Vyšší platy a lepší prosazování zaměstnaneckých práv

Čerstvá studie potvrzuje přínosy systému Fairtrade pro pěstitele a pěstitelky květin. Květiny jsou jedním z nejrozšířenějších valentýnských dárků. Mnohem větší význam než pro ty, kdo je dostávají, ale mají pro lidi, kteří je pěstují. „Ženám ve východní Africe, tedy v regionu, který patří k pěstitelským velmocím, mohou řezané květy úplně změnit život. Nová studie potvrzuje, že valentýnské fairtradové růže přináší vyšší platy a lepší prosazování zaměstnaneckých práv pro jejich pěstitele a pěstitelky,” říká Lubomír Kadaně, ředitel neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

Studie „Dopad hnutí Fairtrade na pracovníky v květinářském odvětví ve východní Africe a na přístup květinových farem na trh“ potvrzuje, že lidé zaměstnaní na východoafrických květinových farmách, které jsou zapojeni do systému Fairtrade, pobírají ve srovnání s pracovníky působícími mimo Fairtrade vyšší platy, mají lepší pracovní podmínky a více se angažují v oblasti práv pracovníků a rovnosti pohlaví.

Studii realizovala společnost Social Policy and Development Consulting Limited, která zkoumala 11 květinových farem z Keni, Ugandy a Etiopie, přičemž devět z těchto organizací spadalo pod systém Fairtrade a dvě fungovaly mimo Fairtrade. Vychází z informací shromážděných od více než 650 pracovníků prostřednictvím dotazování a skupinové diskuse.

Na farmách s certifikací Fairtrade, kde zjišťování probíhalo, uvedlo 69 % pracovníků, že mají ve srovnání  s pracovníky z farem bez certifikace vyšší platy. Ze studie vyplývá, že na farmách Fairtrade bylo více než dvakrát vyšší procento pracovníků, kteří spadají do relativně vyšší platové třídy, než na farmách mimo systém.

Devět z deseti pracovníků na květinových farmách s certifikací Fairtrade navíc uvedlo, že členové jejich domácnosti mají prospěch z fairtradového příplatku, jehož výnosy se využívají například na vzdělávací stipendia, na vylepšení domácnosti a na komunitní projekty, jako je budování zdrojů vody a školní či zdravotní infrastruktury.

Výsledky studie také ukazují, že fairtradoví pracovníci si více věří při prosazování svých práv v práci, osobním rozvoji mimo firmu a angažovanosti v komunitách. Toto povědomí zasahuje i do genderové rovnosti, protože školení organizované Fairtrade Africa u pracovníků prokazatelně rozšířila chápání genderových záležitostí. Ženy tvoří více než polovinu ze 71 000 pracovníků na květinových farmách s certifikací Fairtrade a zastávají na těchto farmách více než 50 % vedoucích a manažerských pozic.

„Zpráva je pro nás skvělým povzbuzením a také smysluplným pohledem na situaci, který nám umožní pokračovat v růstu, zlepšovat se a pomáhat pracovníkům po celém světě,“ říká Melanie Dürrová, globální produktová manažerka Fairtrade International pro květiny a rostliny. „A přestože nás zjištění studie těší, víme, že je toho ještě potřeba spousta zlepšit a že musíme pokračovat v naší práci, abychom tlačili na navýšení platů na důstojnou výši. Těšíme se, jak budeme na těchto zjištěních stavět svou další práci a pokračovat ve své misi, kterou je budování férovějšího a udržitelnějšího světa pro všechny.“  

Květiny jsou jedním z klíčových produktů Fairtrade a jsou mezi spotřebiteli oblíbené obzvláště v období každoročních svátků, jako je den svatého Valentýna nebo Mezinárodní den žen. Jen v roce 2021 vypěstovalo téměř 70 000 pracovníků na certifikovaných východoafrických farmách okolo 5,1 miliardy stonků fairtradových květin, což představuje více než 97 % celkové produkce fairtradových květin. Za stejné období vygeneroval prodej fairtradových květin po celém světě více než 8,5 milionů eur na takzvaném fairtradovém příplatku.     

Fairtradové květiny řečí fakt a čísel

První fairtradová květina byla prodána v roce 2001 ve Švýcarsku.

97 % všech fairtradových květin pochází z východní Afriky. Dalšími pěstitelskými zeměmi jsou Ekvádor, El Salvador, Kostarika a Srí Lanka.

Na světě existuje aktuálně 76 certifikovaných fairtradových farem, na kterých pracuje přes 71 tisíc lidí.

Tyto farmy v roce 2021 získaly na fairtradovém příplatku celkem 8,5 milionů eur. Peníze byly využity na vzdělávání, bydlení, mikropůjčky, opravy škol, budování zdravotnických zařízení, dopravní infrastruktury apod.

Fairtradový příplatek, který dovozce zaplatí navíc, činí deset procent z vývozní ceny a je určen přímo zaměstnancům. O využití těchto peněz rozhoduje jimi volený výbor.

V roce 2021 se prodalo ve světě téměř 5,3 miliardy fairtradových květin (hlavně v Německu, Velké Británii a ve Švýcarsku). Jde o významný meziroční nárůst o 21 %. K dispozici jsou především řezané růže, ale v evropské nabídce jsou také lilie, karafiáty nebo další květiny.

ČR

V roce 2021 se v Česku prodalo celkem 3 182 000 kusů řezaných fairtradových květin. Fairtradový příplatek, který díky těmto prodejům získali pěstitelé květin, činil 677 000 Kč.

150 66 Vyšší platy a lepší prosazování zaměstnaneckých práv 2023-02-13