Fairtrade Int. doplňuje standard pro kakao o další kontroly lidských práv a odlesňování

Ve snaze prohloubit svůj dopad na pěstitele a posílit dodavatelské řetězce po celém světě aktualizovala organizace Fairtrade International standard pro kakao, který se nově budou více zaměřovat na lidská práva, boj proti odlesňování, dohledatelnost a životní minimum. 

Nejnovější změny standardu pro kakao, které vstoupí v platnost postupně během příštích dvou let, zvyšují laťku standardu o další požadavky týkající se odlesňování, náležité péče o lidská práva a životní prostředí (HREDD), dohledatelnosti a transparentnosti. Aktualizace také rozděluje odpovědnost za dodržování norem mezi organizace pěstitelů a komerční subjekty. Mnohé z aktuálních změn se zaměřují na kakao z Afriky, Asie a v některých případech konkrétně z Pobřeží slonoviny a Ghany a jejich cílem je podpořit pěstitele při řešení prevence dětské práce a odlesňování v těchto oblastech a také se připravit na další očekávané změny, například připravované africké regionální normy pro kakao a právní předpisy Evropské unie.

Pokud jde například o odlesňování, upravený standard nyní kromě požadavků na plány prevence a zmírnění dopadů vyžaduje, aby organizace producentů pro vlastní potřebu shromažďovaly geolokační mapy zemědělských farem a aby informace o prevenci shromažďovaly a hlásily Fairtrade. Kromě toho se od pěstitelských organizací požaduje, aby pro své členy připravily osvětové kampaně a uplatňovaly výrobní postupy, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. 

Nové požadavky HREDD staví pěstitele do role partnerů v oblasti lidských práv a životního prostředí a věnují zvláštní pozornost prevenci dětské práce při pěstování kakaa. V tomto ohledu aktualizovaná norma vyzývá k účinnějšímu zavádění systémů monitorování a nápravy. Do revidovaného standardu jsou zahrnuti také námezdní pracovníci, kterým jsou nyní poskytovány hmatatelné výhody a je na ně kladen větší důraz díky požadavku, aby s nimi byly uzavírány písemné smlouvy. V neposlední řadě se aktualizace zaměřuje na lidská práva a vznáší také další požadavky na rovné příležitosti pro ženy, včetně rovného přístupu ke školení.

Pokud jde o dohledatelnost zboží a transparentnost, aktualizovaná norma nyní vyžaduje, aby výrobci zavedli sledování produktů a jasnou dokumentaci, což umožní dohledatelnost „od první míle“. To jim umožní mapovat farmy svých členů a dohledat, co od jednotlivých farmářů nakupují, což je pro producenty kakaa stále důležitější. 

„Během konzultačního procesu si mnoho zúčastněných stran jasně řeklo o další podporu v otázkách lidských práv,“  potvrdila Sam Dormerová, globální produktová manažerka Fairtrade Foundation pro kakao.  „Proto Fairtrade také oznamuje vytvoření Fairtradového programu pro prevenci a nápravu dětské a nucené práce. Tento program bude poskytovat příspěvky pěstitelům kakaa z Pobřeží slonoviny a Ghany, kteří provádějí kvalitní preventivní a nápravná opatření, jež jsou nyní vyžadována v rámci standardu pro kakao.“  

Sam Dormerová doplnila, že program bude zahájen s finančními prostředky ve výši 450 000 EUR z fairtradového programu a má potenciál se rozrůst díky příspěvkům komerčních subjektů a dalších zúčastněných stran.   

—————————————————————————————————————————————————————–

Fairtradové standardy jsou přezkoumávány a pravidelně aktualizovány prostřednictvím inkluzivního a konzultačního procesu, který iniciuje a vede oddělení pro standardy Fairtrade International za účasti klíčových zúčastněných stran systému Fairtrade, včetně pěstitelů, a o jehož výsledcích rozhoduje Výbor pro standardy Fairtrade International. 

Více na https://fairtrade.cz/fairtrade/standardy-fairtrade/

150 69 Fairtrade Int. doplňuje standard pro kakao o další kontroly lidských práv a odlesňování 2023-01-10