Klimatická změna a jak ji řeší Fairtrade

Klima se měnilo vždy, nikdy ale ne tak rychle jako nyní. Klimatická změna zasahuje nejvíce ty nejchudší obyvatele naší planety, kteří paradoxně svým jednáním ke změně klimatu přispívají nejméně.Změna klimatu není spravedlivá. Měnící se počasí mají kvůli kombinaci prodlužujícího se období sucha a ničivých přívalových dešťů zásadní dopady na životy komunit pěstitelů. Nikdo to neví lépe než pěstitelé a výrobci, z nichž někteří se již nyní potýkají se ztrátou půdy, úrody a živobytí. Extrémní počasí a rostoucí teploty již zasáhly a ovlivňují produkci hlavních fairtradových komodit, včetně kávy, kakaa a čaje.

Hrozba vymizení vhodných míst k pěstování kávy

Se změnou klimatu se postupně mění i místa vhodná pro pěstování kávy. V kolumbijských horách se například od roku 1980 zvýšila průměrná teplota o 1,2 °C a vhodné oblasti pro pěstování kávy se přesouvají do vyšších nadmořských výšek. Hrozí kvůli tomu kácení původních pralesů kvůli získání nových míst k pěstování. Pralesy jsou přitom centrem biologické diverzity a důležitou součástí globálního klimatického systému. Další oteplení nad úroveň 2 °C by už znamenalo nejen mnohem výraznější ohrožení kávovníků, ale především dramatické zhoršení životních podmínek pro nás všechny na Zemi. Dle studie vědců z Curyšské univerzity aplikovaných věd dojde do roku 2050 k úbytku vhodných ploch pro pěstování kávy v Brazílii, Indonésii, Vietnamu a Kolumbii přibližně o polovinu.

  • Co je klimatická změna
  • Dopady klimatické změny na pěstitele
  • Klimatická opatření v systému Fairtrade
  • Co můžeme dělat my

Podívejte se na příklady dopadů klimatické změny na pěstitele v Kolumbii.