Povědomí o Fairtrade

Průzkum povědomí 2023

  • Společnost MEDIAN
  • květen 2023
  • Reprezentativní vzorek, více než 1000 respondentů
  • Metoda dotazování CAWI

Hlavní závěry a grafy

Spontánní znalost označení o původu zboží: „Znáte nějaké označení/certifikáty, které Vás informují o původu zboží nebo zaručují, že při výrobě byly splněny určité podmínky?“

Spontánní znalost označení se zaměřením na pracovní podmínky: „Znáte nějaké označení zboží, které se zaměřuje na zlepšování pracovních podmínek pěstitelů a zaměstnanců v tzv. rozvojových zemích Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky?“

Dovozená znalost známky: „Znáte toto označení?“

Povědomí o známce FAIRTRADE má v České republice 66 % osob.