Měnící se svět a pěstitelé: rok 2022 v systému Fairtrade

V měnícím se světě se musí přizpůsobit pěstitelé, pracovníci, firmy, vlády i občané popisuje nová výroční zpráva Fairtrade International za rok 2022. Od nové evropské legislativy, jejímž cílem je lépe chránit lidská práva a životní prostředí, přes zemědělské postupy, které zvyšují odolnost vůči změnám klimatu, diverzifikaci nových produktů a pěstování na nových trzích až po lepší využívání technologií – Fairtrade stojí po boku více než dvou milionů pěstitelů, kteří se snaží proplout dnešními změnami a najít spravedlivější řešení.

V roce 2022 jsme zaznamenali významný pokrok v oblasti lidských práv, opatření v oblasti klimatu, udržitelného zemědělství. Tato zpráva zdůrazňuje mnoho úspěchů, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu a sami to nezvládneme. Rádi bychom ocenili a poděkovali našim obchodním a rozvojovým partnerům za jejich trvalou silnou podporu. Fairtrade je odpovědností nás všech,“ popisují Sandra Uwera Murasa, globální výkonná ředitelka, a Melissa Duncan, výkonná ředitelka Fairtrade International, ve výroční zprávě Fairtrade International za rok 2022.

Celá zpráva zde

Náš výběr zajímavostí:

  • Desetiletá studie zjistila, že navzdory globálním výzvám se Fairtrade daří rozvíjet. Například pěstitelé banánů v Peru zvýšili svůj podíl na ochraně životního prostředí, zlepšili kvalitu půdy, zavedli ekologické postupy a snížili množství odpadu. Přehled 151 studií ukázal, že Fairtrade přináší výraznou nebo částečnou změnu v 84 % oblastí, které usilujeme zlepšit. (str 4 odst. 6 )
  • V listopadu se v Šarm aš-Šajchu konala konference OSN o klimatu COP27 – a Fairtrade byl opět u toho, aby zdůraznil, že změna klimatu ohrožuje nejen pěstitele, ale i samotnou existenci potravin na naší planetě. Bylo inspirující vidět, jak pěstitel fairtradových kokosových ořechů Pablito Aquino, který přežil tři velké tajfuny na Filipínách, řekl na konferenci COP: My, pěstitelé, jsme odhodláni bojovat proti této klimatické krizi!“ (str. 4 odst. 7.)
  • FAIRTRADE je stále nejuznávanější a nejdůvěryhodnější známka udržitelnosti na světě. (str. 5)
  • Přibližně 80 % všech certifikovaných fairtradových pěstitelských organizací (více než 1 500) přijímá opatření na zvýšení odolnosti vůči klimatické změně, což představuje trojnásobný nárůst oproti roku 2021. (str. 10)
  • Více než 3 300 pěstitelů z devíti zemí obdrželo nouzovou finanční pomoc prostřednictvím Fondu pro klima, který spravuje CLAC, síť fairtradových pěstitelů v Latinské Americe.  (str. 10)
  • Více než 100 fairtradových organizací v 20 zemích napříč Latinskou Amerikou vysadilo přes 300 000 stromů.  (str. 10)
  • Posílili jsme náš závazek v oblasti lidských práv a životního prostředí due diligence (HREDD). Zahrnuli jsme požadavky HREDD do nového aktualizovaného fairtradového standardu pro kakao, který byl také doplněn o nové požadavky ohledně odlesňování a důstojného příjmu.  (str.11)

150 71 Měnící se svět a pěstitelé: rok 2022 v systému Fairtrade 2023-08-21