Nová mapa rizik podle Fairtrade: rozpoznání problémů je prvním krokem k jejich řešení

Nově spuštěná mapa rizik podle Fairtrade identifikuje a vizualizuje největší rizika v oblasti lidských práv a životního prostředí, a to u těch komodit (např. káva, kakao a další) a v těch zemích, kde Fairtrade působí. Pomáhá také pochopit, jak jsou tato úskalí neoddělitelně propojena s jejich základními příčinami, jako je chudoba, nerovnost a vykořisťování.

Každý pátý zaměstnanec na světě žije v chudobě, zemědělská produkce je zodpovědná za spotřebu 70 % sladké vody na celém světě, roste počet případů dětské práce – a výčet problémů by mohl pokračovat, což jasně ukazuje, že porušování lidských práv a poškozování životního prostředí je v globálních dodavatelských řetězcích stále rozšířené.

Mapa rizik usnadní dialog mezi účastníky dodavatelského řetězce a pomůže reagovat na největší rizika, aby se zabránilo dalšímu poškozování zemědělských komunit a planety, uvádí Marike de Peña, prezidentka fairtradové sítě výrobců v Latinské Americe.

Nová mapa zatím zahrnuje kávu, kakao, banány, vinné hrozny a med. V následujících měsících bude rozšířena o další komodity. Byla vytvořena za přispění pracovníků i vedení plantáží z pěstitelských fairtradových družstev ze šesti kontinentů a ve spolupráci s dalšími externími odborníky. 

Pro koho je mapa určena? 

Mapu mohou využít při posuzování rizik jak organizace pěstitelů, tak obchodníci, výrobci, nebo maloobchodní společnosti. Zejména evropské společnosti mají stále větší právní povinnost provádět taková hodnocení rizik a předcházet největším úskalím ve svých dodavatelských řetězcích, zmírňovat je a odstraňovat. Mapa nabízí cenné informace o tom, kam mají směřovat své úsilí a podporu v oblasti udržitelnosti.

Fairtrade je již více než 30 let průkopníkem v prosazování lidských práv v podnikání. Due diligence nesmí být jen o interních procesech a požadavcích na obchodní partnery, ale musí být o dialogu, spolupráci a změně vlastních postupů, aby se zlepšil život lidí a chránilo životní prostředí, uvádí Tytti Nahi, ředitelka pro obchod a lidská práva Fairtrade International. 

Žádná organizace ani certifikační systém nemůže zaručit, že v dodavatelském řetězci nedochází k porušování lidských práv a životního prostředí. Mnohá rizika mají hluboké kořeny v chudobě, nerovnosti a vykořisťování a k jejich účinnému řešení je zapotřebí společného úsilí firem, pěstitelů, vlád a občanské společnosti v dlouhodobém horizontu. Proto by používání certifikace nikdy nemělo být jediným opatřením, které společnost přijme k prevenci, zmírnění a nápravě největších rizik ve svých dodavatelských řetězcích. 

Ignorování rizik nikdy nevedlo k jejich odstranění, proto Fairtrade vyzývá všechny společnosti, aby novou mapu využívaly. Více na http://riskmap.fairtrade.net

150 79 Nová mapa rizik podle Fairtrade: rozpoznání problémů je prvním krokem k jejich řešení 2023-01-27