Povědomí o Fairtrade

Výzkumy povědomí 6 / 2019, 5 / 2020, 5 / 2021

Použitá metodika

Hlavní závěry a grafy

Q1 Spontánní znalost označení o původu zboží: “Znáte nějaké označení/certifikáty, které Vás informují o původu zboží nebo zaručují, že při výrobě byly splněny určité podmínky?

Q2 Spontánní znalost označení zaměřujícího se na zlepšení pracovních podmínek v rozvojových zemích: “Znáte nějaké označení zboží, které se zaměřuje na zlepšování pracovních podmínek pěstitelů a zaměstnanců v tzv. rozvojových zemích Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky?”

Při otázce týkající se označení, které se zaměřuje na zlepšování pracovních podmínek v rozvojových zemí, uvedlo FAIRTRADE 31 % dotázaných. Ostatní označení uvedlo minimum dotázaných. Nejvyšší znalost byla u dotázaných s VŠ vzděláním (51 %), z Prahy (43 %) a také u osob s vyššími příjmy. Více než polovina dotázaných neuvedla žádné označení.

Q4 a Q5 Znalost certifikační známky FAIRTRADE. Q4: “Znáte toto označení? (známka FAIRTRADE)” Q5: “Znáte některé z těchto označení? (známka programu pro kakao a nová známka FSI)

Povědomí o známce FAIRTRADE má 63 % osob, přičemž přičemž znalost jeho významu je signifikantně vyšší u osob s VŠ vzděláním a u obyvatel Prahy. U označení FAIRTRADE programu pro kakao je znalost o něco nižší, 46 % respondentů uvádí, že označení nezná. Naopak znalost označení včetně významu uvádí zhruba čtvrtina a nejvyšší je u nejmladší věkové kategorie a respondentů z Prahy.

Průzkum podrobněji zde.