Český obchodní řetězec poprvé zavádí fairtradové květiny do stálého sortimentu

Praha, 15. 7. 2020 – Společnost Kaufland dneškem zahájila prodej řezaných květin s certifikací Fairtrade. Jedná se o růže vypěstované v Keni a podle informací Kauflandu by se měly stát stabilní součástí sortimentu. Fairtrade Česko a Slovensko vítá tento krok jako pomoc pěstitelům květin z východní Afriky, kteří významně pociťují negativní dopady pandemie covid-19 na mezinárodní obchod.

Pokud jde konkrétně o květiny, dvě hlavní pěstitelské země, tedy Keňa a Etiopie, zaznamenaly již v březnu propad poptávky o 70 až 80 procent a odhady pro zbytek roku nejsou o mnoho optimističtější. Potenciální dopad pandemie covid-19 na toto odvětví a pracovníky v něm tak může být velmi vážný. Proto oceňujeme skutečnost, že právě v této době se do českých obchodů dostávají fairtradové květiny,“ vítá rozhodnutí Kauflandu Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko.

„Považujeme za důležité nabídnout našim zákazníkům možnost zakoupit si květiny, které byly vypěstovány v souladu s dodržováním lidských práv, zajištěním důstojných existenčních podmínek zemědělským producentům v rozvojových zemích i ochranou životního prostředí,“ vysvětlila krok Kauflandu jeho tisková mluvčí Renata Maierl.

Až do letošního roku u nás bylo možné koupit fairtradové růže v e-shopu společnosti Florea. V červnu je jako první kamenný obchod v ČR nabídl Lidl, a to podle vlastního vyjádření do odvolání, dle zájmu zákazníků. „Zařazení fairtradových růží do nabídky Kauflandu je tak dalším krokem k tomu, aby se fairtradové květiny na českém trhu trvale zabydlely,“ říká H. Malíková.

Fakta o fairtradových květinách:
  • První fairtradová květina byla prodána v roce 2001 ve Švýcarsku.
  • 99 % všech fairtradových květin pochází z východní Afriky, zejména z Keni, Etiopie, Ugandy a Tanzánie. Část produkce se pěstuje v Ekvádoru a na Srí Lance
  • Fairtradové květiny mají sedmkrát nižší uhlíkovou stopu než výpěstky z evropských skleníků, a to včetně letecké dopravy. Důvodem je velmi příznivé podnebí ve východní Africe, které umožňuje pěstování během celého roku bez nutnosti vyhřívaných skleníků, které jsou využívány v Evropě.
  • Na světě existuje aktuálně 73 certifikovaných fairtradových farem, tato družstva v roce 2017 získala na fairtradovém příplatku celkem 7,85 milionů USD (tyto prostředky byly využity na vzdělávání, bydlení, mikropůjčky, opravy škol apod.). Fairtradový příplatek, který dovozce zaplatí navíc, činí deset procent z vývozní ceny a je určen přímo zaměstnancům. O využití těchto peněz rozhoduje jimi volený výbor.
  • Ročně se prodá ve světě přes 825 milionů fairtradových květin (hlavně v Německu, Belgii a Finsku). K dispozici jsou hlavně řezané růže, ale v evropské nabídce jsou také lilie, karafiáty nebo další květiny. Kromě řezaných květin se s certifikací Fairtrade prodávají také oblíbené „vánoční hvězdy“, ty na našem trhu však v nabídce nejsou.
  • V ČR nabízela fairtradové květiny až do letošního roku pouze společnost Florea, která je odebírá z keňské farmy Oserian. Tato farma funguje od r. 1969, certifikaci Fairtrade má od roku 2003, zaměstnávají 5 tisíc lidí, produkují 350 milionů stonků květin ročně. 30 % příplatku investují do stipendií pro zaměstnance a členy jejich rodin – to přispělo k výraznému zvýšení gramotnosti lidí v regionu. Z fairtradového příplatku zaměstnavatel hradí také svým zaměstnancům výdaje na zdravotní péči a také zde funguje non-stop zdravotní pohotovost.
  • Pěstování květin na konvenčních farmách především ve východní Africe, ale také v Jižní Americe, s sebou nese řadu etických a ekologických problémů, od nevhodných nebo dokonce zdraví poškozujících pracovních podmínek přes nedostatečnou odměnu za práci až po plýtvání pitnou vodou a poškozování životního prostředí.
  • Asi polovinu zaměstnanců na květinových plantážích tvoří ženy. Pracují jako sběračky nebo v balicích halách. Mnohé z nich jsou samoživitelky a mají zpravidla nízké vzdělání. Často neznají svá zaměstnanecká práva a jejich situaci zhoršují nízké mzdy a nedostatečná bezpečnost práce.
  • Fairtradové plantáže musí splňovat přísná kritéria ochrany životního prostředí. Součástí standardů certifikace Fairtrade je úsporné zavlažování, čištění odpadních vod a nakládání s kompostem a odpady.

150 78 Český obchodní řetězec poprvé zavádí fairtradové květiny do stálého sortimentu 2021-02-26