Konkrétní příběhy pomoci z Fondu pro podporu fairtadových pěstitelů

Fond pomohl od jara již tisícům farmářů a dělníků i jejich komunitám vypořádat se s bezprostředními následky krize.

Podle reportu Fairtrade Africa (FTA) byli největším příjemcem prostředků fondu pěstitelé květin, kteří obdrželi téměř 200 000 eur z celkové částky okolo 668 000 eur. FTA rozdělila prostředky z fondu 245 producentským organizacím a na následujících řádcích uvádíme jen několik z mnoha příkladů toho, jak byly použity.

  • V družstvu Machakos Coffee Cooperative Union v Keni dostalo 60 000 farmářů z celkem 81 členských asociací roušky a prostředky na mytí rukou.
  • Pěstitelé čaje z Kayonzy v Ugandě zorganizovali zdravotní školení a poskytly osobní ochranné prostředky 4556 pracovníkům podniku, pokryli dočasné platby dělníkům postaveným mimo službu a postarali se o zabezpečení potravin v oblasti.
  • Producentská organizace ABOCFA, která má 900 členů, dodala mýdlo, dezinfekci rukou a roušky, a také základní potraviny, jako je rýže, olej a konzervy s rybami a rajčaty.

Více příběhů od našich afrických fairtradových pěstitelů naleznete zde

Pěstitelé spadající do sítě CLAC (Karibik, Latinská a Střední Amerika) využili 70 % z 460 000 eur z fondu na pomoc 117 družstvům. Odhaduje se, že prostředky z fondu zatím pomohly téměř 73 tisícům lidí v regionu.

  • Peruánské družstvo APBOSMAN sdružující pěstitele banánů provedlo prvotní rychlotesty na skupině 44 dělníků a zaplatilo nákup dalších testů na covid-19 i osm teploměrů, aby bylo možné kontrolovat teplotu dělníků ve zpracovatelském závodě.
  • Družstvo Cooperativa Central Cacao Aroma de Tocache v Peru použilo prostředky na zvýšení nákladů na komercializaci a přepravu kakaa z místních skladů družstev do hlavního skladu.
  • V Nikaragui iniciovalo družstvo Cooperativa La Esmeralda informační plakátovou kampaň v okamžiku, kdy začala mít pandemie dopad na jejich zemi. Družstvo také poskytlo 233 společníkům, dělníkům a jejich rodinám čisticí a dezinfekční prostředky.

Zde najdete více příběhů o tom, jak se pěstitelé z oblasti CLAC vypořádávají s dopady pandemie covid-19.

V rámci sítě NAPP (pěstitelé asijsko-pacifické oblasti) byla většina prostředků z částky 761 000 eur rozdělena mezi pěstitele čaje a kávy. Následovali pěstitelé bylinek a koření, rýže a čerstvého ovoce. Z této pomoci mělo prospěch více než 262 000 lidí.

  • Producent kávy Arinagata Cooperative v Indonésii pomohl překlenout chybějící příjmy farmářům a dělníkům.
  • Společnost Talon Sports PVT LTD v Pákistánu, která vyrábí sportovní míče a oděvy, vybudovala u každé vstupní brány zařízení na mytí a dezinfekci, poskytla dělníkům roušky a postarala se o to, aby měli lidé povědomí o preventivních opatřeních proti onemocnění covid-19 a o fyzických odstupech. Dohromady prostředky pomohly 350 lidem.
  • Družstvo Karmatera Cooperative v Indonésii použilo prostředky fondu na zajištění potravin pro producenty kokosového cukru. Nejprve družstvo dodalo potravinovou pomoc 360 členům družstva a komunity v 11 vesnicích. Každý člen obdržel balíček obsahující rýži, vejce, zeleninové nudle, kuchyňský olej a mléko. Družstvo distribuovalo 500 farmářům z centrální Jávy zeleninová semínka a igelitové pytle, aby posílilo lokální dodávky potravin.

Více osobních zkušeností našich pěstitelů v regionu NAPP naleznete zde.

Napříč Afrikou, asijsko-pacifickým regionem i americkým kontinentem patřilo ke klíčovým aktivitám následující: distribuce osobních ochranných pomůcek a základních potravin napříč producentskými sítěmi, testování, hygiena a osvěta ohledně prevence šíření viru, ochrana zdrojů, aby bylo možné zvládat zvyšující se výrobní náklady, dočasné vyplácení mezd zaměstnancům postaveným mimo službu – v některých regionech.

Další příklady pomoci naleznete zde.

150 100 Konkrétní příběhy pomoci z Fondu pro podporu fairtadových pěstitelů 2021-02-26