Je nová obchodní politika EU dost férová?

Valdis Dombrovskis, výkonný viceprezident Evropské komise, představil 18. února novou obchodní politiku EU, která staví na třech hlavních pilířích: otevřenost, udržitelnost a sebevědomí. Hnutí fair trade uvítalo závazek „prosazovat hodnotové řetězce, které jsou cirkulární, zodpovědné a udržitelné“, ale s lítostí konstatuje, že neexistuje konkrétní návrh na uskutečnění této strategie.

Valdis Dombrovskis představil dokument Přezkum obchodní politiky – Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika. Hnutí fair trade lituje, že se strategie zaměřuje na vytváření „férové konkurence“ mezi společnostmi z Evropské unie a zemí mimo EU, avšak ignoruje nutnost být „sebevědomý“ při prosazování férového sdílení hodnot v dodavatelských řetězcích.

Sergi Corbalán, výkonný ředitel Fair Trade Advocacy Office (FTAO), vyjádřil znepokojení nad tím, že „strategie neobsahuje ani jedno konkrétní opatření zajišťující, aby obchodování fungovalo pro drobné zemědělce a obchodní modely, v nichž mají lidé a planeta vyšší prioritu než okamžitý zisk.“

Hnutí fair trade lituje, že Přezkum nevycházel z inovací představených ve strategii „Obchod pro všechny“ z roku 2015, mezi které patří třeba ocenění Fair and Ethical Trade City Award (Město s férovým a etickým obchodováním).

Pokud Evropská unie myslí dodržování Zelené dohody pro Evropu a Pařížské dohody vážně, je zcela zásadní postupně předávat spotřebitelům, samosprávám, školám, univerzitám a občanské společnosti pravomoc podporovat udržitelnější hodnotové řetězce a férovější obchod, obzvláště v případě těch nejvíce znevýhodněných,“ uvedl Sergi Corbalán.

Navzdory nedostatkům této politiky vítá hnutí fair trade skutečnost, že respektování Pařížské dohody se stalo základním prvkem všech budoucích obchodních dohod. Neméně důležitý je i odkaz na Iniciativu udržitelného řízení firem. Nadcházející legislativní návrh Komise by měl mít takovou podobu, která bude zajišťovat postupné zlepšování nákupních praktik a cen, které drobným farmářům, řemeslníkům a dělníkům v hodnotových řetězcích zaručí důstojný příjem.

Přestože ambici vyloučit z hodnotového řetězce evropských společností produkty vzniklé s přispěním nucené práce můžeme považovat za ušlechtilý cíl, Komise nebere dostatečně v potaz skutečnost, že klíčovou příčinou nucené a dětské práce je ve většině případů chudoba, jejíž příčinou jsou často nízké příjmy a nízké ceny, které evropské společnosti platí svým dodavatelům.

Hnutí fair trade se těší, že bude moci aktivně přispět k revizi patnáctibodového akčního plánu efektivní implementace ustanovení týkajících se obchodu a udržitelného rozvoje do obchodních dohod a jejich vymáhání.

Fair Trade Advocacy Office (FTAO) otevřeně obhajuje férové obchodování a obchodní spravedlnost. Cílem těchto aktivit je zlepšit životní úroveň okrajových producentů a pracovníků jižních států. FTAO je společnou iniciativou Fairtrade International a Světové organizace fair trade (WFTO).

150 100 Je nová obchodní politika EU dost férová? 2021-03-09