Koncept „důstojného příjmu“ je nyní důležitější než kdy dříve

Rychlost, s jakou se ve světě rozšířila koronavirová infekce, nás upozornila na obrovskou míru propojení naší planety. Zdůraznila ale zároveň zranitelnost těch, kteří bohužel nemají stabilní příjem, čistou vodu k mytí rukou nebo domácnost, kde by se mohli bezpečně izolovat.

Jak má člověk přežít nadcházející týdny či měsíce, pokud si nemůže dovolit předzásobit se, navštívit lékaře nebo pořídit prostředky nezbytné pro domácí výuku dětí? To jsou otázky, kterým nyní po celém světě čelí velké množství lidí. Pro miliony drobných pěstitelů ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky jsou zcela běžné, protože i za normálních okolností jen zřídkakdy vydělají dostatek peněz, aby uživili rodinu a mohli děti posílat do školy.

Pokud se bude výkon světové ekonomiky dlouhodobě dále snižovat, bude stále větší význam získávat koncept důstojného příjmu. Důstojný příjem je definován jako příjem, který umožňuje přijatelný životní standard a dokáže pokrýt základní potřeby domácnosti, jako jsou potraviny, voda, bydlení, vzdělání, zdravotní péče, doprava nebo oblečení, a zároveň dovoluje odložit alespoň minimální částku na neočekávané výdaje – které jsou v tomto okamžiku jasně třeba.

Na drobných pěstitelích z globálního Jihu jsme v naší každodenní spotřebě nápojů a potravin silně závislí – od ranní kávy přes banán k svačině až po uklidňující šálek čaje nebo kousek čokolády. To je jeden z důvodů, proč Fairtrade International podporuje pěstitele, kteří po celém světě čelí nejistotě nejbližších dní i vzdálenější budoucnosti. Stávající situace je pro nás ještě silnějším impulzem k tomu, abychom pokračovali ve snahách o zavedení důstojného příjmu pro tyto lidi.

Co se nám v této oblasti zatím povedlo?

  •  V Pobřeží slonoviny a v Ghaně jsme zavedli referenční ceny důstojného příjmu pro kakao, které stanovují, jaká cena je pro pěstitele nezbytná, aby dosáhl na důstojný příjem. Dále jsme stanovili referenční ceny důstojného příjmu pro vanilku z Madagaskaru a Ugandy a vytvořili základy pro ustanovení referenčních cen důstojného příjmu pro kávu různého původu.
  • Abychom mohli tuto strategii otestovat v praxi, spustili jsme ve spolupráci se společnostmi a maloobchodníky prodávajícími kakao pilotní projekty pro důstojný příjem. V rámci těchto projektů několik komerčních partnerů dobrovolně platí referenční cenu důstojného příjmu a pěstitelská organizace, která těmto partnerům dodává své plodiny, na oplátku plní závazek zvyšovat produktivitu svých členů.
  • Podporujeme pěstitele v tom, aby lépe sledovali a evidovali výkon svého hospodaření. Mnozí z nich nevědí, jaké jsou jejich měsíční příjmy a výdaje nebo kolik jim jejich plodiny vlastně vynáší. Jednoduché nástroje, jako například záznamové knihy nebo školení pěstitelů, kteří neumí číst a psát, mohou přinést zásadní změny.

Další podrobnosti k nedávným krokům, úspěchům a plánům Fairtrade pro rok 2020 najdete v naší zprávě Fairtrade Living Income Progress Report.

A co pro důstojný příjem pěstitelů z globálního Jihu udělat vy? Zajímat se o jejich situaci, nakupovat odpovědně a vybírat si přednostně produkty s certifikací Fairtrade, kdykoli to bude možné. Vaše spotřebitelské rozhodování ovlivní nejen vás a vaše nejbližší okolí, ale také globální komunitu, která je sice vzdálená tisíce kilometrů, ale pilně pracuje na produkci zboží, které nám tolik zpříjemňuje život.

150 100 Koncept „důstojného příjmu“ je nyní důležitější než kdy dříve 2021-02-26