Nový posílený fairtradový standard pro čaj

Fairtrade International aktualizovala stávající standard pro čaj, tedy pravidla, která platí pro čajová družstva a plantáže s certifikací Fairtrade. Cílem je, aby celý systém reagoval na některé základní problémy, s nimiž se lidé pracující na čajových plantážích potýkají. Standard například nově obsahuje přísnější specifikace, pokud jde o standardy bydlení a hygienické podmínky, a nové požadavky na zajištění pravidelného hodnocení bydlení a práce. 

Čaj je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě a pro mnoho lidí je každodenním rituálem. Jeho názvy často naznačují původ – Oolong, Rooibos, Darjeeling, Ceylon – přesto mnoho jeho milovníků ví jen málo o tom, jak a kdo jej pěstuje. Většina světového čaje se pěstuje na velkých plantážích. Jeho předními producenty jsou Indie, Srí Lanka a Keňa. V těchto zemích je téměř 320 000 pěstitelů čaje členy certifikovaných fairtradových družstev a více než 59 000 lidí pracuje na fairtradových čajových plantážích.

Bohužel kvůli koloniálním kořenům pěstování čaje v Indii a na Srí Lance si dnešní farmy stále zachovávají stopy tohoto dědictví, a to navzdory moderním zákonům. Ty zlepšují některé oblasti práce, například povolují odbory. Většina pěstitelů čaje žije ovšem v bytech poskytovaných zaměstnavatelem a jsou potomky několika generací lidí, kteří pracovali na stejné půdě.

Diskutabilní na čajových plantážích jsou stále otázky bydlení, hygieny, nízké mzdy a možnost hlásit se o svá práva. Například ženy představují významné procento pracovní síly na indických čajových plantážích, přesto mají problém s účastí na schůzích odborů nebo s obhajováním svých práv.

Po rozsáhlých konzultacích s pěstiteli čaje, obchodníky a výrobními společnostmi jsme aktualizovali fairtradový standard pro čaj tak, aby řešil naléhavé problémy pracovníků na plantážích.

Práva pracovníků: důraz na ženy a mladé lidi

Norma požaduje, aby organizace měly genderovou politiku; zcela zakazuje nucenou práci a genderově podmíněné násilí. Organizace také musí zavést příslušné monitorovací a nápravné systémy.

Kromě toho norma vyžaduje, aby společnosti zajistily konkrétní podmínky pro práci, pokud jde o legální zaměstnání mladistvých.

Slušné pracovní prostředí: naprostá nutnost pro všechny

Fairtradový standard pro čaj nyní obsahuje přísnější specifikace, pokud jde o standardy bydlení, sanitární zařízení a nové požadavky na zajištění pravidelného hodnocení podmínek bydlení a práce.

Silnější hlas pro zaměstnance: mít slovo v rámci dodržování fairtradové certifikace

Nově má být na plantážích zřízen také výbor pro dodržování fairtradových předpisů. Jeho cílem je posílit hlas pracovníků v procesu certifikace a v dialogu s managementem ohledně dodržování fairtradových standardů.

U mezd jsou zapotřebí další kroky

I přes zpřísnění požadavků musíme zdůraznit, že v mnoha regionech je potřeba pokračovat ve snaze o dosažení důstojné mzdy pracovníků na čajových plantážích, zejména v Assamu. Ke stávající neuspokojivé situaci přispívá místní realita a skutečnost, že fairtradový čaj tvoří jen velmi malou část podnikání většiny čajových pěstitelů.

Společně s obchodními partnery, vládami a občanskou společností prosazujeme, aby každý, kdo se podílí na pěstování a zpracování čaje, měl zajištěno respektování svých pracovních a lidských práv a dokázal si svou prací zajistit slušné živobytí.

Zdroj krácené zprávy

150 47 Nový posílený fairtradový standard pro čaj 2021-09-13