Fairtrade v reakci na pandemii onemocnění covid-19 poskytuje přímou finanční podporu pěstitelům z Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Přispěli i Češi a Slováci.

Praha, 28. května 2020 – Organizace Fairtrade International v reakci na pandemii onemocnění covid-19 založila dva podpůrné fondy, jejichž cílem je přímá finanční pomoc fairtradovým pěstitelům a družstvům. Počáteční vklad těchto fondů činí v součtu 3,1 milionu eur (téměř 84 milionů korun). Tyto peníze jsou určeny jednak na pokrytí okamžitých potřeb pěstitelů, dělníků a jejich komunit na globálním Jihu, jednak k podpoře obnovy tamější ekonomiky.

Na země globálního Jihu dopadá pandemie o to citelněji, že naprostá většina tamějších lidí nemá možnosti srovnatelné s našimi – opatřit si ochranné pomůcky, pracovat z domova, žít nějaký čas z úspor, získat podporu od státu v případě přerušení podnikání nebo ztráty zaměstnání,“ vysvětluje důvody pomoci Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko. „Narušení globálních dodavatelských řetězců, způsobené poklesem poptávky po surovinách pěstovaných na globálním Jihu, může vést k tomu, že miliony lidí v Africe, Asii a Latinské Americe budou prakticky ze dne na den uvrženi do naprosté chudoby.“

Fairtrade Česko a Slovensko přispěla do podpůrných fondů Fairtrade částkou deset tisíc eur, tedy zhruba 270 tisíc korun. „Jedná se o peníze, které pocházejí z licenčních poplatků za fairtradové zboží prodané v České republice a na Slovensku. Dá se tedy říci, že na tento obnos se složili všichni Češi a Slováci, kteří nakupují fairtradové zboží,“ říká Hana Malíková.

Fond nazvaný Fairtrade Producer Relief Fund (Fond pro podporu fairtradových pěstitelů) vznikl právě z příspěvků jednotlivých národních organizací Fairtrade International. Poskytl 2,1 milionu eur fairtradovým družstvům a plantážím s certifikací Fairtrade, které naléhavě potřebují investovat do bezpečnosti lidí a zabezpečení jejich základních potřeb. „Z těchto peněz tak mohou nakupovat například ústenky a základní ochranný a zdravotnický materiál, ale mohou ho použít také k dočasnému vyplácení mezd zaměstnanců na nucené dovolené, k nákupu potravinové pomoci nebo k budování pohotovostních zdravotnických zařízení,“ vysvětluje Hana Malíková.

Záměrem fondu Fairtrade Producer Resilience Fund (Fond pro zvyšování odolnosti fairtradových pěstitelů), který nyní disponuje částkou 1 milion eur, jsou ekonomické intervence, které mají pomoci obnovení stabilních a dlouhodobých obchodních vztahů, jež mohly být pandemií narušeny. Slouží tedy například k nákupu nových technologií, zvyšování výrobních kapacit či k investicím do marketingu fairtradové produkce a má producentům vypomoci s dlouhodobými potřebami, které se projeví, až nastane po pandemii covidu-19 návrat k běžnému životu.

Smyslem existence systému Fairtrade je měnit způsob obchodování tak, aby byl udržitelný a aby pěstitelé a dělníci vydělávali dostatek peněz na důstojné živobytí. Uvědomujeme si ale, že v období krize musíme dělat ještě více, abychom ochránili zdraví, bezpečnost a budoucnost těch, díky jejichž práci si můžeme vychutnávat třeba kávu, čaj nebo čokoládu,“ říká k založení fondů Darío Soto Abril, ředitel Fairtrade International. „Tyto fondy pochopitelně nemůžou zcela pokrýt potřeby všech producentů ovlivněných aktuální pandemií, a proto pokračujeme ve vyhledávání dalších zdrojů financování v rámci systému Fairtrade i mezi našimi partnery.“

Přestože podpůrné fondy cílí na okamžité potřeby, je jasné, že probíhající pandemie bude mít extrémní dopad na globální dodavatelské řetězce a celosvětový obchod, přičemž tento dopad bude citelný až v následujícím období sadby/sklizně. Fairtrade International proto uvítá příspěvky do fondu Producer Resilience Fund od obchodníků, firem, nevládních organizací i vládních orgánů. Prostředky z obou fondů budou proporcionálně rozděleny mezi tři regionální sítě Fairtrade producentů (Afrika, Asie&Pacifik, Latinská Amerika). Každá producentská síť bude spravovat a řídit distribuci, monitorování a dopad prostředků z fondů na producentské organizace s Fairtrade certifikací, a to přímo na frontové linii boje s koronavirovou krizí.

O konkrétních dopadech pandemie na pěstitele na globálním Jihu se můžete dočíst více např. zde.

150 82 Fairtrade v reakci na pandemii onemocnění covid-19 poskytuje přímou finanční podporu pěstitelům z Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Přispěli i Češi a Slováci. 2021-02-26