Čtvrtou Fairtradovou školou ve Vsetíně je SŠ Kostka

Vsetín/Praha, 17. dubna 2019 – Pokud jde o zapojení škol do kampaně Fairtradové školy, je Vsetín jednoznačně nejúspěšnějším městem v ČR. Dnes získala titul Fairtradová škola již čtvrtá zdejší vzdělávací instituce – Střední škola Kostka. Celkový počet Fairtradových škol v ČR tak stoupl na dvacet osm.

Školy zapojené do této kampaně poskytují ve výuce i mimo ni poskytují prostor pro informace o principech fair trade, tedy spravedlivého obchodu, a koncept fair trade podporují i dalšími svými aktivitami. Titul Fairtradová škola předali řediteli SŠ, PaedDr. Karlu Kostkovi, MBA, Ph. D., zástupci organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která kampaň Fairtradových škol v ČR koordinuje. Předání proběhlo 17. 4. v 11:30 v aule školy. Žáci při této příležitosti mimo jiné vysvětlili, proč se pro zapojení mezi Fairtradové školy rozhodli, a představili slogany, které vymysleli. Po celou dobu konání akce občerstvení zajišťovala Férová kavárna neziskové organizace LÍSKA, která má hlavní zásluhu na rostoucí podpoře Fairtrade na Vsetínsku.

„Chci Vsetínu poblahopřát k tomu, že mezi zdejšími učiteli, žáky a studenty je tolik aktivních lidí a město tak může být považováno za ‘nejfairtradovější’ v ČR. Do velké míry je to zásluha i zdejší neziskové organizace LÍSKA, která se usilovně věnuje nejen šíření podpory konceptu fair trade, ale také obecně výchově k udržitelnosti,“ říká koordinátorka kampaně Lenka Dvořáková z Fairtrade Česko a Slovensko.

Do získání titulu Fairtradová škola se v rámci tzv. řídící skupiny pro fair trade zapojili i sami žáci. „Chceme dopřát dětem všude na světě školu,“ vysvětluje jejich motivaci např. Kristina Koutná z třídy G1.A a její spolužačka Tereza Ježková ji doplňuje: „Chceme podpořit lidi, kteří nemají možnost pomoct si sami, a taky si myslíme, že dětství je nejdůležitější část života, nechceme, aby ho někde děti protrpěly, a jdeme do toho taky proto, aby lidi dostávali za práci tolik, kolik si zaslouží.“

SŠ Kostka je soukromá střední škola, která funguje od r. 1991. Součástí výuky všech oborů jsou témata rovných příležitostí, odpovědného obchodního partnerství, šetrného přístupu k lidem a přírodě, podpory celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi zeměmi globálního Jihu a Severu. Studenti se aktivně účastní mnoha akcí, popř. sami iniciují aktivity seznamující veřejnost s těmito tématy, sami o nich diskutují. Na škole i během akcí pro veřejnost se podporuje i prodej fairtradových produktů, ve školní sborovně a některých kabinetech se pije fairtradová káva.

Škola se aktivně zapojuje do činnosti Faitradového města Vsetín. Spolupracuje také s LÍSKOU, z. s. a dalšími Fairtradovými školami na území města. Mezi hlavní podpořené akce na podporu fair trade patří Vsetínský týden pro fair trade (ve spolupráci s Lískou), Férová snídaně (ve spolupráci s Lískou), organizace předvánoční kampaně za férovou čokoládu a kakao (s oslovením rodičů a seznámením celé školy s tématem fair trade), happening banánovník k pracovním podmínkám na plantážích nebo kampaň Stop palmovému oleji včetně práce s aplikací k rozpoznávání jeho přítomnosti v potravinách. Každý rok se také škola přidává do organizace Výstavy na stromech k pracovním podmínkám, v roce 2017 ji pořádala na náměstí a v zámeckém parku, výstavou prošlo přes 500 účastníků a zájemců, se kterými žáci diskutovali. Škola výstavu pořádala ve spolupráci s Lískou i v roce 2018.

Profil školy v kampani Fairtradové školy najdete na www.fairtradoveskoly.cz/ss-kostka-vsetin.

150 100 Čtvrtou Fairtradovou školou ve Vsetíně je SŠ Kostka 2021-02-26