COP27: Jako reakci na klimatickou změnu Fairtrade varuje digitálním tokenem „Poslední banán“

Na klimatické konferenci COP27 upozorňuje “Poslední banán” delegáty a vlády na skutečnost, že život nejoblíbenějšího druhu ovoce na světě visí na vlásku. Organizace Fairtrade International oznámila, že uvede na trh první digitální token „Nezaměnitelný banán“ (NFB – Non-Fungible Banana). Smyslem akce je upozornit na to, jakou hrozbu představuje klimatická změna pro nejoblíbenější potravinu planety a zároveň i pro živobytí pěstitelů.   

„Nezaměnitelný banán“ organizace Fairtrade má označení “Poslední banán” a nejedná se o nezaměnitelný token (NFT) jako takový, protože není k dostání komerčním způsobem a nespoléhá se na energeticky náročný způsob produkce. Byl odhalen 9. listopadu na klimatické konferenci OSN COP27 v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde je k vidění v pavilonu FAO, aby účastníky konference upozornil na skutečnost, že budoucnost globálního potravinového systému je závislá na rovnováze. Poslední banán je přístupný také v rámci online NFB galerie.       

„”Poslední banán” organizace Fairtrade upozorňuje celosvětově na to, že pokud nezačneme jednat a nedojdeme s pěstiteli, kteří stojí v centru klimatických změn, k inkluzivnímu a rovnému klimatickému řešení, riskujeme nevratnou ztrátu našich oblíbených potravin,“ uvádí Melissa Duncan, výkonná ředitelka organizace Fairtrade International. 

Banány jsou nesporně nejoblíbenějším ovocem na světě. A při své odhadované exportní hodnotě 7 miliard dolarů ročně jsou také pravděpodobně jedním z nejzásadnějších druhů ovoce, protože jsou základním stavebním kamenem ekonomiky mnoha zemí. 

Pro více než 450 milionů lidí po celém světě jsou banány a zeleninové banány tzv. plantainy klíčovou plodinou. V souvislosti s dopady klimatické změny a v souvislosti s chorobami, jako je fusarium TR4, je budoucnost banánů stále více ohrožena. Tuto děsivou skutečnost popsala studie Fairtrade and Climate Change (Fairtrade a klimatická změna) zveřejněná v závěru roku 2021.  

Podle zjištění studie dramatické změny počasí způsobené klimatickou změnou s velkou pravděpodobností tvrdě zasáhnou zemědělskou produkci v klíčových regionech po celém světě, od Latinské Ameriky po Asijsko-pacifickou oblast. Producenti banánů v oblasti Karibiku a Střední Ameriky například mohou očekávat menší objemy srážek a extrémnější teploty, a naopak těm v jihovýchodní Asii a Oceánii hrozí vyšší riziko tropických cyklónů.

„Pěstitelé nejsou jedinými, kdo stojí v čele frontové linie klimatické změny. Tito lidé mají zároveň zcela zásadní know-how, které může zmírnit a pomoci řešit klimatická rizika ku prospěchu lidstva,“ pokračuje Melissa Duncan „Pokud je vlády nezačlení do výsledků konference COP27 a nedají jim pravomoc být opatrovníky dodávek potravin pro naši planetu, může se stát, že z nejoblíbenějšího ovoce na planetě nám zbude všeho všudy digitální token NFB.“

Delegace organizace Fairtrade, která zastupuje více než 1,9 milionu pěstitelů z celého světa, na konferenci COP27 aktivně vyzývá představitele vlád i soukromého sektoru k tomu, aby ihned začali dosahovat klimatických cílů a dostáli svým závazkům, které zahrnují následující: poskytnout do konce roku 2022 finanční pomoc na boj s klimatickými změnami v hodnotě 100 miliard dolarů; zahrnout drobné pěstitele do svých klimatických programů, aby se jim dostalo finanční pomoci; odsouhlasit legislativu řešící klíčové příčiny úpadku životního prostředí, jako je odlesňování, a vymáhat pokuty za jejich nedodržení; poskytnout farmářům a pracovníkům v zemědělství pomoc s náklady na uzpůsobení se klimatickým změnám a na jejich zmírnění.

„Už víme, že dopady klimatické krize pociťují místní komunity v nízkopříjmových zemích, kde zažívají vlny veder, katastrofální sucha, intenzivnější hurikány a ničivé průtrže,“ říká Juan Pablo Solis, seniorní poradce organizace Fairtrade pro klima a životní prostředí. 

„Odhalení Nezaměnitelného banánu je způsob, jak můžeme všem od globálních lídrů po běžné spotřebitele připomenout, že své oblíbené potraviny nemůžou brát jako samozřejmost. Aktuální klimatická krize může znamenat, že v blízké budoucnosti sklidíme poslední banán.“

# # #

Navštivte Poslední banán v prostoru virtuální galerie Fairtrade.

150 150 COP27: Jako reakci na klimatickou změnu Fairtrade varuje digitálním tokenem „Poslední banán“ 2022-11-15