Covid-19: dopady na pěstitele kávy na globálním Jihu

Pandemie onemocnění Covid-19 zasáhla prakticky celý svět. Co se týče přímo pěstitelů kávy, pandemie dopadla na různé oblasti různým způsobem a mění se ze dne na den. Zatímco v některých zemích se omezení pohybu pomalu uvolňují, v jiných se naopak zavádí. Globální ceny kávy jsou nyní silně proměnlivé vzhledem k nejistotě na trzích s komoditami. To vrhá pěstitele do značné nejistoty a ohrožuje zdroj jejich živobytí. V několika regionech s vysokou produkcí, jako je třeba Honduras nebo Peru (stav na konci července 2020 pozn. redakce), je zásadně omezen pohyb osob, což bude mít dopad na sklizeň, přepravu a zpracování kávy.

Latinská Amerika

Některá kávová družstva musela kvůli omezením přepravy zajistit sběr produkce podél cest – jednomu družstvu se takto podařilo přepravit 600 000 kg. V Brazílii a v Peru sklizeň nyní probíhá a pěstitelé hlásí problémy s nedostatkem pracovní síly.

Navzdory okolnostem zůstává poptávka po kávě vysoká – sklizeň ve střední Americe skončila ještě před tím, než region zasáhla pandemie a producenti nyní pracují jen se zlomkem pracovní síly, která se podílí na vývozu kávy. Přístavy jsou otevřené, takže je možné zboží odesílat. Pěstitelé v Hondurasu ale mají problémy s vnitrostátní přepravou kávy vzhledem k omezením pohybu a zvyšujícímu se počtu nakažených.

Afrika

Aktuálně panuje silná poptávka po keňské kávě a očekává se, že dodavatelské řetězce dopady pandemie teprve pocítí, protože aukce kávy v Nairobi jsou uzavřené vzhledem k omezením pohybu ve městě a zákaz vycházení od západu do východu slunce znesnadňuje vyzvedávání a doručování zboží. Naproti tomu z Tanzanie hlásí organizace Fairtrade Africa, že zde není žádná poptávka po starých zásobách a na sezónu 2020 ještě nebyly uzavřeny žádné smlouvy. Ruší se i objednávky a producenti se potýkají s prodleními způsobenými restrikcemi v cílových destinacích.

Z Ugandy hlásí zrušení smluv dvě kávová fairtradová družstva a pět dalších pilně pracuje na plnění objednávek. Problémem je i nedostatek zaměstnanců a výpadky v přepravě a panují zde obavy z vývoje během zbývajících 3 měsíců sklizně odrůdy Arabica. Etiopští pěstitelé hlásí, že sklizeň probíhá jako obvykle a mohou využívat bezplatných přístavních služeb v Džibuti, které na příští tři měsíce nabídla vláda. Ve Rwandě došlo v důsledku vládních opatření k uzavření některých továren, avšak pěstitelé v Burundi hlásí obvyklý provoz. Kromě dopadů onemocnění COVID-19 utrpěly regiony produkující kávu ve východní Africe i povodně a sesuvy půdy. Některým pěstitelům tyto přírodní pohromy poškodily úrodu a infrastrukturu.

Asie

Ceny komodit zde klesají a nejeví známky brzkého vzestupu. Celkově zde dopady pandemie zůstávají nepředvídatelné. V Indonésii obnovují trhy s kávou pomalu své obchodní aktivity a po uvolnění restrikcí se zlepšuje i logistika. Ovšem producenti i kupující čelí nedostatku hotovosti vzhledem k nižším objednávkám a narušení dodávek. Producenti nemají na výběr a musí sklizeň prodávat za nízké ceny, aby naplnili alespoň své základní životní potřeby.

Ve Vietnamu poklesl prodej fairtradové kávy o 20 % a cena běžné konvenční kávy pomalu klesá – pěstitelé na Centrální vysočině, která je nejvýznamnější oblastí pro pěstování kávy ve Vietnamu, prodávali začátkem května kilo kávy za 1,28 USD.

V Indii nesmí pěstitelé kávy v Kerale vycházet a kvůli vysokému počtu osob nakažených onemocněním COVID-19 jsou stále v „červené zóně“. Je zde omezena přeprava kávy a obchodování, avšak některým producentům se podařilo jejich kávu zpracovat již před zahájením restrikcí a mohli tak své zboží expedovat. Jiní skladují svou úrodu ve skladu a čekají na obnovení prací, aby bylo možné kávu zpracovávat a exportovat. Aby toho nebylo málo, potýkají se pěstitelé v Kerale v několika oblastech tohoto státu s hejny takzvaných „kávových sarančat“.

150 100 Covid-19: dopady na pěstitele kávy na globálním Jihu 2021-02-26