Bez spravedlnosti v obchodování nebude ani klimatická spravedlnost

Před pěti lety byla podepsána Pařížská dohoda o omezení emisí skleníkových plynů. Fairtrade Česko a Slovensko spolu s dalšími organizacemi hnutí fair trade vyzývá při této příležitosti státy Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, aby plnily své závazky vyplývající z Pařížské dohody a stanovily jako prioritu spravedlivé obchodní praktiky v globálních dodavatelských řetězcích, protože ty jsou nezbytné pro nastolení klimatické spravedlnosti.

Klimatická krize je nespravedlivá – nejvíce totiž její dopady pociťují pěstitelé tzv. globálního Jihu. Pro nastolení udržitelné rovnováhy, hlavně té ovlivňující klima planety, je nezbytné nejprve vyřešit chudobu a nerovnost vyskytující se v rámci dodavatelských řetězců. Proto jsme se my ve Fairtrade Česko a Slovensko připojili k výzvě organizací podporujících fair trade určené signatářům Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Žádáme je, aby prosazovali a obhajovali férové, poctivé a výdělečné ceny pro pěstitele, aby pěstitelé mohli díky odměně za svou práci žít důstojně a investovat do ekologických způsobů zemědělské produkce.

Je podle nás nutné, aby národní vlády, firmy i občané v roli spotřebitelů spolupracovali na plnění cílů udržitelného rozvoje a usilovali o udržitelnou výrobu a spotřebu, protože ty jsou pro splnění cílů Pařížské dohody klíčové. Po odeznění pandemie covidu-19 není možné vrátit se k „předcovidovému normálu“. Je naprosto nezbytné, aby snahy o zotavení zajistily vytvoření nové inkluzivní ekonomiky. Musí jít o ekonomiku, jejíž klimatická a obchodní politika stimuluje spravedlivé produkty přátelské k životnímu prostředí. Abychom této nové ekonomiky dosáhli, musí být podle našeho názoru dosažení na zdroje veřejných pobídkových balíčků v rámci pomoci při zotavení z krize covidu-19 podmíněno tím, že firmy budou dodržovat sociální a environmentální normy.

Celý text prohlášení.

150 52 Bez spravedlnosti v obchodování nebude ani klimatická spravedlnost 2021-02-26