Dohledatelnost ve fairtradových dodavatelských řetězcích

Většina fairtradových výrobků, včetně veškeré fairtradové kávy, banánů a květin, je zcela dohledatelná. Znamená to, že fairtradové suroviny jsou důsledně oddělené od nefairtradových v průběhu celého procesu zpracování. U některých komodit je to však obtížné a pěstitele by to mohlo dokonce poškozovat.

Auditor společnosti FLOCERT mluví s manažerkou kontroly kvality v podniku s certifikací Fairtrade.
Fotografie © Manuel Pandalis

Zvýšení přínosů pro pěstitele

Sledování výrobků v každé fázi dodavatelského řetězce může být obtížné a nákladné. Ve Fairtrade existují čtyři typy výrobků, u kterých je zajištění plné dohledatelnosti velmi obtížné a může zemědělcům dokonce snížit prodej: jde o kakao, čaj, cukr a ovocné džusy. Tyto výrobky jsou běžně v průběhu zpracování míchány s výrobky od nefairtradových farmářů nebo procházejí složitým výrobním procesem v místních zpracovatelských závodech nebo na místě odeslání.

Systém Fairtrade a mnoho dalších certifikačních systémů proto používá program známý jako ‚hmotnostní poměr‘ (mass balance), aby farmářům a dalším pracovníkům poskytly maximum příležitostí k prodeji certifikovaných plodin. V tomto programu mohou společnosti během výrobního procesu kombinovat fairtradové a nefairtradové výrobky pod podmínkou, že lze vysledovat skutečný objem prodeje za Fairtrade podmínek a kontrolovat jej v rámci výrobního řetězce.

Tento postup zajišťuje, že množství surovin v konečných výrobcích s označením Fairtrade odpovídá množství, které farmáři za podmínek Fairtrade prodají. Vzhledem k chudobě mnohých drobných farmářů představuje tento postup realizovatelné řešení, díky kterému mohou tisíce farmářů těžit z konceptu Fairtrade.

Jak jsou označené výrobky s hmotnostním poměrem

Systém hmotnostního poměru je ve Fairtrade povolen pouze u kakaa, čaje, ovocných džusů a cukru, ale i v těchto kategoriích můžeme najít plně dohledatelné výrobky. Fairtrade od firem vyžaduje, aby používaly označení FAIRTRADE se šipkou, která spotřebitele odkazuje na zadní stranu balení, kde najdou vysvětlení o sledovatelnosti surovin.

Stejná pravidla dohledatelnosti platí pro složené výrobky, tedy výrobky vyrobené z více než jedné suroviny. Například sušenka může obsahovat kakao a cukr, se kterými se obchoduje na základě hmotnostního poměru. Je to uvedeno v informacích na zadní straně obalu.

Kdykoliv je to možné, vybízí Fairtrade společnosti k tomu, aby přešly na kompletní sledovatelnost.

Pokud tedy na obalu výrobku vidíte označení FAIRTRADE, můžete si být jistí, že výrobci získávají veškeré výhody fairtradového prodeje. Přečtěte si víc o různých označeních FAIRTRADE.

150 100 Dohledatelnost ve fairtradových dodavatelských řetězcích 2021-02-26