Fairtrade producenti ve veřejné promluvě žádají Nestlé, aby cukrovinka KitKat zůstala Fairtrade.

„Hlas nás, producentů Fairtrade, je slyšet a je brán v potaz. Jedná se s námi s respektem a s úctou, jaké si zasloužíme.“

Prohlášení Fairtrade Foundation z 23. června 2020

Uplynulé desetiletí získávala společnost Nestlé od Fairtrade producentů kakao a cukr na výrobu tyčinky KitKat určené pro Spojené království a Irsko. Nyní ale společnost těmto drobným pěstitelům, kteří patří mezi nejohroženější, oznámila, že nemá v plánu ve výkupu jejich surovin pokračovat.

Tímto krokem přijdou pěstitelská družstva zastupující okolo 27 000 drobných producentů z Pobřeží slonoviny, Fiji a Malawi, o 2 miliony liber (1,95 dolarů) na fairtradovém příplatku. Tento příjem je přitom pro některé z nejchudších pěstitelů na světě záchranným lanem.

Nestlé a Fairtrade se za uplynulých 10 let společně podařilo pozitivně změnit životy pěstitelů. Pro kakaová družstva byla záchranná síť v podobě minimální fairtradové ceny skutečným přínosem a díky příplatku mohly jejich komunity vybudovat školní třídy, výdejny léků nebo kantýny a zakládat programy, které pomáhají ženám zvýšit a diverzifikovat jejich příjmy.

Za aktuální nelehké situace poskytuje fairtradový příplatek pěstitelům hmatatelnou podporu. Protože se producenti mohou sami rozhodnout, jak příplatek použijí, dokázali během krize spojené s pandemií covidu-19 jednat velmi rychle a ochránit své zdraví, podpořit komunity a nahradit výpadek v příjmech. Pěstitelé i pěstitelská družstva tak mohli nakoupit ochranné prostředky, rozdat členům dezinfekci na ruce, provést osvětu a podpořit rodiny, v nichž se někdo onemocněním nakazil. Fairtradový příplatek je jedinečný v tom, že pěstitelům zaručuje naprostou kontrolu nad tím, do čeho budou ve své komunitě a na farmách investovat.

Rozhodnutí společnosti Nestlé znamená, že propříště si bude obstarávat cukr od evropských pěstitelů cukrové řepy, takže pěstitelé cukrové třtiny nejenže přijdou o fairtradový příplatek, ale mohli by ztratit i přístup na trh s cukrem. Kakao Nestlé možná bude nadále kupovat od stejných družstev, ale pouze v rámci vlastní iniciativy Nestlé Cocoa Plan, který nezaručuje fairtradový příplatek. Když se o rozhodnutí společnosti Nestlé pěstitelé na společném mítinku v květnu dozvěděli, vyjádřili své znepokojení a obavy. Jasně uvedli, že se obávají výpadku příjmů a ztráty svobody, kterou jim poskytoval příplatek. Pokud typický pěstitel kakaa v západní Africe žije pod hranicí extrémní chudoby a vydělává si v průměru 74 pencí denně – což je méně než polovina důstojného příjmu, ovšem jen o několik pencí víc, než stojí tyčinka KitKat – nemohou nikoho překvapit jejich úzkostné obavy ze ztráty příjmů způsobené rozhodnutím Nestlé.

Atse Ossey Fancis, předseda rady Fairtrade Network v Pobřeží slonoviny, v písemném prohlášení jménem pěstitelů kakaa z této země uvedl: „Zjištění, že drobní pěstitelé z Pobřeží slonoviny už nebudou moci prodávat své kakao za výhodných podmínek Fairtrade, v nás vyvolává hlubokou lítost a obavy. Své kakao tito pěstitelé hrdě dodávali výrobci tyčinek KitKat určených pro trh ve Spojeném království po celé jedno desetiletí. Společnost Nestlé je díky své značce KitKat jedním z hlavních nákupčích kakaa s certifikací Fairtrade a jsme jí vděčni za toto desetiletí partnerství, během něhož jsme přispěli k úspěchu společnosti Nestlé. Vztah neupravený podmínkami Fairtrade pro nás znamená propad a pokračující chudobu. 

Vyzýváme společnost Nestlé, aby nadále vyjednávala se zástupci našich producentů a s poskytovateli certifikace Fairtrade, abychom mohli najít společnou dohodu a změnit jejich rozhodnutí nevykupovat kakao za podmínek Fairtrade. Rádi bychom Nestlé požádali, aby společnost pokračovala ve svém neuvěřitelném úsilí, které už trvá více než 10 let, a neodstřihla nás od fairtradového příplatku v okamžiku, kdy ho vzhledem k aktuální situaci jako pěstitelé nejvíce potřebujeme.

Kromě probíhající pandemie zůstávají pěstitelé hluboce zasaženi dlouhodobou zakořeněnou chudobou, nedostatkem služeb, nízkými a nepředvídatelnými příjmy a klimatickými změnami. Fairtrade znamená přístup dětí ke vzdělání, ke zdravotní péči, elektřině, díky které se mohou děti učit, ale i vylepšení životních a pracovních podmínek pěstitelů v nejodlehlejších oblastech, kde se pěstuje kakao.

Fairtrade má nejvyšší fixní příplatek ze všech nezávislých certifikačních programů pro kakao. Příplatek v současnosti činí 240 dolarů za tunu a tato částka je vyplácena navíc k tržní ceně kakaa přímo producentským družstvům, což společně s minimální zaručenou cenou chrání pěstitele v případě kolapsu světových trhů. Fairtrade Foundation začala veřejně vést kampaň za důstojný příjem pro pěstitele kakaa v roce 2017 a jako první zveřejnila referenční cenu pro důstojný příjem. Nyní už spolupracujeme s obchodními společnostmi na pilotním programu důstojného příjmu pro pěstitele kakaa. Průzkum organizace Fairtrade International ukazuje, že celková finanční hodnota pro družstva a jejich pěstitele fairtradového kakaa v Pobřeží slonoviny se v roce 2019 zvýšila o 35 %.

Atse dále uvádí: „Fairtrade z 50 % vlastní sami pěstitelé, což jim dává pravomoc rozhodovat o našich organizacích, rodinách a komunitách a poskytuje příležitost hovořit jménem drobných producentů. Hlas nás, producentů Fairtrade, je slyšet a je brán v potaz. Jedná se s námi s respektem a s úctou, jaké si zasloužíme. Přerušení vztahu s Fairtrade umlčuje naše hlasy.

Michael Gidney, CEO nadace Fairtrade Foundation, uvádí: „Organizace Fairtrade je tu proto, aby zastupovala pěstitele a stála po jejich boku v boji za jejich práva. Nyní stojíme za pěstiteli, kteří si nesmírně váží přínosů desetileté spolupráce se společností Nestlé, a žádáme tuto společnost, aby toto své rozhodnutí zvážila. Nyní ještě více než kdy dříve musíme jednat jako globální komunita a podniknout kroky směrem k budování lepší budoucnosti. Velké množství firem v současnosti rozšiřuje své závazky vůči Fairtrade a z jedinečných přínosů této organizace tak může těžit ještě více pěstitelů, ale i spotřebitelů – ti si nyní ve Spojeném království mohou vybrat z více než 1000 různých druhů Fairtrade čokolády. Apelujeme na Nestlé: naslouchejte pěstitelům a nezhoršujte situaci v odvětví kakaa právě v tomto období globální krize. Zůstaňte součástí řešení a nechejte KitKat fairtradový.

 

Poznámka pro editory:

  • Fairtrade tržby i výkon zůstaly v roce 2019 silné a někde došlo navzdory turbulencím a nejistotě na trhu s potravinami i k významným nárůstům.
  • V průběhu roku 2019 zaznamenala kategorie fairtradového kakaa oproti předchozímu roku pozoruhodný růst 23 % co do objemu prodeje.


Proč je fairtradový příplatek pro pěstitele tak důležitý:

  • S Fairtrade se mohou producenti demokraticky rozhodnout, jak naloží s fairtradovým příplatkem, a mají v naší radě 50% zastoupení, což jim umožňuje spolurozhodovat při tvorbě standardů.
  • Jako součást systému Fairtrade se producentům dostává podpory přímo v terénu a jsou proškolování, aby dokázali budovat silné a odolné organizace schopné postarat se o své členy a komunity (např. prostřednictvím programu West Africa Cocoa).

150 100 Fairtrade producenti ve veřejné promluvě žádají Nestlé, aby cukrovinka KitKat zůstala Fairtrade. 2021-02-26