Fairtrade jako cesta k naplňování Cílů udržitelného rozvoje

Společně s Asociací společenské odpovědnosti jsme vydali brožuru popisující, jak hodnoty, které prosazuje Fairtrade, přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs). Hlavním smyslem materiálu je srozumitelně představit Fairtrade a podporu Fairtrade jako jeden ze způsobů, jak mohou aktivní jednotlivci či odpovědné firmy k dosažení SDGs sami přispět. Brožuru jsme společně s Asociací představili na setkání členů Asociace nazvaném „Snídaně na střeše“, které se uskutečnilo 29. srpna na střeše pražské Lucerny.

Asociace společenské odpovědnosti je přirozeným partnerem pro vydání takového materiálu – je totiž je největší iniciativou společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje OSN v České republice. Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos, který zadala právě Asociace, řadí lidé u nás mezi nejdůležitější cíle Zdraví a kvalitní život (SDG 3), Pitnou vodu a kanalizaci (SDG 6) a Důstojnou práci a ekonomický růst (SDG 8). Principy udržitelnosti se lidé podle výsledků průzkumu snaží dodržovat také v různých oblastech svého každodenního života, nejčastěji při nákupech (55 %).

A právě v tom jim může být vodítkem systém Fairtrade. Ten prostřednictvím rozvojových a vzdělávacích projektů realizovaných na globálním Jihu a prostřednictvím propagace myšlenky fair trade, advokační činnosti a lobbyingu na globálním Severu přispívá k naplňování všech 17 globálních cílů OSN, jak na konkrétních příkladech ukazuje i právě vydaný materiál. Brožuru „Fairtrade – udržitelný obchod: Jak Fairtrade naplňuje cíle udržitelného rozvoje OSN“ najdete mezi našimi materiály ke stažení.

150 70 Fairtrade jako cesta k naplňování Cílů udržitelného rozvoje 2021-02-26