MDŽ: Pozici žen posiluje Fairtrade hlavně vzděláváním

Posilování postavení žen je jedním z cílů systému Fairtrade. U příležitosti mezinárodního dne žen, který u nás poněkud zprofanovala desetiletí socialismu, ale který je důležitou připomínkou potřeby rovnoprávnosti mezi muži a ženami, proto i Fairtrade upozorňuje na to, že ženy by měly mít spravedlivý podíl na rozhodování v komunitách, kde žijí. Palčivý problém je to často právě v zemědělských regionech globálního Jihu, kde přetrvává tradiční rozdělení rolí, ženy dostávají za práci méně peněz než muži a někde dokonce ani nemohou vlastnit půdu.

Fairtrade proto klade velký důraz na posilování pozice žen ve fairtradových družstvech. Jednu z cest, jak toho dosáhnout, je vzdělávání žen, zejména rozvíjení dovedností, které jsou potřeba ve vedoucích pozicích, například v oblasti správy financí, řízení lidí nebo vyjednávacích schopností.

Jeden takový kurz organizuje například NAPP, síť fairtradových producentů z oblasti Asie a Pacifiku, pro 30 fairtradových farmářek a farmářů – 25 žen a 5 mužů – ze Střední Asie, kteří se živí pěstováním bavlny a vlašských ořechů. Kurz je roční a NAPP ho plánuje v příštích měsících zorganizovat také v Indonésii a Indii. „Rodíme se se stejnými právy, a já jsem přesvědčená, že ženy dokáží pracovat stejně dobře jako muži a měli by se v rámci družstev podporovat a doplňovat. Kurz považuji za velmi prospěšný,“ říká jedna z účastnic, Mirzaayim Mamatalieva z Kyrgyzstánu.

Podobných aktivit ale Fairtrade organizuje celou řadu, v různých regionech, kde působí. Například v Pobřeží slonoviny dokončilo loni v červnu podobné vzdělání 22 pěstitelek kakaa, mnohé z nich byly od té doby zvoleny do vedoucích orgánů svých družstev a iniciovaly projekty, které podporují postavení žen a vedou ke zlepšení jejich příjmů. Yadua Adingra se po absolvování kurzu stala ředitelkou svého družstva CAYAT. „Dokázala jsem ostatní přesvědčit, že jsem pro tuhle pozici ta pravá, i díky tomu, že jsme jim řekla, co jsem se v rámci kurzu naučila. Postavit se před členy družstva mi nedělalo problém, během vzdělávacího programu jsem musela prezentovat často,“ říká. Ona i další absolventky kurzu se nyní budou podílet na vzdělávání dalších 60 žen ze sedmi fairtradových družstev z Pobřeží slonoviny.

Mirzaayim Mamatalieva - farmářka - Kyrgyzstan

150 100 MDŽ: Pozici žen posiluje Fairtrade hlavně vzděláváním 2021-02-26