Fairtrade přichází s novým textilním standardem

Praha 23. března 2016 – Fairtrade International uvedl nový textilní standard a program Fairtade, který má za cíl chránit pracovníky v textilním průmyslu

Téměř tři roky po katastrofálním zřícení textilní továrny Rana Plaza v Bangladéši se toho pro dělníky textilního průmyslu mnoho nezměnilo. Tato tragédie, při které přišlo o život více než 1100 lidí a dalších 2500 bylo zraněno, vyvolala vlnu požadavků na lepší ochranu – ale mnoho oděvních pracovníků stále musí snášet nebezpečné podmínky za nízkou mzdu.

Nový textilní standard a program Fairtrade je připraven tak, aby se s těmito náročnými pracovními podmínkami vypořádal, a to rozšířením přístupu Fairtrade na celý textilní dodavatelský řetězec.
„Přihlášením se k Fairtrade mohou společnosti nyní pomoci zlepšovat sociální a ekonomické podmínky dělníků napříč celým výrobním řetězcem,“ říká Martin Hill, ředitel organizace Fairtrade International.

Nový standard je založen na dřívějším standardu Fairtrade pro námezdní pracovníky a zaměřuje se na pracovní podmínky, mzdy na úrovni existenčního minima a na práva pracujících. Vedle bavlny uznává i další udržitelné materiály. Je to první standard, který požaduje, aby během stanovené lhůty šesti let začaly být dělníkům vypláceny tzv. důstojné mzdy. Majitelé oděvních značek budou také smluvně odpovědní za spravedlivé a dlouhodobé nákupní praktiky, které jsou pro zavedení vyšších mezd stěžejní. Všeobecně standardy usilují o posílení postavení továrních dělníků a o to, aby jim bylo umožněno nezávisle vyjednávat o pracovních podmínkách.

Tento nový standard představuje první krok k realizaci komplexního textilního programu Fairtrade, který povede ke změně textilních dodavatelských řetězců a souvisejících obchodních praktik. Program se bude ve svém konceptu podobat dodavatelským službám poskytovaným farmářům a zemědělským dělníkům, ale bude přizpůsoben textilním továrnám. Po počátečním zhodnocení dostanou továrny potřebnou podporu k tomu, aby požadavky standardu mohly splnit.

„Pro majitele továren a pro jejich dělníky je důležité, aby pochopili obsah standardu, stejně jako účel systému Fairtrade. To je stěžejní úkol pro uvádění standardu do praxe a pro pořádání školení na místě,“ říká Siva Parti, expertka na environmentální a zdravotní bezpečnost ve společnosti Sustainable Textile Solutions. Program také nabízí podporu v rozličných oblastech, k nimž patří oblast zdraví a bezpečnosti, zlepšení postavení dělníků, důstojné mzdy a zvyšování efektivity a produktivity.

Nezávislá certifikační společnost FLOCERT bude v textilních společnostech provádět audity. Dělníci v textilním průmyslu se do těchto auditů zapojí prostřednictvím volených zástupců, kteří zaměstnance informují o výsledcích. FLOCERT využívá výhradně služeb takových auditorů, kteří se zvlášť dobře vyznají ve složitých postupech v textilní výrobě. „Naši auditoři jsou odborníky ve svých oborech. Pracují společně s továrními dělníky a s vedením na přípravě návrhů řešení pro zlepšení situace dělníků,“ říká ředitel FLOCERTu, Rüdiger Meyer.

Fairtrade v tuto chvíli jedná se společnostmi, které mají o program zájem, a doufá, že brzy ohlásí první učiněné závazky. Standard bude možno uplatňovat od června 2016. „Zveme všechny textilní společnosti ke spolupráci s Fairtrade a k vytvoření spravedlivějšího výrobního procesu v textilním odvětví,“ říká Martin Hill.

Jakmile bude celý dodavatelský řetězec pro jednotlivé výrobky certifikován v souladu s textilním standardem Fairtrade, ponesou produkty označení Fairtrade Textile Production. Na obalech výrobků bude také vidět, zda se značkám podařilo zvýšit mzdy na úroveň existenčního minima v celém dodavatelském řetězci.

Další informace o Textilním standardu Fairtrade naleznete zde.

150 89 Fairtrade přichází s novým textilním standardem 2021-02-26