Hradecké Gymnázium Boženy Němcové je nově Fairtradovovu školou

Hradec Králové/Praha, 18. června 2019 – Gymnázium Boženy Němcové se stalo držitelem titulu Fairtradová škola. Jedná se již o třetí hradeckou vzdělávací instituci zapojenou do sítě Fairtradových škol, které ve výuce i mimo ni podporují společenskou odpovědnost a ekologickou i sociální udržitelnost. Certifikát předali studentům a pedagogům školy zástupci neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která kampaně Fairtradových škol, měst a církví koordinuje.

„Od chvíle, kdy moje žena Petra zorganizovala první Férovou snídani v Hradci Králové, jsem přijal myšlenky fair trade za svoje. Snažím se svoje hodiny obohatit o globální témata, jako jsou podmínky důstojné práce, ochrana životního prostředí nebo kvalita potravin, zároveň se snažím motivovat studenty, aby se zapojovali do akcí pro veřejnost,“ vysvětluje důvody pro zapojení do kampaně Radim Špilka, který na hradeckém gymnáziu vyučuje informatiku. „Daří se nám spolupracovat s dalšími hradeckými Fairtradovými školami, VOŠZ a SZŠ Hradec Králové a ZŠ a MŠ Kukleny. Společně organizujeme Výstavy na stromech a Férové snídaně a informační stánek v rámci festivalu Jeden svět,“ dodává Špilka.

„Jsem velice rád, že se staneme Fairtadovou školou, protože myšlenky fair trade jsou mi blízké. Zároveň oceňuji práci všech učitelů a studentů, kteří se do podpory fair trade zapojují,“ doplnil ho ředitel gymnázia Jan Štěrba.

Myšlenka fair trade má podporu i u současného vedení města. Nad letošní Férovou snídaní, která se uskutečnila 11. května v Gayerových kasárnách a zúčastnilo se jí kolem šesti desítek lidí, převzal záštitu náměstek primátora Martin Hanousek, který říká: „Fair trade pro mě znamená férovou cenu za práci a odpovědný přístup k životnímu prostředí.“

Jakou konkrétní podobu na sebe podpora fair trade na hradeckém Gymnáziu Boženy Němcové bere? Škola podporuje globální vzdělávání, v hodinách předmětu základy společenských věd využívají pedagogové například materiály z projektu Jeden svět na školách. V cizích jazycích v rámci témat v učebnicích řeší se studenty otázky multikulturalismu a rasismu. „V rámci hodin informatiky se zabýváme tématem hodnota informačního zdroje a rozebíráme, za jakých podmínek se pěstují banány,“ popisuje konkrétní příklad Radim Špilka. „Děti se rozdělí do skupin a mají za úkol zpracovat prezentace, kdy zastávají různé pohledy na pracovní podmínky na banánových plantážích. První skupina se vžije do role nezávislého reportéra, který se snaží situaci objektivně zmapovat, druhá subjektivně líčí životní zkušenost člověka, který pracuje na plantáži, třetí reprezentuje tiskového mluvčího nadnárodní korporace, která se snaží maximalizovat svůj zisk z prodeje banánů, a čtvrtá se vžije do role pracovníka neziskové organizace, která upozorňuje na nedůstojné pracovní podmínky na plantážích. Pointou je, že skupiny nesmí prozradit svou identitu a vést prezentaci tak, aby z kontextu vyplynulo, koho reprezentují.“

V prosinci 2014 se studenti zapojili do happeningu na podporu zlepšení podmínek pěstitelů kakaa v rámci evropské kampaně Make Chocolate Fair! Od roku 2014 se zapojují do organizování Férové snídaně v Hradci Králové. V říjnu 2015 se studenti připojili do happeningu Výstava na stromech a v Žižkových sadech vyvěsili výstavu k podmínkám pěstování kávy Plné ruce práce, o dva roky později pak k podmínkám výroby bot v indické Agře. V letech 2015 a 2016 prodávali studenti každou středu o velké přestávce fairtradový čaj, čokolády a sušenky, nyní je ve školním bufetu možné koupit fairtradovou čokoládu a čaj.

150 119 Hradecké Gymnázium Boženy Němcové je nově Fairtradovovu školou 2021-02-26