Ceny kakaa v Pobřeží slonoviny klesají, Fairtrade vyzývá EU k vydání nařízení, které by uznalo právo na důstojný příjem pro odvětví kakaa

Organizace Fairtrade vyzvala Evropskou komisi, aby se v chystaném nařízení o náležité kontrole lidských práv pro sektor kakaa a čokolády v EU zavázala k uznání důstojného příjmu. Výzva přichází v době, kdy vláda Pobřeží slonoviny oznámila, že se na následujících šest měsíců sníží cena kakaa vykupovaného od pěstitelů o 25 %. Co se týče kakaových družstev s certifikací Fairtrade, budou jim za prodané zboží v tomto období vypláceny minimální fairtradové ceny, protože vládou stanovená cena klesla pod jejich úroveň.

Pokles cen přišel poté, co vlády Pobřeží slonoviny a Ghany, které produkují dvě třetiny světové produkce kakaa, zavedly s platností od 1. října 2020 vyrovnání důstojného příjmu (LID) ve výši 400 USD za tunu kakaa. Cílem LID je učinit krok směrem k důstojnému příjmu pro pěstitele kakaa a uznat, že nízké globální ceny kakaa způsobují chudobu farmářů.

Nahromaděné zásoby neprodaného kakaa z období od října 2020 od března 2021 se přisuzují snížené poptávce způsobené pandemií covidu-19, přičemž některé zprávy uvádí, že někteří nákupčí reagovali na LID poptáváním levnějšího kakaa z jiných zdrojů.

Podle Fairtrade International by závazek k důstojnému příjmu ze strany evropských zemí doplnil snahy vlády Pobřeží slonoviny stabilizovat ceny kakaa vyplácené farmářům.

„Není jasné, do jaké míry je pokles cen způsoben pandemií a do jaké míry snahou nákupčích vyhnout se LID. Je ale jasné, že zde tratí farmáři. Zatímco někteří nákupčí LID výslovně podpořili, není jasné, zda tak učinili všichni. LID představuje mocnou intervenci ze strany vlády Pobřeží slonoviny, která se snaží stabilizovat a zlepšit příjmy farmářů a kterou my podporujeme od samého začátku. Je nezbytné, aby pro všechny platily stejné podmínky, a legislativa o náležité kontrole lidských práv, kterou právě připravuje Evropská Unie a členské státy, k tomu poskytuje příležitost. Pokud nebude možné uznat důstojný příjem za jedno z lidských práv, jak je možné udržitelným způsobem dodržovat další lidská práva rodin pěstitelů kakaa?“ říká Jon Walker, hlavní poradce pro kakao v organizaci Fairtrade International.

Minimální cena Fairtrade nyní funguje jako záchranná síť

Minimální cena Fairtrade ve výši 2400 USD za tunu je nyní o 13 % vyšší než vládní cena plus LID, takže producentské organizace prodávající za podmínek Fairtrade dostanou o více než 318 USD za tunu navíc. Kromě toho ještě dostávají fairtradový příplatek ve výši 240 USD za tunu, který mohou investovat do svého podnikání a rozvoje komunit. Organizace Fairtrade kromě toho stanovila dobrovolné vyšší referenční ceny pro důstojný příjem za kakao na Pobřeží slonoviny a v Ghaně, protože s obchodními společnostmi pracuje na zlepšení životů a zvýšení udržitelnosti v rámci jejich dodavatelských řetězců. „Cena, kterou farmáři za kakao dostávají, není jediným prvkem nutným k tomu, aby jejich rodiny dosáhly na důstojný příjem. Je ovšem jedním ze základních prvků. Ať už Evropská komise bude řešit důstojný příjem přímo uznáním ceny, nebo nepřímo začleněním důstojného příjmu do náležité kontroly lidských práv, je nutné tuto otázku řešit,“ říká Walker.

150 100 Ceny kakaa v Pobřeží slonoviny klesají, Fairtrade vyzývá EU k vydání nařízení, které by uznalo právo na důstojný příjem pro odvětví kakaa 2021-04-30