COVID-19: Afričtí pěstitelé se mohou brzy octnout na pokraji kolapsu a již nyní vykazují obrovské ztráty

Praha, 31. března 2020 – Afrika má to nejhorší, co s sebou pandemie COVID-19 přináší, ještě před sebou a situace se velmi rychle mění. Obchodní dodavatelské řetězce, které jsou silně závislé na evropských, severoamerických a asijských trzích, se mohou brzy octnout na pokraji kolapsu. Afričtí certifikovaní Fairtrade producenti květin, zeleniny a ovoce již nyní vykazují ohromné ztráty vzhledem k rušení objednávek a zastavení trhů.

  • Květinářství: dva hlavní subjekty v tomto odvětví, tedy Keňa a Etiopie, nyní zažívají ztráty představující 70–80% snížení tržeb a vzhledem k tomu, že úpadek v tržbách květin i výroční produkce se odhaduje na 70 % a úpadek Fairtrade tržeb o 92 %, může být potenciální dopad pandemie COVID-19 na hospodářství i pracovníky velmi vážný.
  • Kakao: všechny producentské organizace odložily schůzky a jiné aktivity a snaží se dosáhnout plánovaného objemu. Celosvětově může pandemie ovlivnit ceny kakaa a dodavatelské řetězce vzhledem k logistickým problémům a opožděnému exportu.
  • Káva: zde není produkce zatím výrazně ovlivněna. Je to dáno tím, že většina aktivit probíhá na úrovni farem – v Keni se například prostřihuje a v Etiopii skončilo období sklizně v prosinci 2019. Situace ale může mít vliv na Rwandu, protože tam je nyní vrcholek sezóny. Zatím se producenti nesetkali s rušením objednávek. Na druhou stranu ale ani nechodí nové objednávky vzhledem k uzavření prodejen a restaurací.
  • Banány: situace je různá, protože některé trhy hlásí vzhledem k omezení pohybu nárůst poptávky, ale například v Ghaně kvůli k přísným zdravotnickým opatřením nemohou fungovat na plnou kapacitu.
  • Čaj: situaci komplikuje zastavení čajové burzy v Keni a tedy přesycení trhu a pro továrny náročné zpracovávaní a skladovaní dodávek čaje od pěstitelů. V Ugandě, kde bylo vyhlášeno uzavření všech vstupních přístavů, je zasažena přeprava čaje z továren na aukce, což může mít za následek velké ztráty na kvalitě a tržbách.

„Pandemie COVID-19 je jednou z největších globálních výzev posledních let a nutí národy, trhy, korporace i jednotlivce přijímat bezprecedentní opatření. S postupným rozšiřováním epidemie COVID-19 se zvyšuje i její vliv na každodenní život. Po celém světě zpomalila šířící se nákaza obchodování. Šetření mezi producenty ukazuje, že některé vlivy epidemie se začínají v Africe negativně projevovat na některých produktových kategoriích, jako jsou třeba květiny. Ty jsou postiženy mnohem více než jiné kategorie,” vysvětluje Nyagoy Nyong’o, výkonná ředitelka Fairtrade Africa.

Kakao

Producenti kakaa nejsou momentálně situací významně ovlivněni, protože uskutečňují dodávky na základě smluv pro období 2019/2020, které začalo v říjnu a skončí v červnu. Pokud ale tato situace bude pokračovat, může mít dopad na smlouvy pro příští období nebo na objem tržeb. Finanční dopad na firmy by také mohl v příštím období ovlivnit jejich poptávku vzhledem ke skutečnosti, že vlády v Ghaně a Pobřeží slonoviny zavedly od října tohoto roku dorovnávání ceny do výše důstojného příjmu. Nákup kakaa, obzvláště toho z Fairtrade bobů, tak bude nákladnější.

Všechny producentské organizace odložily schůzky a jiné aktivity a snaží se dosáhnout plánovaného objemu. Celosvětově může pandemie ovlivnit ceny kakaa a dodavatelské řetězce vzhledem k logistickým problémům a opožděnému exportu, což ovšem nemohou producenti nijak ovlivnit.

Banány

U banánů je situace různá, protože některé trhy hlásí vzhledem k omezení pohybu nárůst poptávky. Ovšem například v Ghaně kvůli k přísným zdravotnickým opatřením musí být na farmách jen minimální množství pracovníků, takže nemohou fungovat na plnou kapacitu. Některé organizace dodávající pracovní sílu také podnikly nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků a na jejich pracovištích je jednotka pro mimořádné situace.

Káva

U kávy není produkce výrazně ovlivněna. Je to dáno tím, že většina aktivit probíhá na úrovni farem – v Keni se například prostřihuje a v Etiopii skončilo období sklizně v prosinci 2019. Situace ale může mít vliv na Rwandu, protože tam je nyní vrcholek sezóny. Vše může ještě zhoršit nařízení vlády zakazující cestování mezi jednotlivými městy a okresy v zemi. Zatím se producenti nesetkali s rušením objednávek. Na druhou stranu ale ani nechodí nové objednávky vzhledem k uzavření prodejen a restaurací. V Keni byla aukce kávy minulý týden optimální, ale kvůli omezením v přístavech dochází k problémům s přepravou. Je ovšem pravděpodobné, že Nairobská kávová burza bude následovat kroky Východoafrické asociace pro obchod s čajem, jejíž představitelé nyní jednají s obchodníky o budoucím postupu.

Čaj

U čaje pokračují obvykle výrobní operace. Díky nedávným silným dešťům vyrazilo velké množství lístků a od minulého týdne nebyly hlášeny žádné přímé dopady pandemie COVID-19 na čaj. Situace ovšem eskalovala 24. března po oznámení Východoafrické asociace pro obchod s čajem o uzavření druhé největší čajové aukce na světě. To vedlo k odložení sekundárních a primárních aukcí naplánovaných na 23., respektive 24. března. Podle dostupných zpráv pocítí dopad tohoto opatření farmáři, protože to způsobí přesycení trhu a pro továrny bude náročné zpracovávat a skladovat dodávky čaje od pěstitelů. Vše bude mít také vliv na příjmy farmářů (přidružených ke Keňské agentuře pro rozvoj čaje), kteří za běžné situace dostávají měsíční platby a na konci finančního roku i bonus. V Ugandě, kde bylo vyhlášeno uzavření všech vstupních přístavů, je zasažena přeprava čaje z továren na aukce, což může mít za následek velké ztráty na kvalitě a tržbách. Továrny tak budou muset čaj skladovat déle než obvykle a vystavit se rizikům ohrožení bezpečnosti potravin a jejich kvality.

Víno

Producenti vína už začali dopady infekce COVID-19 pociťovat. Vzhledem k pandemickému stavu nesmí být na jednom místě zároveň více než 100 lidí. Mnozí producenti stále ještě sklízí hrozny. Velké množství farem včetně Bosman Adama musely uzavřít místa pro nabídku (restaurace a ochutnávky), kvůli situaci, kdy pracovníci a management přišli do styku s nakaženým a jedna osoba byla poté při testu na koronavirus pozitivní. Většina tak zůstává zrušená a producenti nyní pracují na akčním plánu pro cyklus prostřihávání rostlin.

Květiny

Afričtí certifikovaní Fairtrade producenti květin, rostlin, zeleniny a ovoce nadále vykazují ohromné ztráty vzhledem k rušení objednávek. Pěstitelé, kteří prodávají prostřednictvím aukcí v Nizozemsku, musí ničit celé zásilky květin, což za uplynulý měsíc představuje ztrátu 1,8 až 2,2 miliard eur. Většina evropských zemí navíc vydala přísná opatření (národní nouzová opatření) vedoucí k uzavření květinářství, tržnic, muzeí a hřbitovů, někde dokonce zakázali svatby.

Aktuální zprávy ukazují, že trh s řezanými květinami a rostlinami se během uplynulého týdne v Evropě téměř zastavil. Největší světová aukce květin v Aalsmeer Show informovala dodávající pěstitele o novém pravidle, které vyžaduje, aby od nynějška dodávali pouze 30 % objemu z předchozího roku. Při denním objemu 60 milionů květin je to masivní snížení.

Supermarkety v Itálii, Francii a Španělsku nemohou květiny prodávat vzhledem k tomu, že se soustředí na nezbytné základní zboží, potraviny a logistiku. Ve Švýcarsku vláda rozhodla, že se nyní smí prodávat pouze „základní“ zboží a supermarkety mají zákaz prodeje řezaných květin a rostlin v květináčích. Max Havelaar Switzerland se snaží přesvědčit tamní vládu o přehodnocení jejího rozhodnutí, ovšem šance jsou zde minimální.

Dva hlavní subjekty v květinářském odvětví, tedy Keňa a Etiopie, nyní zažívají ztráty představující 70–80% snížení tržeb, ztráty související s likvidací neprodaných květin, s náklady na bankovní půjčky a s pracovní silou najímanou na prořezávání rostlin. Další náklady mohou vzniknout v souvislosti nedodanými hnojivy a chemikáliemi objednanými většinou z Číny, protože čínské lodě nesmí kvůli pandemii COVID-19 kotvit v afrických přístavech.

Mnoho farmářů posílá své pracovníky na povinné neplacené volno nebo odstávku. Více než 66 000 lidí čelí bezprostřednímu propuštění, pokud se bude situace dále zhoršovat.

Producenti udržují výrobu na minimu a někteří z nich výrobu zcela pozastavili a pouze udržují zavlažování a doufají v lepší časy. U některých běží jen minimální výroba zaměřená na kritické dodávky.

S blížícími se velikonočními svátky a Dnem matek bude následujících 10 týdnů pro producenty zásadním obdobím. Pokud by měla současná situace nadále pokračovat, utrpí producenti zásadní ztráty. Na nizozemském tržišti Royal Flora Holland se například týdně zobchodují květiny v hodnotě 100–120 milionů eur, na vrcholku sezóny i v hodnotě 140 milionů eur. Celkový obrat pěstitelů by se za normálních okolností v následujících týdnech pohyboval okolo 1 miliardy eur. Při aktuální situaci pěstitelé riskují zásadní ztráty.

Fairtrade Africa tuto situaci nadále pečlivě monitoruje. Pracovníci organizace zůstávají v úzkém kontaktu s příslušnými úřady, aby měli k dispozici nejnovější pokyny, a zároveň se snaží přijmout všechna dostupná opatření na zajištění bezpečnosti a zdraví.

150 70 COVID-19: Afričtí pěstitelé se mohou brzy octnout na pokraji kolapsu a již nyní vykazují obrovské ztráty 2021-02-26