Fairtrade a COVID-19

Pandemie onemocnění Covid-19 zasáhla prakticky celý svět. Jak se ukázalo, ani bohaté evropské a asijské země nebo USA jí nedokázaly čelit bez obětí na životech a drastických zásahů do běžného života lidí a do fungování ekonomiky.

Na země globálního Jihu dopadá pandemie o to citelněji, že naprostá většina tamějších lidí nemá možnosti srovnatelné s našimi – opatřit si ochranné pomůcky, pracovat z domova, žít nějaký čas z úspor, získat podporu od státu v případě přerušení podnikání nebo ztráty zaměstnání. Narušení globálních dodavatelských řetězců, způsobené poklesem poptávky po surovinách pěstovaných na globálním Jihu, může vést k tomu, že miliony lidí v Africe, Asii a Latinské Americe budou prakticky ze dne na den uvrženi do naprosté chudoby.

Fairtrade International se i v této situaci snaží pěstitelům a zaměstnancům v těchto zemích pomáhat. V této sekci našeho web najdete konkrétní příklady této pomoci i informace o situaci na globálním Jihu. Další případně naleznete přímo na webu Fairtrade International.

 • Covid-19 rok poté: Fairtrade dál podporuje pěstitele během pokračující pandemie
 • Středoameričtí pěstitelé kávy a kakaa, již nyní zasažení pandemií Covid-19 a změnou klimatu, hlásí další ztráty kvůli nebývalým hurikánům
 • Konkrétní příběhy pomoci z Fondu pro podporu fairtadových pěstitelů
 • Solidarita v rámci covid-19: Fairtrade pomáhá pěstitelům z globálního Jihu. Přinášíme vám konkrétní příklady pomoci
 • Covid-19: dopady na pěstitele kávy na globálním Jihu
 • Dopady pandemie covid-19 na květinový průmysl v Keni. Fairtrade zachraňuje tamní květinové pěstitele.
 • Epidemie onemocnění covid-19 představuje riziko rozšíření dětské práce
 • Fairtrade v reakci na pandemii onemocnění covid-19 poskytuje přímou finanční podporu pěstitelům z Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Přispěli i Češi a Slováci.
 • Covid-19: Aktuální informace o dopadech pandemie na pěstitele v Latinské Americe a Karibiku
 • Fairtrade International vyzývá země G20, aby podpořily pěstitele z rozvojových zemí v boji s onemocněním covid-19
 • Udržitelný rozvoj musí brát v potaz pandemická rizika
 • Koncept „důstojného příjmu“ je nyní důležitější než kdy dříve
 • Fairtrade International umožnila v reakci na COVID-19 vyplácení fairtradového příplatku přímo pěstitelům
 • COVID-19: Afričtí pěstitelé se mohou brzy octnout na pokraji kolapsu a již nyní vykazují obrovské ztráty