Covid-19: Aktuální informace o dopadech pandemie na pěstitele v Latinské Americe a Karibiku

Světová banka předpovídá, že v Latinské Americe a Karibiku nastane recese a HDP se v roce 2020 v tomto regionu propadne o 5,3 %. Dojde také k propadu cen primárních produktů, narušení dodavatelských řetězců a zhoršení globální finanční kondice. Export ve většině zemí a u většiny produktů pokračuje, ale je pomalejší vzhledem k procesním požadavkům a dostupnosti kontejnerů a místní přepravy. Přesun produktů z jednoho regionu do druhého je v některých zemích kvůli omezení pohybu náročnější. Nejpostiženější jsou v současné době producenti květin, kde v Ekvádoru zaznamenali odstávky.

Situace pěstitelů:

Káva

  • Poptávka po kávě zůstává vysoká, ovšem v mnoha zemích jsou problémy s expedicí. Už nyní se projevuje nedostatek přepravních kontejnerů a prioritou je expedice čerstvých potravin. V jihoamerických zemích právě začíná sklizeň. Kvůli nezbytným odstupům pracovníků smí na jednotlivých směnách pracovat méně lidí a zkracuje se pracovní doba, aby se chránilo zdraví dělníků a pěstitelů kávy.

Kakao

  • Pro mnoho zemí je teď výzvou sklizeň kakaa a údržba farem. Produkce kakaa zůstává v mnoha zemích beze změn, přestože jsou vzhledem k omezení pohybu v některých zemích obtíže s dopravou pracovní síly na plantáže, kde má probíhat sběr.

Cukr

  • Kvůli karanténě nemají organizace drobných pěstitelů v některých zemích k dispozici technickou podporu. Smlouvy uzavřené na začátku roku jsou stále platné, ale nedochází k uzavírání nových kontraktů. Export pokračuje, ale velmi pomalu.

Banány

  • Logistické problémy se vyskytují v Ekvádoru, Kolumbii, Dominikánské republice, Peru a Panamě, ale produkce zde pokračuje. Na plantážích a ve zpracovatelských zařízeních působí méně pracovníků kvůli nutnému dodržování odstupu, což zvyšuje výrobní náklady. Pěstování banánů je považováno za zásadní aktivitu místních trhů a ekonomik. Proto platí pro pěstitele banánů v mnoha zemích speciální podmínky, aby mohli pracovníci docházet na plantáže a do výrobních organizací a nemusel se v nich zastavit provoz. Ceny na trhu neklesají.

Med

  • Ačkoli se na začátku roku cena medu na mezinárodním trhu vzpamatovala, v tomto okamžiku jsou prodeje zastavené a očekává se, co se stane s poptávkou a s cenami. V regionech platí omezení pohybu i v přístupu na pole, kde jsou umístěny úly.

Květiny

  • Tento sektor je velmi zasažen, protože květiny se neprodávají a pro zaměstnance, kterým byla nařízena dovolená, neexistuje jistota udržení zaměstnání. Tržby jsou zde zasaženy proto, že v Evropě je přísně omezen dovoz květin. Plantáže růží už nyní hlásí výrazné celkové snížení tržeb.

Quinoa

  • Aktuálně je sklizeno okolo 60 % této plodiny a sklizeň dále omezeně pokračuje.

Čerstvé ovoce

  • Sklizeň se zatím navzdory drobnému snížení dodávek ovoce nezastavila. Výnosy ze sklizně 2020/2021 mohou spadnout v porovnání s předchozí sezónou přibližně o 35 % kvůli klimatickým změnám.

Víno

  • Vinice trpí sníženou dostupností pracovní síly podílející se na sklizni. V Chile a Argentině nedochází k propouštění zaměstnanců jen díky zásahům vlády.

Vlády téměř všech zemí Latinské Ameriky a Karibiku zavedly přísná opatření s cílem zabránit šíření nákazy, zakázaly veškeré akce s hromadnou účastí, nařídily karantény, omezily pohyb obyvatel, povoleny jsou jen nezbytně nutné aktivity. K dalším opatřením patří uzavření hranic nebo zákaz vycházení. Speciální opatření v Latinské Americe a Karibiku funguje už přes 30 dní a vlády ve většině zemí se rozhodly prodloužit zákaz vycházení a karanténu na dalších 15 až 30 dní.

Ekonomické prognózy

Světová banka a Hospodářská komise pro Latinskou Ameriku a Karibik (ECLAC) vydaly zprávy, podle kterých bude mít krize způsobená onemocněním covid-19 na tento region zásadní dopad, protože preventivní opatření mají za následek zastavení hlavních ekonomických aktivit ve většině zemí.

Světová banka předpovídá, že v Latinské Americe a Karibiku nastane recese a HDP se v roce 2020 v tomto regionu propadne o 5,3 %. Dojde k propadu příjmů generovaných odvětvími, jako je turismus, služby, obchod a doprava, ale i k omezení zasílaných plateb. To bude pro ekonomiky v regionu velmi citelné.

ECLAC předpovídá snížení exportu v důsledku nižší ekonomické aktivity hlavních obchodních partnerů Latinské Ameriky a Karibiku (Spojené státy, Evropa a Čína). Dojde také k propadu cen primárních produktů, narušení dodavatelských řetězců a zhoršení globální finanční kondice, což bude mít dopad na ekonomiky v Latinské Americe a Karibiku.

Negativní dopad na ekonomiky v regionu bude mít i propouštění zaměstnanců. Dočasné uzavření firem a útlum aktivit ovlivní příjmy drobných, malých i středních podniků, které budou nuceny propustit své zaměstnance nebo skončit. Malé podniky generují v regionu okolo 47 % pracovních pozic. Kromě toho je zde velké množství lidí, kteří pracují v šedé ekonomice a nevztahuje se na ně žádná sociální ochrana.

Situace fairtradových organizací

Většina fairtradových organizací v Latinské Americe zavedla preventivní opatření vyhlášená vládami konkrétních zemí a pracují s menším počtem zaměstnanců a střídají se v produkci a přípravě produktů na export. Administrativní pracovníci pracují na dálku.

Export ve většině zemí a u většiny produktů pokračuje, ale je pomalejší vzhledem k procesním požadavkům a dostupnosti kontejnerů a místní přepravy. Přesun produktů z jednoho regionu do druhého je v některých zemích kvůli omezení pohybu náročnější. Nejpostiženější jsou v současné době producenti květin, kde v Ekvádoru zaznamenali odstávky produkce.

Využití fairtradového příplatku

V uplynulých týdnech mnohé organizace s certifikací Fairtrade využily část fairtradového příplatku na nákup potravin pro své členy a na pomoc ohrožené části svých komunit. Někteří použili zdroje na finanční výpomoc starším lidem nebo ohroženým skupinám, které vzhledem k pandemii nemohou pracovat.

Fairtrade poskytuje dary na posílení zdravotních systémů. V Kolumbii se spojily korporace obchodující s banány a vybudovaly v regionu Uraba diagnostické centrum pro onemocnění covid-19 a poskytly zdravotnickým institucím zdravotnický materiál.

Fairtradová síť CLAC radí, jak využít příplatku k překonání krize i ze střednědobého a dlouhodobého hlediska, protože podle předpovědí bude mít na region významný ekonomický dopad.

Situace pěstitelů – podrobněji

Káva

Na práci na polích se vztahují omezení, avšak mnozí dělníci pokračují ve své práci. Administrativní pracovníci pracují na dálku a na farmách a ve zpracovatelských centrech je méně pracovníků a sběr kávy je omezen. Jednou z výzev je skutečnost, že producentům nyní nelze poskytnout technickou pomoc, protože na farmy a do zpracovatelských závodů nemohou technici.

Poptávka po kávě zůstává vysoká, ovšem v mnoha zemích jsou problémy s expedicí. Už nyní se projevuje nedostatek kontejnerů a prioritou je expedice čerstvých potravin. Omezená je také práce vládních orgánů, takže exportní procesy jsou pomalejší.

Producentské organizace očekávají, že nebudou rušit smlouvy se zaměstnanci. Jedním z opatření, které se ze střednědobého a krátkodobého hlediska zvažuje, je použití fairtradového příplatku jako úspor pro vyplácení mezd v následujících měsících.

V jihoamerických zemích právě začíná sklizeň a producenti budou spolupracovat s místními sběrači, které lze přepravit na kávové farmy. Kvůli nezbytným odstupům pracovníků smí na jednotlivých směnách pracovat méně lidí a zkracuje se pracovní doba, aby se chránilo zdraví dělníků a pěstitelů kávy. Zvýší se tak výrobní náklady.

Na druhou stranu ve středoamerických zemích skončila sklizeň pro cyklus 2019/2020 a pěstitelé se zaměřují na údržbu kávových farem a jejich přípravu na další pěstební cyklus.

Organizace drobných pěstitelů už svou kávu prodali a nehlásí žádné rušení smluv. Dodávky se uskutečňují dle plánů dohodnutých mezi organizacemi a kupujícími. Ceny aktuálně vykazují rostoucí trend, ovšem trh je extrémně nestabilní, což pro organizace drobných pěstitelů představuje vysoké riziko.

Kakao

Produkce kakaa zůstává v mnoha zemích beze změn, přestože jsou vzhledem k omezení pohybu v některých zemích obtíže s dopravením pracovní síly na pole, kde má probíhat sběr. V rámci preventivních opatření také na plantážích a ve zpracovatelských centrech pracuje méně lidí a někteří pracují na dálku. V některých zemích byly kvůli klimatickým změnám výnosy kakaa nižší nebo ne tak dobré jako v minulých letech.

V oblasti komercializace kakaa probíhají procesy jako obvykle. Avšak několik zemí se potýká se zpožďováním objednávek, překážkami v exportu v přístavech a s uzavřením celnic. V několika případech došlo vzhledem ke zpožděním způsobeným klimatickými změnami ke zrušení objednávek. Je důležité zmínit, že došlo k navýšení poptávky po objemu kakaa, obzvláště pak u fairtradového.

V zemích andského regionu (Ekvádor a Peru), a také v Dominikánské republice sklizeň teprve začíná. Jednou z výzev je v Dominikánské republice omezení pohybu, kvůli kterému může na sklizni pracovat méně dělníků, ale neočekává se v souvislosti s tím zpoždění sklizně. V Kolumbii, Kostarice, Panamě a Nikaragui už sklizeň skončila a pro mnohé organizace drobných pěstitelů byla letošní úroda dobrá. Pro mnoho zemí je teď výzvou shromáždění kakaa a údržba farem.

Přestože byly ceny kakaa minulý týden pod minimem, poptávka i ceny už stouply. Stojí za zmínku, že poptávka po fairtradovém kakau je stabilní, a proto ceny zůstávají vysoké a my doufáme, že takto to bude pokračovat i v příštích týdnech. V regionu Latinské Ameriky a Karibiku došlo před krizí spojenou s pandemií covid-19 k poklesu cen a poptávky, ale situace se v posledních dnech zlepšila, protože toto odvětví předpokládá, že v následujících měsících bude komodita méně dostupná, a vytváří si zásoby. Obecně jsme zatím nezaznamenali žádný negativní dopad na tento produkt.

Cukr

Všechny pěstitelské země mají celkové nebo částečné omezení pohybu. To má zásadní dopad, protože pěstitelé nemohou zpracovávat cukrovou třtinu.

Kvůli karanténě nemají organizace drobných pěstitelů v některých zemích k dispozici technickou podporu. Smlouvy uzavřené na začátku roku jsou stále platné, ale nedochází k novým prodejům. Proces exportu pokračuje, ale velmi pomalu.

V andském regionu produkují organizace drobných pěstitelů panelu (sladkou šťávu z cukrové třtiny)  po celý rok. Aktuálně je sklizeno 25 % z odhadovaných 10 tisíc metrických tun panely. V dubnu ovšem všechny obchody ustaly. Nemožnost zpracovat cukrovou třtinu způsobuje prodlevy v zemědělském kalendáři, a je proto možné, že pěstitelé nebudou schopni splnit dodávky panely na místní a externí trhy.

Ve Střední Americe organizace drobných producentů sklidily 80 % z odhadovaných 110 metrických tun cukru. Organizace drobných producentů cukru v El Salvadoru a Kostarice dokončují sklizeň, což dodává trhu důvěru. Ovšem organizace drobných pěstitelů se musí vyrovnat s omezeným počtem pracovníků na sklizeň třtiny, což zvyšuje výrobní náklady.

V oblasti Karibiku dokončily organizace 45 % sklizně. V Belize je zpožděná a organizace drobných pěstitelů zde dosud sklidily 40 % úrody. Kubánské a jamajské organizace drobných pěstitelů již sklidily.

Referenční ceny pro bílý a surový cukr jako komoditu zkolabovaly. V Paraguayi se pěstují pouze bio plodiny, takže je maloobchodní ceny neovlivňují, ačkoli pěstitelé jsou v nejistotě, protože není stanovená minimální cena za cukr. Organizace drobných pěstitelů panely mají ohledně vývoje trhu příznivá očekávání.

Banány

Na plantážích a ve zpracovatelských zařízeních působí méně pracovníků kvůli nutnému dodržování vzdáleností, což zvyšuje výrobní náklady. Pěstování banánů je považováno za zásadní aktivitu místních trhů a ekonomik. Proto platí pro pěstitele banánů v mnoha zemích speciální podmínky, aby mohli pracovníci docházet na farmy a do výrobních organizací a nemusel se v nich zastavit provoz. V balírnách producenti oddělují jednotlivé zaměstnance plastovými závěsy, požadují po nich nošení ústenek a dodržování dalších preventivních opatření.

Většina přístavů funguje normálně, ale vzhledem k preventivním opatřením mají kratší pracovní dobu. Pěstitelé ale mají obtíže se zasíláním plodin do přístavu Guayaquil, protože toto město se stalo epicentrem pandemie v Ekvádoru a je zde k dispozici minimum dopravních prostředků a personálu k přepravě banánů. Logistické problémy se vyskytují i v Kolumbii, Dominikánské republice, Peru a Panamě, ale produkce zde pokračuje.

V prvních týdnech došlo ke zvýšené poptávce vzhledem k nouzovému stavu a předpovědím vyšších dodávek pro případ karantény.

Produkce je plynulá s objemy pod běžným průměrem pro toto roční období vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy se 40–50 % produkce realizuje v první polovině roku.

Ceny na trhu se drží, zvyšují se ceny u jiných než fairtradových banánů vzhledem ke zvýšení poptávky v předchozích týdnech. Očekává se, že ceny zůstanou stabilní.

Protože je k dispozici méně pracovníků, musí každý týden odpracovat hodiny navíc, což zvyšuje náklady. Ty se pohybují od 0,50 do 1,00 dolaru za krabici a odhaduje se, že tento stav bude trvat 13 týdnů (od března do května).

Med

V oblasti včelařství je v Jižní a Střední Americe situace ohledně vládních nařízení obdobná. V obou případech platí omezení pohybu při přístupu na pole, kde jsou umístěny úly. V některých zemích chovatelé ještě med stáčejí, takže výrobek se ještě neprodává.

Ve středoamerickém regionu v Guatemale, Nikaragui a v Mexiku sklizeň medu právě začíná a vzhledem k omezením pohybu chovatelů se ho očekává menší množství. V jihoamerickém regionu už sklizeň pokročila nebo končí.

Ačkoli se na začátku roku mezinárodní cena vzpamatovala, v tomto okamžiku obchodování stojí a očekává se, co se stane s poptávkou a s cenami.

Aktuální scénář předpokládá ekonomickou krizi a stále není jasné, jak se budou spotřebitelé chovat. Pozitivní skutečností je, že med je obvyklou součástí stravování evropských spotřebitelů a zapadá do „zdravého a přírodního“ konceptu stravy, což pomůže udržet poptávku i v dobách recese nebo nízké kupní síly.

Květiny

Tento sektor je velmi zasažen, protože květiny se neprodávají a pro zaměstnance, kterým byla nařízena dovolená, neexistuje jistota udržení zaměstnání. Tržby jsou zde zasaženy proto, že v Evropě je přísně omezen dovoz květin. Plantáže růží už nyní hlásí výrazné celkové snížení tržeb. Jedna z plantáží již začala propouštět své pracovníky.

Quinoa

Aktuálně je sklizeno okolo 60 % této plodiny a sklizeň dále pokračuje. Vzhledem ke karanténě čelí producenti v Bolívii a Peru problémům se zásobováním potravinami. Kromě toho čelí nedostatku hotovosti, protože kvůli omezení pohybu nemohou svou plodinu prodávat. Místní ceny jsou velmi nízké a producenti doufají, že se jim quinou podaří prodat prostřednictvím systému Fairtrade.

Čerstvé ovoce

Organizace drobných pěstitelů zabývajících se ovocem a ovocnými šťávami jsou postiženy omezením pohybu pracovníků kvůli karanténě. Poptávka po čerstvých potravinách zůstává stabilní, ačkoli nelze odhadnout, jak dlouho tato situace potrvá.

Aktuálně probíhá sklizeň normálně, pouze s drobným zpožděním, protože karanténa neumožňuje pohyb některých pracovníků. Sklizeň se zatím navzdory drobnému snížení dodávky ovoce nezastavila. Výnosy ze sklizně 2020/2021 mohou spadnout v porovnání s předchozí sezónou přibližně o 35 % kvůli klimatickým změnám.

Pěstitelé papáji v Brazílii čelí obtížím souvisejícím s tím, že není možné ovoce expedovat kvůli omezené letecké přepravě.

Ceny čerstvého ovoce a ovocných šťáv mají tendenci klesat kvůli tomu, že je nyní vyšší poptávka po běžném ovoci než po bio ovoci.

Víno

Přístavy fungují normálně, stejně tak dálnice a jiné služby pozemní přepravy a expedice probíhá včas. V Chile nedochází vzhledem k zásahům vlády k propouštění zaměstnanců. V Argentině je situace podobná: vláda prodloužila nucené volno na 60 dní.

Vinice trpí sníženou dostupností pracovní síly podílející se na sklizni (lidé nad 60 let a rizikové skupiny musí zůstat doma). V Argentině je sklizeň v pokročilé fázi a očekává se, že se podaří ji dokončit ještě před špičkou pandemie.

Kupující žádají o snížení cen. Organizace zvýšily hygienická opatření a používají osobní ochranné pomůcky a administrativní pracovníci pracují na dálku.

Situace migrantů v regionu

Populace migrantů je koronavirovou pandemií obzvláště ohrožena. Mnozí migranti z Latinské Ameriky a Karibiku jsou ve Spojených státech a stali se jednou z nejohroženějších skupin, protože ze strachu z deportace nevyhledávají lékařskou pomoc. Kromě toho jsou na cestě přes Mexiko stovky migrantů, kteří se snaží dostat do Spojených států a nachází se ve velmi nepříznivých podmínkách.

Haitští migranti pracující v Dominikánské republice nemohou zpět na Haiti, protože od 18. března jsou uzavřené hranice. Migranti pracující ve venkovských oblastech přežívají díky solidaritě lidí, protože vzhledem k tomu, že nemají doklady, nemohou se ucházet o pomoc, kterou vláda poskytuje nejchudším rodinám.

Fairtrade certifikované organizace v Dominikánské republice zavedly preventivní opatření pro dělníky z řad migrantům a poskytují jim i potravinové dary. V Síti organizací zastupující Fairtrade organizace v Latinské Americe CLAC vytváří informační materiály v kreolštině, které budou distribuovány na banánových a kakaových plantážích.

Nikaragujci v Kostarice jsou také touto situací ohrožení a v posledních několika týdnech se okolo 20 tisíc z nich vrátilo do Nikaragui.

Více informací na http://clac-comerciojusto.org/en/2020/04/update-on-the-effects-of-covid-19-in-latin-america-and-the-caribbean/

 

150 84 Covid-19: Aktuální informace o dopadech pandemie na pěstitele v Latinské Americe a Karibiku 2021-02-26