Povědomí o Fairtrade

Výzkum povědomí 6 / 2019

Použitá metodika

Hlavní závěry a grafy

Q1. Znáte nějaké označení/certifikáty, které Vás informují o původu zboží nebo zaručují, že při výrobě byly splněny určité podmínky?

Nejčastěji zmiňovaným označením, které respondenta informuje o zboží či splnění určitých podmínek při výrobě, je označení KLASA, které uvedlo 28 % dotázaných. Dalším častěji uváděným označením je Bio (14 %), 40 % dotázaných nezná žádné označení o původu zboží. Označení FAIRTRADE si vybavilo 8 % respondentů. Častěji si toto označení vybavili mladí lidé do 44 let a osoby s vyšším vzděláním.

Q2. Znáte nějaké označení zboží, které se zaměřuje na zlepšování pracovních podmínek pěstitelů a zaměstnanců v tzv. rozvojových zemích Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky?

Při otázce týkající se označení, které se zaměřuje na zlepšování pracovních podmínek v rozvojových zemích, uvedlo FAIRTRADE 24 % dotázaných. Ostatní označení uvedlo minimum dotázaných Téměř tři čtvrtiny respondentů, zejména ti s nižším vzděláním a vyšším věkem, neuvedli žádné označení.

Q4. Znáte toto označení? (známka FAIRTRADE)
Q5. Znáte některé z těchto označení? (známka programu pro kakao a nová známka FSI)

Povědomí o známce FAIRTRADE má 59 % osob, přičemž pouze třetina dotázaných ví přesně, co označení znamená. U označení FAIRTRADE programu pro kakao je znalost o něco nižší, 52 % respondentů uvádí, že označení nezná. Naopak znalost označení včetně významu uvádí pětina.

Q6. Koupili jste v posledních 3 měsících vědomě produkt s označením FAIRTRADE?

V posledních 3 měsících nakoupilo vědomě produkt s označením FAIRTRADE 18 % dotázaných, mezi nimiž měli statisticky významně větší podíl osoby ve věku 15-24 let, osoby s vyšším příjmem a vyšším vzděláním.

Q9. Mají podle Vás obchodní řetězce svým zákazníkům aktivně nabízet zboží, které bylo vyrobeno za udržitelných podmínek a v souladu s principy FAIRTRADE? (Následovala definice Fairtrade.)

Více než čtyři pětiny osob (83 %) souhlasí s tím, že by obchody měly aktivně svým zákazníkům nabízet zboží vyrobené v souladu s principy FAIRTRADE. S nabízením souhlasí více ženy a nejmladší věková skupina.

Průzkum podrobněji zde.