Fairtradovým počinem roku je spolupráce města Litoměřice s farmou v Keni. Cenu veřejnosti získali školáci z Mostu.

Praha, 11. dubna 2018 — Dnes bude již podruhé uděleno ocenění Fairtradový počin roku, které vyzdvihuje mimořádné aktivity podporující fair trade, tedy způsob obchodu, jenž zaručuje pracovníkům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky odpovídající odměnu za jejich práci. Odborná porota složená z členů kampaně Fairtradová města a školy ocenila město Litoměřice za rozvojovou spolupráci s keňskou vesnicí Ndere. Cenu veřejnosti získala 8. základní škola Most za uspořádání fairtradové snídaně pro veřejnost.

Město Litoměřice dlouhodobě spolupracuje s obecně prospěšnou společností ShineBean, která působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce. Své aktivity zaměřuje ShineBean na Keňu, kde podporuje sociální a ekonomický rozvoj v nejchudších komunitách. Právě v této organizaci se zrodil nápad na vybudování školní farmy při základní škole v Ndere.

„Z rozpočtu města Litoměřice byla na tuto rozvojovou pomoc vyčleněna částka 50 000 Kč, navíc jsme se rozhodli tuto sumu pevně ukotvit do rozpočtu města, aby byla zajištěna finanční podpora a udržitelnost tohoto projektu i pro další roky,“ říká Bohdana Dojčinovičová, členka fairtradové řídicí skupiny na litoměřické radnici.

Díky tomuto projektu si mohou i nejchudší lidé osvojit nezbytné dovednosti a získat tak možnost zajistit si vlastní potraviny a příjem. „Lidé na keňských vesnicích často vlastní políčko a chtějí na něm hospodařit, ale nemají ani základní zemědělské vzdělání. Proto zřizujeme tréninkové farmy v lokálních školách, se kterými spolupracujeme. Studenti i jejich rodiče se zde naučí vše potřebné pro to, aby si na svých políčkách mohli vypěstovat potraviny, případně aby je proměnili v ekonomicky produktivní farmy,“ popisuje Renata Rokůsková, ředitelka ShineBean.

V průběhu roku byla litoměřická radnice pravidelně informována o tom, co se podařilo na školní farmě vybudovat, co vyrostlo a naopak s jakými se potýkali problémy. „Máme radost, jaký kus práce se za rok povedl, bylo pro nás velmi důležité přesně vědět, kam putují naše finanční prostředky a jak je s nimi naloženo,“ říká B. Dojčinovičová.

„Díky soutěži se nám podařilo za dva roky posbírat přes 50 příkladů dobré praxe, jak školy a města zvyšují povědomí o situaci pěstitelů nebo prodeje fairtradových výrobků ve svém okolí. O vítězi rozhodly hlasováním samotné řídicí skupiny spolu s koordinátory kampaně. Mezi kritéria patřilo kromě dopadů i inovativnost v českém prostředí,“ vysvětluje důvody ocenění Litoměřic Stanislav Komínek z organizace NaZemi, která je hlavním vyhlašovatelem soutěže.

„Hlavním cílem Fairtrade je organizovat lidi do družstev, pomoci jim získat přístup na trh a narovnat obchodní vztahy v mezinárodním obchodě. Díky projektům, jako je ten litoměřický, mají lidé u nás možnost dozvědět se více o životě vesnických obyvatel v Keni a pochopit jejich každodenní problémy. Věříme, že to povede i k většímu docenění aktivit podporujících fair trade,“ doplňuje Hana Chorváthová, ředitelka organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která se spolu s Ekumenickou akademií a organizací NaZemi na vyhlašování soutěže podílí.

Za město převezme ocenění starosta Litoměřic Vladislav Chlupáč spolu s Renatou Jurkovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který spravuje agendu Fairtrade. Ocenění bude předáno zítra, ve středu 11. dubna v 16 hodin v rámci akce Desatero problémů Litoměřic.

Součástí soutěže byla i letos cena veřejnosti, kterou na základě hlasování na Facebooku získala 8. Základní škola Most. Na škole funguje k podpoře fair trade řídicí skupina, kterou tvoří jak členové pedagogického sboru, tak žáci. V květnu 2017 uspořádala škola vlastní akci Snídaně pro Fair Trade, ochutnávku fairtradových produktů spojenou s informováním o fungování systému fair trade. Aktivit vedoucích k podpoře a šíření fair trade však škola dělá více. Vystavují zde všechny běžně dostupné fairtradové výrobky v Mostě a mapují místa, kde se dají koupit. Členové a členky řídící skupiny a žáci vyšších ročníků informují a šíří povědomí o fair trade v nižších ročnících, mimo jiné natáčí „reklamní“ videa na podporu fairtradových výrobků.

150 110 Fairtradovým počinem roku je spolupráce města Litoměřice s farmou v Keni. Cenu veřejnosti získali školáci z Mostu. 2021-02-26