6 důvodů proč kupovat fairtradové květiny

Věděli jste, že když si během chladných měsíců koupíte růže, jsou většinou vypěstované v Africe?

I před letošním Mezinárodním dnem žen k nám budou letecky přepraveny tisíce růží. Otázkou je, zda bychom z toho měli mít špatný pocit. Vysvětlíme vám, jak to je ve skutečnosti, a vyvrátíme běžné mýty, abychom vám ukázali, že v případě nákupu fairtradových květin nemusíte mít vůbec žádné výčitky.

1. FAIRTRADE KVĚTINY MAJÍ NÍZKOU UHLÍKOVOU STOPU.

Velmi často se nás lidé ptají, jestli je nutné přepravovat květiny letecky z východní Afriky, když je můžeme vypěstovat v Evropě. Abychom zjistili odpověď, zadali jsme si vypracování studie porovnávající environmentální dopad růží z Keni a z Nizozemska. Ta zjistila, že emise skleníkových plynů fairtradovových růží z Keni jsou 5,5krát nižší a jejich pěstování 6,5krát méně náročné na energii, a to i tehdy, pokud vezmeme v potaz leteckou přepravu do Evropy. Klima v Africe je pro pěstování květin naprosto ideální, kdežto v Evropě za sebou vytvoření takového prostředí (vytápění skleníků) zanechává silnou uhlíkovou stopu.

2. KVĚTINOVÉ FAIRTRADE FARMY SNIŽUJÍ SPOTŘEBU VODY.

Uhlíková stopa není jedinou environmentální otázkou spojovanou s květinovými fairtradovými farmami. Některé farmy používají k zavlažování zachycenou dešťovou vodu, jiné využívají mokřady a za pomoci série pečlivě navržených nádrží v nich čistí vodu odtékající ze skleníků. Tím nejen dochází k čištění vody a zabraňuje se jejímu znečišťování, ale navíc zde dochází k cyklickému procesu, kdy je voda opakovaně používána k zalévání rostlin.

3. KVĚTINOVÉ FAIRTRADOVÉ FARMY CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Keňský region Naivasha je oblíbeným místem pro budování květinových farem, protože je zde úrodná půda a v blízkosti je Viktoriino jezero, které funguje jako zdroj vody. Firmy pěstující fairtradové květiny jsou si dobře vědomy toho, že aby fungovaly udržitelně, musí se starat o životní prostředí.

Mnohé květinové fairtradové farmy testují přírodní a environmentálně neškodná řešení pro zvyšování produktivity (od kravské mrvy po kompostování) a boje se škůdci. Všichni fairtradoví pěsitelé v Keni navíc podnikají kroky na ochranu přírody. Mezi ně můžeme zařadit například vysazení 11 000 stromů nebo dokonce založení chráněné přírodní rezervace.

4. FAIRTRADE JE PRŮKOPNÍKEM V POSILOVÁNÍ POZICE ŽEN.

Posilování pozice žen má důležitou roli v rámci systému Fairtrade. V této oblasti už sice došlo k velkému posunu, stále v ní je ale mnoho výzev a přechodná povaha pracovních pozic v květinovém odvětví s sebou nese obtížně zvladatelná rizika. Jedním z důkazů, že dochází k řešení této problematiky, je skutečnost, že ženy nyní zůstávají na fairtradových farmách zaměstnané déle.

Zhruba 50 % všech pracovníků na květinových farmách jsou ženy. To je více než v jiných odvětvích. Fairtrade Afrika organizuje na fairtradových farmách kurzy zvyšující povědomí o právech žen a podobách obtěžování a ukazuje možné způsoby rovnosti pohlaví.

Fairtradové standardy po pěstitelích vyžadují sestavení genderových komisí, které usilovně pracují na propagaci rovnosti a ochraně pracovnic před diskriminací. Standardy také vyzývají k rovnému zastoupení ve všech komisích farmy. Genderové komise významně pomáhají měnit přístup, varují před nepřípustným chováním a před stereotypy a navíc mají i pozitivní vliv na širší komunitu. To vše je klíčem k dosažení udržitelné a dlouhodobé změny.

Jak říká žena z květinové farmy Bigot z Keni: „Když jsme se stali členy Fairtrade, prošli jsme školeními a získali informace. Dříve tu bylo mnohem více sexuálního obtěžování a diskriminace, ale teď máme díky Fairtrade své postavení a můžeme odvádět svou práci. Genderová komise se stala orgánem, na který se lidé mohou obrátit.“

5. PRACOVNÍCI NA FAIRTRADOVÝCH KVĚTINOVÝCH FARMÁCH JSOU JEDNI Z PRVNÍCH, KTEŘÍ ZAČÍNAJÍ DOSAHOVAT DŮSTOJNÉHO PŘÍJMU.

Nízké příjmy. Největší bitva, ve které v rámci globálních dodavatelských řetězců bojujeme. Překonání této překážky je klíčovým bodem poslání Fairtrade. Jde ovšem o komplexní záležitost, kterou nelze jednoduše vyřešit tím, že pěstitelské organizace požádáme, aby vypláceli vyšší platy. Známá a vlivná firma Finlay’s Flowers totiž například oznámila svůj plán ukončit činnost, protože zvyšování platů se stalo neudržitelné a nebylo možné zachovat chod firmy.

Proto ve Fairtrade spolupracujeme se širokou škálou zainteresovaných stran včetně firem, farmářů a pracovníků, s nimiž se snažíme vytvořit pro toto odvětví plány na zvyšování platů. V rámci našeho systému jsme nedávno přehodnotili standardy pro květinové odvětví a v roce 2018 jsme představili minimální mzdu.

V Etiopii, kde žádný zákon minimální mzdu nestanovuje, došlo k významnému navýšení mezd zaměstnanců. Ačkoli je nutné mzdy ještě dále zvyšovat, pěstitelé zatím využívají fairtradového příplatku, který jim umožňuje snižovat životní náklady, protože pomáhá hradit školné pro děti, zdravotní péči a dotované obchody s potravinami. Někteří fairtradové pěstitelské organizace nabízí dopravu do zaměstnání nebo ubytování přímo ve svém areálu.

Příplatek se také používá na zavádění vyšších a lépe placených pozic, které nabízí zaměstnancům příležitost absolvovat vzdělávací kurzy a školení. Klíčovým principem zde ale je to, že o způsobu využití fairtradového příplatku rozhodují volené komise, takže jsou tyto finanční prostředky v rukou zaměstnanců.

6. FAIRTRADOVÉ KVĚTINY ZA TO STOJÍ.

Systém Fairtrade usiluje o zlepšování platů lidí vyrábějících zboží, které si kupujeme, čímž pomáháme zlepšovat jejich pracovní podmínky, přispíváme jim na základní bezpečnostní vybavení a strategie na ochranu pracovníků před vykořisťováním nebo sexuálním obtěžováním.

Určitě budete souhlasit, že tohle všechno je velmi důležité. Musíme ale přijmout zodpovědnost za spravedlivé rozdělování nákladů napříč celým hodnotovým řetězcem, protože není možné, aby je nesli na svých bedrech samotní pěstitelé Zeptejte se tedy sami sebe: jste ochotní zaplatit více za fairtradové květiny, pokud vaše peníze doputují zpět k pracovníkům květinových farem?

Z nákupu fairtradových květin bychom měli mít dobrý pocit, protože díky němu bude mít více dětí přístup ke vzdělání a pracovníci farem budou lépe chráněni.

Fairtradové květiny jsou hnací silou ryzí udržitelné a pozitivní změny.

(zdroj)

150 70 6 důvodů proč kupovat fairtradové květiny 2021-03-11