Covid-19 rok poté: Fairtrade dál podporuje pěstitele během pokračující pandemie

Ve většině koutů světa je onemocnění covid-19 součástí každodenního života už téměř rok.  Snadno se na to zapomíná, ale platí to i pro miliony pěstitelů po celém světě. Navzdory pokračující pandemii nadále pracují, aby vyrobili potraviny a nápoje, které denně nakupujeme, a snaží se u toho dodržovat bezpečnost a zároveň se vyrovnat s pokrytím narůstajících výrobních nákladů. 

Fairtrade je v tom i nadále podporuje. V loňském roce jsme celosvětově prostřednictvím několika partnerů zajistili více než 390 milionů korun na pomoc v boji s epidemií covidu-19 a na financování zotavení, aby pěstitelské fairtradové organizace zajistily bezpečí svých komunit a začaly pracovat na dlouhodobém ekonomickém zotavení. 

Aktivity na zmírnění dopadu pandemie onemocnění covid-19 ve světě

Do dnešního dne tyto prostředky pomohly kromě jiného zajistit roušky a ochranné pomůcky pro pěstitele na plantážích (kteří nemohou bezpečně pracovat z domova, aby vyrobili potraviny určené pro naše supermarkety) a poskytly jim zdravotní péči v místech, kde už tak křehký zdravotní systém situaci nezvládal. Zde je několik příkladů dopadu pomoci.

„Finanční prostředky přišly v pravou chvíli. Kvůli pandemii čelíme závažným finančním potížím. Tyto finanční prostředky nám umožnily podpořit naše zaměstnance, protože jsme jim poskytli potraviny v časech, kdy to nejvíce potřebovali. To nám pomohlo na cestě k ekonomickému zotavení.“

Zástupce pěstitelů ze západoafrického kakaového družstva SCOOPS-COODIG.

Asie-Pacifik: Zajištění bezpečných pracovních podmínek pro pracovníky na čajových plantážích

V Asijsko-pacifickém regionu byla jednou z postižených organizací Hatton Plantations Limited, společnost působící na několika čajových plantážích na Srí Lance. Covid-19 nejenže způsobil organizaci potíže při vývozu čaje, protože byly zavřené přístavy, ale také způsobil drastické změny v jejich každodenním provozu, aby zajistili bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance.  

Aby toho bylo možné dosáhnout, zapojilo se do práce i více než 50 dobrovolníků pomáhajících v prevenci šíření infekce. Díky fairtradovým finančním podpůrným prostředkům distribuovali mezi pracovníky na čajových plantážích základní zdravotnické pomůcky a ochranné pomůcky včetně více než 30 000 roušek a hygienické a dezinfekční přípravky. 

„Prostřednictvím Fondu na podporu fairtradových organizací jsme získali osobní ochranné pomůcky. Všech pět divizí plantáže také získalo roušky a dezinfekční prostředky na ruce pro všechny zaměstnance. Naši pracovníci nyní mohou bezpečně pracovat v chráněném prostředí. Jménem pracovníků a managementu plantáže Dickoya Estate bychom chtěli upřímně vyjádřit svou vděčnost organizaci Fairtrade, jejím partnerům a místním prostředníkům za realizaci tohoto projektu,“ vysvětluje R. Murali, zaměstnanec z čajové plantáže Dickoya Estate. 

Latinská Amerika a Karibik: Přístup ke zdravotní péči a lékům

Na vrcholu pandemie měl peruánský zdravotní systém problémy zvládat situaci, obzvláště ve venkovských oblastech, jako jsou ty, kde žijí mnozí pěstitelé z družstva APROCAM. V některých případech lékaři a zdravotní sestry ani neměli ty správné léky na léčbu svých pacientů.

Díky finančním prostředkům koordinovalo družstvo APROCAM s místními úřady poskytnutí základních léků a ochranných pomůcek v oblastech s vysokou mírou infekce. Potom byli schopni poskytnout asistenci svým členům prostřednictvím zdravotnických pracovníků z místních zdravotnických zařízení. Kromě toho zajistila organizace roušky a sady s léky a dezinfekcemi, obzvláště v kritických měsících do října, kdy se počty nakažených nemoci covid-19 začaly stabilizovat. 

Tyto finanční prostředky zajistily zdravotní služby 60 pěstitelským organizacím pocházejícím i z domorodých komunit a 30 dalším rodinám ve venkovských oblastech Copallin, La Peca, Cajaruro, El Parco a Aramango. 

V měsících, kdy probíhala pandemie, nám pomohli zajistit roušky, abychom se mohli chránit, a pokračovali v nákupu našich produktů. Na konci roku nám poskytli zásoby potravin, chtěla bych poděkovat za veškerou poskytnutou podporu,“ potvrzuje Faustina Jimenez Hernández, pěstitelka z APROCAM. 

Družstvo APROCAM také pomohlo financovat zvyšující se výrobní náklady pěstitelů. To organizaci pomohlo znovu aktivovat svá sběrná centra a vyvážet na mezinárodní trhy, což bylo přínosem pro všech jejích 246 členů. Organizace také mohla najmout sedm dočasných pracovníků, aby pomohli se sběrem a zpracováním kakaa a bylo tak možné splnit smluvní objednávky, protože mnoho členů bylo nemocných nebo se tohoto úkolu nemohli během pandemie zhostit. 

Afrika: Aktivity, které pomáhají zachovat bezpečí komunit a zároveň generují doplňující příjmy

V Africe se pojďme podívat na ghanské družstvo West Akyem. Vzhledem k přísným opatřením přijatým v rámci prevence šíření infekce měli problémy prodat své kakao na trh. V roce 2020 nezískali od odběratelů nové smlouvy a farmáři neměli možnost prodat zboží a měli tak více než kdy jindy problémy s přežitím. 

V rámci svých aktivit umožnily fairtradové prostředky ženským skupinám v družstvu spustit výrobu tekutých mýdel. Tento úžasný projekt má dva přínosy – družstvo distribuuje mýdlo svým členům jako podporu mytí rukou v rámci prevence dezinfekce a ženy mohou mýdlo také prodávat a získat pro sebe a své rodiny extra příjem.

„Výroba tekutého mýdla realizovaná ženskou skupinou a mládeží z družstva West Akym má potenciál vytvářet pracovní místa a zvyšovat příjem členů družstva. Dopady pandemie covid-19 jsou skutečně ničivé, takže tyto finanční prostředky přišly ve správný čas, “ vysvětluje Sampson Edu Essel, prezident družstva.

A jsou další

Toto je jen několik příkladů toho, kolik aktivit bylo spuštěno napříč všemi regiony v rámci pomoci, jejímž cílem je usnadnit pěstitelům dodržovat bezpečnostní opatření a snížit  dlouhodobé ekonomické dopady pandemie onemocnění covid-19. 

Do této pomoci se můžete zapojit i vy – tím, že budete při nákupech upřednostňovat zboží s certifikací Fairtrade nebo jinou etickou certifikací.

150 90 Covid-19 rok poté: Fairtrade dál podporuje pěstitele během pokračující pandemie 2021-04-06