Co přinesl summit COP26? Výmluvy a zklamání.

V Glasgow se v listopadu konal ostře sledovaný „klimatický“ summit COP26. Klimatické změny – a to, jak jim předcházet a jak před jejich dopady bránit zejména ty nejzranitelnější obyvatele naší planety – patří také mezi velká témata Fairtrade International. Jak tedy Fairtrade hodnotí výsledky konference OSN o změně klimatu?

Mary Kinyua, vedoucí delegace Fairtrade na summitu a keňská pěstitelka květin, v reakci na závěrečné komuniké summitu COP26 uvedla: 

„Výsledek tohoto summitu COP je v mnoha ohledech jen snůškou výmluv a závěrečné komuniké je frustrujícím výsledkem této konference, která nás naplňovala nadějí, že začneme s uzdravováním naší planety.

My sami jsme farmáři a zastupujeme 1,8 milionů fairtradových farmářů a ostatních zemědělských pracovníků po celém světě, kteří musí žít v devastující realitě klimatické změny. Přijeli jsme do Glasgow v dobré víře a v naději, že světoví lídři nám budou naslouchat a dodrží své sliby. Náš vzkaz, že je třeba, aby se teplota planety nezvýšila o více než 1,5 °C a aby náklady na řešení klimatických změn nemuseli nespravedlivě nést ti, kdo mají na těchto změnách ten nejmenší podíl, byl zcela jasný.

Je těžké pochopit, proč předpověď uvádějící zvýšení teploty o 2,4 °C nepřiměla vlády, aby se držely svých slibů z Paříže. Je těžké pochopit, proč ještě nepotvrdily svůj slib poskytnout na řešení problémů 100 miliard dolarů ročně. Jsme zklamaní, že nebyl přijat žádný závazek zaplatit za nevyhnutelné ztráty a škody, kterým čelí naše komunity.

K určitým pozitivním krokům samozřejmě došlo. Rychlost, jakým se naše klima mění, by měla vlády přimět, aby příští rok v Káhiře posílily své závazky a nečekaly dalších pět let. Sliby ohledně odlesňování jsou pro miliony lidí, jako jsem já, naprosto zásadní. Zemědělství je naším živobytím a oznámení o vzniku fondu „Just Rural Transition Fund“ je povzbuzujícím krokem. Klíčové bude zajistit, aby byly tyto prostředky poskytovány podle daných slibů a aby se skutečně dostaly až k farmářům a našim komunitám v nízkopříjmových zemích, a to co nejrychleji. 

Fairtradoví farmáři a občané z globálního hnutí Fairtrade nenechají věc zapadnout. Už nyní se naše komunity musí vypořádávat s důsledky klimatických změn za pomoci našich znalostí a lásky k půdě, kterou máme jako farmáři k dispozici. A víme, že existují individuální i firemní spotřebitelé fairtradových produktů a další podporovatelé této myšlenky, kteří budou stát při nás a pomáhat nám každý den dělat to, co je v našich silách, a vyzývat k podniknutí kroků tak dlouho, dokud nebudou splněny všechny sliby. My už na změně pracujeme. Je čas, aby se k nám přidali i světoví lídři.“

Mary Kinyua je pěstitelka Fairtrade květin z Keni. Je předsedkyní představenstva organizace Fairtrade International pro summit COP26 a reprezentovala Fairtrade International v radě UK CSO & Youth Advisory Council svolané britským poslancem Alokem Sharmou v rámci příprav na COP26.

150 100 Co přinesl summit COP26? Výmluvy a zklamání. 2021-12-03