Zjišťovali jsme, jak funguje Fairtrade v Kostarice

V prosinci se náš tým z Fairtrade Česko a Slovensko vydal do Kostariky, abychom na vlastní oči viděli dopady a přínosy systému Fairtrade, napřímo mluvili s pěstiteli, farmáři, zaměstnanci a zástupci družstev, dozvěděli se co nejvíce o tom, jak Fairtrade vnímají a co jim reálně přináší.

Koncem roku v Kostarice probíhá sklizeň kávy, ananasů i banánů. To vše jsou plodiny, bez kterých si náš evropský život dnes jen stěží dokážeme představit. Relativně nízká cena a vysoká dostupnost těchto exotických plodin je však často vykoupena prací zaměstnanců v nuzných podmínkách a za nedůstojnou mzdu, nízkými výkupními cenami, často kontaminací a vyčerpáním půdy nebo znehodnocením vodních zdrojů. Víte, že třeba banány jsou po bavlně nejvíce chemicky ošetřovanou plodinou světa?

Alternativou ke konvenčnímu pěstování je systém Fairtrade. Ten se snaží zaměstnancům v zapojených družstvech i drobným pěstitelům poskytnout šanci na důstojnou odměnu za práci a umožnit pěstování plodin za spravedlivých a udržitelných podmínek. 

„Fairtrade mi pomáhá hlavně s odbytem. Často toho na trhu nedokážeme prodat dost a za dobrou cenu… je fakt těžké se uživit, takže jsme rádi, že máme odbyt a že nám rozumně platí,“  

  Andrea Molina, pěstitelka baby banánů.

Během naší cesty jsme navštívili pěstitele, jejichž banánová pole leží hned vedle deštného pralesa. Přímo pod banánovníky jsme viděli nory pásovců nebo zavodňovací kanály plné života. Navštívili jsme ananasová pole, mluvili s družstevníky, viděli jsme, jak se ananasy zpracovávají a nakládají do kontejnerů. Mluvili jsme s představiteli kávových družstev i s malými pěstiteli, kteří nám popsali, jak bojují s chorobami a škůdci a jaké odrůdy kávy jsou právě v kurzu.

„…důležitou činností, které se na našich farmách věnujeme, je ochrana bioindikátorů, jako je např. žába pralesnička drobná a mnohé další druhy obojživelníků, jejichž výskyt je ukazatelem zdraví celého ekosystému,”

César Barrantes Jara z družstva Coopepiňa

Každý den jsme se přesvědčovali, že síla Fairtrade neleží pouze v nastavených pravidlech a jejich dodržování. Spočívá v přesvědčení samotných pěstitelů a představitelů družstev, že jde o správný, spravedlivý přístup. Viděli jsme spoustu příkladů toho, co vše je Fairtrade. Od vysazování stromů přes šípové žabky, které slouží pěstitelům jako bioindikátory kvality prostředí, až po lesní školky, autobusové zastávky nebo školky pro děti sběračů kávy z okolních zemí. To je jen krátký výčet aktivit, které byly financovány z fairtradového příplatku.

„Fairtrade je pro nás velmi důležitý, vnímáme ho jako hnutí založené na určité filosofii pěstitelství, kde nejde jen o certifikaci, ale také o přesvědčení o tom, jak náležitě žít a pěstovat plodiny, které sdílí všichni pěstitelé sdružení v družstvu… Je kolem nás řada pěstitelů, jimž se snažíme vštípit stejné zásady, jaké vyznáváme u nás v Coopepiňa a ve Fairtrade. Oni se pak snaží nás napodobovat a co nejlépe zavádět naši filosofii fairtradového pěstování a družstevnictví do své praxe.” 

Adrian Rodríguez Varela, Coopepiňa

Mluvili jsme ale také se zástupci odborářů. Jejich vyprávění snad ani nemůže být ve větším kontrastu k prostředí malých farem, družstevníků a drobných pěstitelů. Odbory jsou organizace založené na ochranu práv zaměstnanců. A bohužel stále evidují porušování pracovních i sociálních práv zaměstnankyň a zaměstnanců na konvenčních plantážích. Až 16 hodinová pracovní doba, nedodržování minimální mzdy stanovené zákonem, diskriminace v případě snahy o členství v odborech, nedostatečná zdravotní péče, nedostatečné ochranné pomůcky, kontaminovaná voda, vyčerpaná půda….  Jak jsme slyšeli, za poslední čtyři roky se situace, i kvůli pandemii COVID 19, vůbec nezlepšila, ba naopak. 

„Obecná politika je totiž taková, že rozvoj odborů není žádoucí. Mnohdy je člověk, který vstoupí do odborů, izolován od ostatních, aby s nimi nemohl mluvit. Potlačování odborů má mnoho forem, takže nejednou pracovník pod vším tlakem, šikanou, vyhrožováním či zapsáním na černou listinu, aby ho už nikde jinde nezaměstnali, zkrátka na členství v odborech rezignuje, případně odejde z daného zaměstnání,”

Didier z odborové organizace SITRAP

 Snahy odborů o spravedlivé a udržitelné řešení můžeme podpořit třeba tím, že při nákupech v obchodech budeme vybírat zboží, které bylo vypěstováno za dodržování určitých etických, ekonomických a ekologických standardů. Jako jsou třeba výrobky a produkty s certifikací Fairtrade.

Tato cesta se uskutečnila s finanční podporou Evropské unie. Za obsah textu je výhradně odpovědná organizace Fairtrade Česko a Slovensko, z. s. a nemusí nutně odrážet stanoviska Evropské unie.

150 113 Zjišťovali jsme, jak funguje Fairtrade v Kostarice 2022-01-28