MDŽ: Fairtrade přispívá k lepšímu postavení žen mimo jiné vzděláváním

Praha, 7. března – Jedním z cílů systému Fairtrade je vedle spravedlivé odměny za práci a zákazu dětské práce také posilování postavení žen. Mezinárodní den žen je důležitou připomínkou potřeby rovnoprávnosti mezi muži a ženami. Proto i Fairtrade upozorňuje na to, že ženy by měly mít spravedlivý podíl na rozhodování v komunitách, kde žijí. 

„Jako palčivý problém se to často ukazuje právě v zemědělských regionech zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky, kde přetrvává tradiční rozdělení rolí. Ženy zde dostávají za práci méně peněz než muži a někde dokonce ani nemohou vlastnit půdu nebo oficiálně získat půjčku,“ vysvětluje Luboš Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko. 

Organizace OSN pro výživu a zemědělství odhaduje, že odstranění rozdílů mezi muži a ženami v oblasti zemědělství by snížilo počet podvyživených lidí až o 150 milionů a mohlo by zvýšit zemědělskou produkci v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky až o čtyři procenta.

Fairtrade proto usiluje o posilování pozice žen ve fairtradových družstvech. „Jednou z fungujících cest je vzdělávání, jak ukazují konkrétní příklady z fairtradových družstev napříč kontinenty. Smysl má zejména rozvíjení dovedností, které jsou potřeba ve vedoucích pozicích, například v oblasti správy financí, řízení lidí nebo vyjednávacích schopností,“ říká Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko. 

Viditelným výsledkem těchto snah je nejen rostoucí počet žen v roli manažerek nebo vedoucích pracovnic, ať už ve fairtradových družstvech nebo na fairtradových plantážích, ale také vznik čistě ženských pěstitelských organizací. Jednou z nich je například značka kávy Angelique´s Finest s certifikací Fairtrade, kterou pěstují a zpracovávají výhradně ženy. Kávu pěstuje 2 852 rwandských farmářek, které jsou členkami šesti družstev. Tím, že ženy převzaly kromě pěstování kávy i její zpracování, vydělávají o 55 % více za kilogram prodané kávy, než kdyby prodávaly nezpracovanou zelenou kávu. Jednou z žen, které z toho budou mít prospěch, je Niragire Serapia. „Angelique’s Finest je pro mě řešením. Poskytuje mi peníze na zaplacení školného pro děti, na zdravotní pojištění, na nákup oblečení a na to, abych mohla řešit problémy své rodiny,“ říká čtyřiapadesátiletá matka tří dětí, která si díky penězům navíc a fairtradovému příplatku mohla například postavit vlastní dům. 

Herminda Serrano de Balaguera

Podobné čistě ženské projekty vznikají i jinde. „S podporou Fairtrade se nám podařilo uvést na trh vlastní značku kávy, jejíž specialitou je to, že pochází výlučně od pěstitelek. Káva proto nese označení „Café de Mujeres“, káva (od) žen,“ vysvětluje Herminda Serrano de Balaguera, pětasedmdesátiletá pěstitelka kávy z města Santa Marta v kolumbijské oblasti Magdalena. 

Navzdory snahám Fairtrade tvoří dnes ženy pouze 15 % členstva 656 fairtradových družstev zaměřených na pěstování kávy. Standardy Fairtrade proto obsahují přísné požadavky na rovnost žen a mužů a jejich cílem je umožnit rovnocenné příležitosti a přístup k výhodám Fairtrade většímu počtu žen a dívek.

Tato zpráva byla vydána s finanční podporou Evropské unie. Za obsah textu je výhradně odpovědná organizace Fairtrade Česko a Slovensko, z. s. a nemusí nutně odrážet stanoviska Evropské unie.

150 100 MDŽ: Fairtrade přispívá k lepšímu postavení žen mimo jiné vzděláváním 2022-03-09