Fairtrade požaduje podporu malých zemědělců v boji proti klimatickým změnám

Praha, 3. 12. 2018 — Mezinárodní organizace podporující fair trade (spravedlivý obchod) během konference COP24 vyzvaly strany Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), aby v rámci boje proti změně klimatu nastavily transparentní, spravedlivé a závazné mechanizmy zajišťující spravedlnost v obchodních vztazích.

Přes 80 procent potravin spotřebovávaných na globálním Jihu (Afrika, Asie, Latinská Amerika) pochází z produkce více než 500 milionů drobných zemědělců. Právě ti patří – spolu s dalšími lidmi pracujícími na venkově – mezi skupiny nejvíce ohrožené ničivými dopady klimatických změn. Jejich názory však při jednáních o klimatických změnách nejsou zastoupeny.

Mezinárodní organizace Fair Trade Advocacy Office (FTAO), World Fair Trade Organization a Fairtrade International proto ve společném prohlášení vyzývají strany UNFCCC, aby uznaly zásady a praktiky spravedlivého obchodování jako důležitou součást strategie zmírňování klimatických změn a přizpůsobení se jejich následkům.

Jejich společný dokument „Trade Justice: A key component of building smallholder farmers’ climate resilience” (Obchodní spravedlnost: klíčová součást budování odolnosti drobných zemědělců proti změně klimatu) popisuje pět konkrétních kroků nutných k bezodkladné transformaci globálního ekonomického systému tak, aby fungoval v zájmu lidí a planety. Jsou jimi: transparentnost a závazná regulace, finanční podpora, vzdělávání a odborná technická kvalifikace zaměřená na zemědělce, investice do agronomického výzkumu a daňová spravedlnost.

„Ti nejchudší jsou klimatickými změnami, tedy problémem, který nezpůsobili, zasaženi nejvíce. Potýkají se se zvýšenou neúrodou, nedostatkem vody a přírodními katastrofami. Proto celosvětové organizace zabývající se podporou spravedlivého obchodu vyzvaly světové lídry, aby podnikli rázná klimatická opatření,“ říká ke společnému prohlášení Hana Malíková, ředitelka organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která je jednou ze signatářů prohlášení.

Ekologické, ekonomické a sociální dopady klimatických změn ohrožují budoucnost zemědělských a řemeslných dodavatelských řetězců. V konvenčním světovém obchodu trpí drobní výrobci kolísáním cen a nespravedlivými obchodními praktikami. Hnutí fair trade prosazuje spravedlivější model obchodování, který podporuje udržitelnou výrobu a spotřebu.

„Udržitelnost zemědělských dodavatelských řetězců je vážně ohrožena. Samotné principy fair trade na boj proti změně klimatu nestačí, nicméně postupy spravedlivého obchodování a udržitelné ceny pro zemědělce jsou nezbytnou podmínkou, díky které mohou být zemědělci odolní proti klimatickým změnám,“ dodává H. Malíková.

150 150 Fairtrade požaduje podporu malých zemědělců v boji proti klimatickým změnám 2021-02-26