TOP 5 globálního vzdělávání

Svět se mění, připravujme se na něj

Ve Fairtrade Česko a Slovensko chceme podpořit úsilí porozumět vztahům ve světě a připravovat se na život v 21. století. Oslovili jsme proto odbornice z organizací ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi a vzdělávacího programu Varianty organizace Člověka v tísni, kteří se globálnímu vzdělávání dlouhodobě věnují. Společně jsme vytvořili tento přehled: TOP 5 globálního vzdělávání, celkem 25 možností zapojení. Všechny tipy jsou aktuální a postavené na osobních zkušenostech odborníků na globální vzdělávání.

Jedná se například o kurzy kritického myšlení, vzdělávací akce ke klimatickým změnám, metodické příručky k občanskému vzdělávání, webové stránky zachycující sociální nerovnosti ve světě nebo konferenci o globálním vzdělávání.

👈🏻 Přehled TOP 5 globálního vzdělávání ke stažení

Globální vzdělávání přispívá k pochopení našeho vztahu k ostatním lidem a místům ve světě. Směřuje nás k přijetí zodpovědnosti a nalézání způsobů, jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Chyběl nám doposud ale jednoduchý a dostupný přehled nabídky pro všechny pedagogy, kteří se chtějí ve výuce věnovat globálním tématům a využívat u toho principy a hodnoty globálního vzdělávání. Proto jsme v roce 2020 vytvořili tuto první verzi přehledu globálního vzdělávání. Pedagogové tak dostanou kompaktní přehled a nemusí se probírat nepřehlednou a často neaktuální nabídkou na www.globalnivzdelavani.cz nebo spoléhat na nabídku pouze jedné organizace. Každá organizace k tipům připojila svou kontaktní osobu, kterou můžete pro probrání vlastního záměru, cíle a cesty podpory globálního vzdělávání zkontaktovat:

  • Eliška Masná z organizace ADRA,
  • Lenka Pánková z organizace ARPOK,
  • Šárka Zápotocká z Charity ČR,
  • Eva Malířová z NaZemi,
  • Veronika Endrštová z Variant společnosti Člověk v tísni.

Svou osobní motivaci připojit se do vytvoření tohoto přehledu popsala i metodička a lektorka Lenka Pánková ze vzdělávací organizace ARPOK: „Globální témata souvisí s našimi životy tady a teď, proto by měla být běžnou součástí výuky na školách, ale i vzdělávacích aktivit mimo školu. Pro nás je důležité, aby učitelé a vzdělavatelé věděli, kam sáhnout pro pomoc v podobě různých zdrojů, a aby se žáci nebáli být akční.”

Kontakt 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je standa-kominek-300x267.jpg.

Stanislav Komínek
Fairtrade Česko a Slovensko
stanislav.kominek@fairtrade.cz