhů plodin dohromady zvyšuje výnosy rodinných farem a zároveň zlepšuje příjem rodin.

Stromy poskytují plodinám stín a opadané rozkládající se listí obohacuje půdu, která je pak úrodnější. Tento způsob hospodaření navíc diverzifikuje produkci. potravin.

4 ŠKOLENÍ NA SNIŽOVÁNÍ DOPADŮ KLIMATICKÝCH ZMĚN

Fairtrade poskytuje pěstitelům školení, jak snižovat dopady klimatických změn. Tato školení nabízí pěstitelům rady, jak přispívat k tvorbě živin v půdě. Taková půda pak podporuje zdraví rostlin a žijí v ní živočichové, kteří pomáhají v boji se škůdci a nemocemi.

V roce 2013 napadl farmy pěstující bio banány v peruánské oblasti Piura škůdce z rodu třásněnek, jehož přemnožení přisuzují pěstitelé klimatické změně. Přemnožení tohoto škůdce mělo dopad na 40 % farem a snížilo vývoz o 30 %. V rámci spolupráce s jedním německým prodejcem, místní univerzitou a zemědělským družstvem pěstitelů banánů realizovala organizace Fairtrade projekt, během kterého pěstitele proškolila tak, aby přemnožení škůdce řešili zvyšováním biodiverzity a využíváním místních rostlin odpuzujících tento hmyz. Díky projektu se podařilo dostat škůdce pod kontrolu a snížit množství poškozené úrody na minimum.

5 PROJEKTY NA OCHRANU PŘÍRODY

Družstvo Coobana v Panamě používá část fairtradového příplatku, který získávají díky prodeji banánů, na ochranu ohrožených želv, které se líhnou na blízkých plážích. Peníze dávají místní nevládní organizaci, konkrétně na financování hlídek strážících pláž během nocí v sezóně, kdy se želvy líhnou, a na úklid pobřeží. Podporu družstva Coobana mají i říční kapustňáci. Prostřednictvím samostatného fondu družstvo chrání a pomáhá krmit místní populaci kapustňáků, kteří trpí vysokým znečištěním řek.

6 FAIRTRADOVÉ UHLÍKOVÉ KREDITY

Uhlíkové kredity jsou tuny oxidu uhličitého, které se díky různým opatřením nedostaly do atmosféry nebo které z ní byly odstraněny. Firmy si mohou kredity zakoupit a přijmout tak zodpovědnost za své emise. Organizace drobných pěstitelů využijí finance z uhlíkových kreditů na realizaci projektů udržitelnosti, jako je zalesňování nebo přechod na vařiče využívající bioplyn. Financování těchto projektů kryjí uhlíkové kredity a pěstitelé navíc získají fairtradový příplatek. Více o uhlíkových kreditech Fairtrade (v angličtině) najdete na tomto odkazu.

7 PŘECHOD NA ZELENOU ENERGII

Velkým problémem v Etiopii je kácení lesů kvůli palivovému dřevu. Masivní odlesňování je přímo spojeno s místní chudobou. Lidé se snaží zachovat si zdroj obživy a 46 % kácení lesa souvisí s jejich každodenní spotřebou. Mnoho domácností zde tradičně vaří na otevřeném ohni, což je škodlivé jak pro životní prostředí, tak pro zdraví. Používání otevřeného ohně na pevná paliva má celosvětově ročně na svědomí 4,3 milionu předčasných úmrtí (podle údajů Světové zdravotnické organizace). Kouř zabije více lidí než tuberkulóza, AIDS a malárie dohromady. Etiopské družstvo Oromia se zapojilo do iniciativy uhlíkových kreditů a pořídilo vařiče na bioplyn. Díky projektu získalo 10 000 pěstitelů kávy 20 000 vařičů. Nové spotřebiče snižují používání palivového dřeva o 50 %, snižují množství škodlivých částic sazí o 24 – 45 % a množství uhlíkových emisí až o 70 %. Jako palivo se v těchto vařičích na bioplyn používá chlévská mrva a vedlejší produkt jejich provozu lze použít jako biohnojivo na farmě.

Více o družstvu Oromia

8 SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY

Družstvo COOCAFE v Kostarice využilo část fairtradového příplatku na nový systém úpravy vody při zpracování kávy. Tento systém snížil množství vody nutné pro zpracování 225 kg kávy z 2000–3000 litrů na 200 litrů.

 

Heather Nicholson a redakce

https://www.fairtrade.org.uk/media-centre/blog/8-ways-fairtrade-farmers-protect-the-environment/

150 80 Osm příkladů jak fairtradoví pěstitelé chrání životní prostředí 2021-02-26