Povědomí o Fairtrade

Průzkum povědomí 2022

  • Společnost MEDIAN
  • únor / březen / duben 2022
  • Reprezentativní vzorek, více než 1000 respondentů
  • Metoda dotazování CAWI

Hlavní závěry a grafy

Q1 Spontánní znalost označení o původu zboží: „Znáte nějaké označení/certifikáty, které Vás informují o původu zboží nebo zaručují, že při výrobě byly splněny určité podmínky?“

Q2 Spontánní znalost označení se zaměřením na pracovní podmínky: „Znáte nějaké označení zboží, které se zaměřuje na zlepšování pracovních podmínek pěstitelů a zaměstnanců v tzv. rozvojových zemích Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky?“

Q5 Dovozená znalost známky: „Znáte toto označení?“

Povědomí o známce FAIRTRADE má v České republice 66 % osob.